I Berg samarbeider vi for å nå alle i kommunen

Bibliotekar og lærer, Brita Esaiassen, ordner kveldsmat på et Verdensdagen arrangement. Foto: Berg Kommune

Les om hvordan Berg kommune går frem for å markere Verdensdagen for psykisk helse.

Berg kommune tilpasser de sine arrangementer mot de ulike målgruppene. Slik får de også samarbeidspartnere til selve gjennomføringen

Hvorfor markerer dere Verdensdagen?

Vi ser det som en markering som gir gevinst for å styrke fellesskapet og respektere hverandres forskjeller i større grad. Denne markeringen bidrar utvilsomt til å ufarliggjøre det å snakke om psykisk helse.

Ei felles markering hvor man setter fokus på temaet i noen dager gjør det også enklere å inkludere dette i det daglig liv og arbeid. Det er en forebyggende måte å jobbe på. Markeringen har hatt stor oppslutning, noe som igjen bidrar til at vi ønsker å jobbe videre.

 

Hva er ditt beste tips for å lykkes med et arrangement?

Begynne prosessen tidlig. Arrangementet bør planlegges som en del av års-hjulet i kommunen. Samarbeid på tvers av relevante etater og å inkludere frivillige organisasjoner er viktig for å få til gode arrangementer. Vi erfarer at en planleggingsgruppe på tvers av ulike etater/faggrupper (oppvekst, helse og bibliotek) har vært positivt.

 

Kulturskoleelever, sammen med kulturskolerektor og helsesøster, ute på besøk med kulturelt innslag og kaffe på Maritim Installasjon i Senjahopen. Foto: Berg Kommune

 

Hvordan jobber dere for å nå målgruppene?

For oss har det vært viktig å nå alle aldersgrupper i markeringene. Derfor lager vi arrangementer som fenger og inneholder ulike aktiviteter. For eksempel samarbeidet vi med voksenopplæringen da vi skulle nå våre nye bosatte flyktninger.

I god tid før markeringen sender vi mail til barnehager, skoler og integreringstjeneste for å informere og inspirere til markering. I stedet for stand for å dele ut  kaffe og materiell dro vi til aldershjem, ulike bedrifter og nærbutikker med kaffe og kulturelle innslag.

 

Fortell om de ulike arrangementene dere har hatt

Vi har hatt mange ulike typer arrangement, fra enkle markeringer med kun utlevering av infomateriell, til større markeringer som har strekt seg over flere dager. Siden den første markeringen for 12 år siden har arrangementene stadig utviklet seg til noe større.

Det er viktig for oss at det blir satt på dagsorden både i skole, barnehage og innenfor helse. Vi oppfordrer disse til å jobbe med temaet og kanskje bidra til hovedarrangementet. Skolen har bidratt med blant annet BlimE-dans, hvor alle inkluderes.

 

Mor og datters hender med perlearbånd med positiv tekst laget i forbindelse med markeringen 2016- Fordi livet forandrer seg. De kom som flyktninger til kommunen for få år siden. Foto: Berg Kommune

 

 

Hvordan har mottakelsen vært?

Folket har vist en økende interesse for markeringen, og setter pris på at det skapes oppmerksomhet rundt temaet. Dette vises godt gjennom oppmøte og tilbakemeldinger i etterkant. De to siste års arrangement har vi hatt 150-180 deltagere av 900 innbyggere (ca. 20% av befolkningen).

Hovedarrangementet har favnet alle aldersgrupper. Bedriftene som fikk besøk i 2016, var også tilfreds med at dette ble g jort som en del av markeringen.

 

Samarbeider dere med noen?

Berg kommune samarbeider med ulike frivillige lag og foreninger. Berg folkebibliotek og Berg skole har stått som koordinator de siste årene, og samarbeidet nært med helsesøster og sykepleier innen psykiatri. Gjennom Berg skoles valgfag “Innsats for andre”, har også elevene blitt aktivt knyttet dette opp mot arrangement. Det samme gjelder elevassistenter på biblioteket, som også er elever ved Berg skole.

Vi har ved flere arrangementet hatt samarbeid med det lokale helselaget for hjelp til matlaging/ servering. Elever ved Berg skole har hatt ansvar for kafedrift. Vi søker og får midler fra Berg kommune, Verdensdagen, ungdoms- og idrettslaget og samarbeidspartnere innen kulturetaten. Vi bruker også materialet fra Verdensdagen.

 

Hvordan jobber dere med media/oppmerksomhet?

Hovedarrangementet markedsføres g jennom lokale medier. Vi har tatt kontakt med media for å få dekning i forkant av arrangementet, men har i liten grad lyktes med pressedekning på denne måten.

Svarene er utformet av Brita Esaiassen (bibliotekar/ lærer), Ingrid B. Jansen (rektor) og June Esaiassen (Helsesøster).

Om Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.