Hva tenker norske ledere om psykiske helseutfordringer hos ansatte?

Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Hva vet vi egentlig om norske lederes kompetanse om og holdninger til ansatte med psykiske helseutfordringer? Altfor lite, mener psykologspesialist og prosjektleder Martin Øien Jenssen ved Universitetetssykehuset Nord-Norge.

Derfor har han satt i gang forskningsprosjektet «Psykisk helse i arbeidslivet» for å kartlegge kompetanse og holdninger hos ledere til personer med psykiske plager i arbeidslivet. 

- Vi vet en del om hva mennesker med psykiske helseutfordringer møter i arbeidslivet, men vi vet lite om hva spesifikt ledere kan og tenker om denne problematikken. Ledere befinner seg i en særstilling: de har gode muligheter til å oppdage og kjenne igjen psykiske helseutfordringer hos ansatte, promotere hjelpsøkende atferd og å organisere tilrettelegging på arbeidsplassen, sier Jenssen.

NHO-ledere fra hele landet mottar i disse dager en invitasjon per epost til å delta i spørreundersøkelsen.

- Prosjektet er finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond og undersøkelsen går foreløpig ut til alle medlemsbedriftene i 6 av 15 NHO regioner. I tillegg har vi et samarbeid med Troms fylkeskommune slik at vi også skal kunne si noe om hva ledere i det offentlige tenker om dette, sier Jenssen.

Arbeid bra for egenverdi

Årets internasjonale tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Arbeid og psykisk helse». Jenssen er glad for at psykisk helse får større fokus i arbeidslivet.

- I løpet av livet vil halvparten av oss få en psykisk lidelse. For de fleste er arbeid en nøkkelfaktor i vurderingen av egenverdi, identitet og rolle i samfunnet— en kilde til sosial deltakelse og mening. Flere og flere peker nå på at håndtering av psykiske plager i større grad enn tidligere må orienteres rundt arbeidslivet. For individet vil gevinsten av arbeid ligge i økt velvære, og bedre helse og trivsel. For organisasjonen vil det bety friskere ansatte, lavere sykefravær og lavere turnover. For samfunnet er det kritisk viktig å opprettholde en frisk arbeidsfør befolkning, forteller Jenssen.

Privathelse og arbeidshelse?

At nordmenn tradisjonelt liker å skille mellom jobb og privatliv, kan også være en årsak til at vi er litt tilbakeholdne og redd for å trå for langt inn i kollegaens private sfære. 

- Men det er jo ikke sånn at vi har en ”arbeidshelse” og en ”privathelse”. Vi har bare en helse, enten vi er på arbeidsplassen eller vi er hjemme og det er den samme helsa vi har med oss på jobben som den vi har med oss når vi ligger på sofaen hjemme.

Ansatte i Veidekke i Bodø fikk matpakker i forbindelse med Verdensdagen 2015. Foto: Halfdan Bjerre Helgestad.

Gjennom intervjuene prøvde Jenssen å finne ut hva lederne selv mener må til for å at de kan hjelpe sine medarbeidere til å trene sin psykiske helse.

- De pekte blant annet på tilrettelegging som et samfunnsansvar, eller at det gjøres hovedsakelig av hensyn til det enkelte individ. Andre argumenter som ble nevnt var å unngå sykefravær og produksjonstap, men også at god psykisk helse i bedriften gir god trivsel og økt lojalitet og reklameverdi for potensielle arbeidstakere.

Jenssen peker også på verdien av mangfoldet i en arbeidsplass, at fremtidens arbeidsplasser må reflektere det samfunnet vi lever i.

- Blir man flink på å tilrettelegge for mangfoldet nå er det større sannsynlighet for at man blir bedre til å inkludere de gruppene som vil bli store i arbeidslivet i fremtiden. Noen ledere ser på tilrettelegging som en måte å sørge for menneskene i organisasjonen har flere perspektiver.

Psykisk helse i populærkulturen

Forskeren ser tegn på en positiv utvikling også på psykisk helse.  Flere ledere han intervjuet i en forberedelsesrunde til spørreundersøkelsen var overbeviste om at det er lettere nå enn tidligere å være åpen om psykiske utfordringer. Mye av årsaken mener Jenssen ligger i at det har blitt mer åpenhet om psykiske utfordringer, ikke minst blant kjente personer. Men også populærkulturen kan ha bidratt til dette.

- Det vi i hvert fall kan si er at det virker som om flere «rollemodeller» eller kjendiser er åpne om sine psykiske helseutfordringer nå enn tidligere. For eksempel tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, eller fjorårets Åpenhetsprisvinner Agnethe Johnsen. I filmer og serier har du Carrie Mathison i Homeland, Saga Norèn i Broen, Tony Soprano og Gregory House.

Agnete Johnsen mottok Åpenhetsprisen for 2016. Foto: Frank Rune Isaksen.

Jobben som helsefremmende

At jobben påvirker vår psykiske helse, er Jenssen ikke i tvil om. Han er svært opptatt av hvordan jobben kan leve opp til årets kampanjetittel i Norge: «Noe å glede seg over».

- De fleste av oss tilbringer om lag en tredel av livet på jobben. Det gjør arbeidet til en svært, svært viktig del av våre liv. Noe av det første vi spør om når vi møter nye mennesker er «Hva gjør du?». Arbeidsplassen har en viktig sosial dimensjon for de fleste av oss, fordi den definerer hvem vi er, hva vi er til for og hvem vi omgås.

Loven sier faktisk at arbeidsplassen ikke bare skal forebygge, men også være helsefremmende.

- Det er ikke nok at vi ikke blir syke av jobben, vi skal altså få tilført helse gjennom det å arbeide. Mange assosierer begrepet helsefremmende arbeidsplasser med fruktkurver og trening, men lovgiver har nok i mye større grad hatt vår psykiske helse og velvære i tankene når loven ble formulert.

Likestille fysisk og psykisk helse

Jenssen blir mer usikker når vi spør om arbeidslivet likestiller fysisk og psykisk helse. Forskeren mener at norske ledere er ganske flinke til å ta vare på sine ansatte, og at vi på mange områder har kommet lengre enn mange andre land.

- Arbeidsmiljøloven er klar på at fysisk og psykisk helse i arbeidslivet skal likestilles. Men fortsatt er det nok sånn at det er lettere for arbeidsgivere å ta hensyn til de ansattes fysiske helse enn den psykiske, påpeker Jenssen.  

Han håper at undersøkelsen vil forhåpentligvis kunne gi noen indikasjoner på hva ledere trenger for å kunne hjelpe ansatte som får psykiske helseutfordringer. Resultatene fra undersøkelsen blir klare høsten 2017.

- Vi håper at undersøkelsen kan gi en pekepinn på hva ledere i Norge trenger for å ivareta ansatte med psykiske helseutfordringer på en slik måte at det er til fordel for individet, organisasjonen individet jobber i og for samfunnet.

Martin Øien Jenssen vil presentere funn fra undersøkelsen på Verdensdagen for psykisk helse sitt arrangementet i Oslo 10. oktober. Du kan lese mer om prosjektet på facebooksiden: https://www.facebook.com/arbeidsommedisin

Om Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.