Tips til foredragsholdere

Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Trenger dere tips til foredragsholdere til årets Verdensdagensmarkeringer? Her finner dere en liste over foredragsholdere som snakker om årets tema og som vi har forhandlet pris med. Denne listen er for 2017.

Vi vet at mange arrangører ønsker å få tips til gode og relevante foredragsholdere til deres arrangement. Vi får mange henvendelser av personer som ønsker å holde foredrag/fortelle sin historie i forbindelse med Verdensdagen. Personene som står på denne listen har oppgitt referanser, og samtykket til en fastpris til arrangementer i Verdensdagsperioden. Vi har også forhandlet pris med de fleste av dem, slik at prisene ligger lavere enn hva de tar for andre. Vi har også satt tak på 10 000,- i honorar for å stå på denne listen. Husk at det kan være mange andre gode alternative foredragsholdere som ikke står på listen av ulike grunner. Listen kan også oppdateres med nye navn. Husk - dersom du ønsker et foredrag til ditt arrangement, må du ta direkte kontakt med foredragsholderen.

Listen er sortert i stigende rekkefølge etter pris.

 

Venn1 - erfaringsforedrag:
Vi har et nettverk med unge Venn1'ere som holder foredrag om psykisk helse med utgangspunkt i erfaringer fra eget liv. De er utdannet instruktører og har fått opplæring i å holde foredrag.

Venn1 - grunnkurs:

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge. På kurset får elevene grunnleggende kunnskap og verktøyer om psykisk helse, ungdomstid og ungdomsmiljø. Venn1 - grunnkurs i psykisk helse formidles av unge - for unge.

80 000 elever har de siste årene gjennomført Venn1-kurset. Venn1 brukes av ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler, ungdomsorganisasjoner og i konfirmasjonsforberedelser.
Grunnkurs krever to instruktører, varer i 3 skoletimer og gjennomføres for grupper på inntil 60 elever. Kortversjon på 1 time tilgjengelig med en instruktør.

Tlf: 940 81 937
Mail:
Nettside: www.venn1.no

Foredrag av Venn1 er gratis.

 

 

Kirsten Muhle

Kirsten Muhle holder foredrag om litteratur og psykisk helse i litteraturen. Hun besøker helsearbeidere, bibliotek,  lag og foreninger for å snakke om innsikt litteraturen gir.

I forbindelse med årets tema «Noe å glede seg over» holder hun også foredraget «Sann glede i litteraturen» som tar utgangspunkt i gleden skjønnlitteratur kan gi, og hvordan glede beskrives på forskjellige måter i litteraturen.

Tlf.: 932 23 040
Mail:
Nettside: www.gjennomordene.com

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 2 500,- + reise- og oppholdskostnader

   
   

Til tross for

Veronica Natalie Klaussen & Kim Maxine Rusten

De små gledene i hverdagen, dine personlige seirer og fine øyeblikk. Det som ofte blir oversett i hverdagens stress, men som er der, rett fremfor deg uten at du tenker over det. Vi alle har det, men det kan være vanskelig å se det. Selv i vanskelige perioder og utfordrende hverdag er det viktig å stoppe opp å ta vare på det gode vi har i livene våre. Vi alle har noe å glede oss over, det blir bare noen ganger borte bak alt annet. Hva er viktig i ditt liv? Tar du deg tid til å legge merke til de små øyeblikkene som gjør dagene bedre? Setter du pris på det du har eller er fokuset på alt annet for stort? Stopp opp og nyt øyeblikket noen ganger, hver dag!

Vi er to jenter som er åpen om vår historie som er preget av en oppvekst under barnevernets omsorg og ulike hjem. Dette første til at vi fikk psykiske utfordringer. Sammen har vi startet «Til tross for» i Februar 2016, etter at vi pratet om ønsket vårt om å hjelpe andre. Vi har egen facebook side, der vi er mest aktiv med live sendinger der vi prater om psykisk helse og barnevern, der publikum kan komme med inspill og spørsmål underveis. Vi har også egen hjemmeside og snapchat. Vi ønsker å bidra til mer åpenhet, forståelse og kunnskap til både de som sliter, omsorgspersoner og de som ikke har så mye kjennskap til disse temaene. Vi prater om det som for mange enda er tabu, men som er viktig å prate om. Hva vil det si å ha psykiske problemer? Hvorfor sliter man? Hvor er hjelpen? Hvardan hjelpe seg selv?

Foredraget passer for de som arbeider i/utdanner seg til omsorgsyrker/arbeid på institursjon eller elever på VGS. Jentene holder foredrag i Troms/Finnsnes området, men er åpen for reise.

Tlf.: 994 13 226 / 458 34 074
Mail:   
Nettside: http://tiltrossfor.webnode.com/
Facebook: @tiltrossfor

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 4 000,- + reise- og oppholdskostnader

 

   
   

Oddvar Vignes:
Oddvar Vignes. Agronom og daglig leiar. Kjent frå kronikkar i Aftenposten, filmen «Leve» på NRK og «Vårt lille land» på TV2. Medforfatter i boka «Snakk mindre, sei meir»

Din eigen lykkes smed?
Om du fyrst skal ha ein dårlig dag, kvar bør du ha den? Kvifor bør ein hente posten om morgonen? Med utgangspunkt i eigen livshistorie held Oddvar Vignes eit engasjerande foredrag om korleis han skapte seg ein meiningsfull kvardag med base i heimgarden.

Tlf.: 986 62 631
Mail:  
Nettside: www.vignesgravaaspreng.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 4 900,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

 

 

Gro Skartveit

«Foredraget eg held er nært, konkret og basert på erfaringar til menneske eg har møtt. Livet kan vere brutalt med oss alle,. Dei fleste opplever ein, eller fleire gonger, at grunnvollen ristar, at kvardagen vert mørk og at stega ein skal gå er tunge. Mange ser ikkje vegen vidare. Og mange kjenner seg einsame. Er det då råd å få fast grunn under føtene att? Går det an å få glede og håp tilbake i kvardagen? Nei, vil nok fleire seie. Jo, seier mange av dei eg har snakka med. I foredraget vil eg fortelje om grepa fleire har teke, og stega dei har gått i "livet etterpå"»

Gro Skartveit er sosionom og forfattar. Ho har i jobben møtt, og hatt samtalar og grupper med,  menneske i vanskelige livssituasjonar gjennom 25 år. Dei har mellom anna opplevd rus, sjukdom, sorg etter ulike typar dødsfall eller endra fysisk/psykisk helse. Ho har og arbeidd med pårørande til rus/psykiatri i mange år. Fokus i samtalene har ofte vore korleis ein kan leve vidare på best mogleg måte etter livet har gjeve slag. Ho har skrive tre bøker: "Ulvar i lammeflokken, om predikantar, makt og overgrep mot kvinner", " Den usynlige smerta, om rus og pårørande" og "Livet etterpå, vegen vidare etter alvorlige kriser". Alle er basert på intervju med menneske som har kjent dei ulike problemstillingane på kroppen.

Tlf.: 997 37 817
Mail:
Fastpris til Verdensdagarrangementer: 5 000,- + reise- og oppholdskostnader

 

 

 

Miriam Neegaard & Håkon Lundblad Næsheim

I 2011 mistet Miriam lillebroren sin, og for å bearbeide sorgen begynte hun å skrive. ”Stormen og stillheten” er et litterært manifest og et minneskrift, en historie om sorg og om livet etterpå. I kjølvannet av bokutgivelsen har Miriam holdt foredrag om sorg, om det å leve i den og etter den, om det å starte på nytt. Hun har også vært aktiv i samfunnsdebatten om psykisk helse, og har skrevet om samtidsutfordringer, både i og utenfor psykisk helsevern. 

Med utgangspunkt i Stormen og stillheten vil Miriam i samtale med Håkon ta et dypdykk inn i temaer som sorg, glede og søken etter mening når alt føles meningsløst. Hvordan akseptere at livet ikke alltid er rettferdig, og hvordan fylle opp tomrommet etter et tap med noe av verdi, er spørsmål som vil bli grundig behandlet i samtalen.  Videre hvordan vi kan tilpasse oss endringer og slippe taket slik at vi blir i stand til å ta vare på oss selv og erstatte bekymringer med glede.

Miriam er forfatter, sosiolog og rådgiver. Hun har jobbet med mange temaer innen psykisk helse, og jobber til daglig med fremme av pårørendes rettigheter, erfaringer og behov. Håkon er lege med erfaring fra bl.a. psykisk helsevern og rusfeltet. Han har i flere år jobbet frivillig med barne- og ungdomsarbeid i Norge og Kenya.

Samtalen tilpasses arrangørenes målgrupper.

Mail:

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 7500,- + reise og oppholdskostnader (Skolepris: 5500,- + reise og opphold)
 

 

Steffen Dahl

Psykisk helse er evnen til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Når forskere snakker om hva som gir god psykisk helse trekker de frem noen grunnpilarer: Et balansert kosthold, nok søvn, være i aktivitet, gode relasjoner og oppleve mestring. Jeg vil påstå at den største utfordringen er evnen til å mestre tanker.

Gjennom foredraget Tankemester, ønsker jeg å dele denne oppskriften med flest mulig. Når du evner å mestre tankestrømmen vil du takle livets påkjenninger bedre.Foredraget er skreddersydd til verdensdagen for psykisk helse2017 og tar også opp de andre grunnpilarene forskerne peker på.

Foredraget passer godt til 10. klasse samt videregående skoler.

Tlf: 949 74 735
Mail:  
Nettside: www.polfarer.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 5 000,- + reise- og oppholdskostnader

 
 
 

Eirik Lundblad

Eirik er en ettertraktet foredragsholder, og snakker hvert år for flere tusen barn, ungdom og voksne om psykisk helse. Ved Verdensdagen-arrangementer tidligere år har Eirik vært en mye brukt foredragsholder, og har gjennom de siste årene holdt mange foredrag og kurs for barn, unge og voksne rundt om i landet, der fokus er på å finne verdien i seg selv, bygge gode felleskap, skape engasjement, egenomsorg m.m.

Eirik har også de siste årene vært regelmessig ute av landet på nødhjelpsoppdrag for Røde Kors og Leger uten Grenser, og tar med seg erfaringer fra disse oppdragene inn i foredragene. Eirik har opprinnelig bakgrunn fra politiet, og har jobbet blant annet i Ungdomsavsnittet i politiet i Oslo og ved PST.

I forbindelse med årets tema "Noe å glede seg over" tilbyr Eirik foredraget "Å se utenfor seg selv", et foredrag han holder regelmessig på barne-, ungdoms- og videregående skoler, samt for lærer - og foreldregrupper. Med dette temaet ønsker Eirik å motivere tilhørerne til å løfte blikket og se sine omgivelser og medmennesker, fokusere på å gjøre godt for andre og seg selv, finne sin egenverdi og gjennom å se utenfor seg selv gi seg selv mer glede i livet. Eirik tar i dette foredraget utgangspunkt i tapet av sin egen mor da han var ung gutt, og deler raust av sin livshistorie, og hvordan utfordringer i eget har formet og preget hans livsvalg - på godt og vondt.

Tlf.: 48 99 99 00

Mail:

Nettside: www.odena.no

 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 7500,- + reise- og oppholdskostnader. (Om budsjettet deres ikke tillater denne summen, ta kontakt så finner vi en løsning!)

   
   

Kari Jussie Lønning

Om verden fylt av gull var ….. ville vi da automatiske lykkelige være? Nei det kan vi vel alle skrive under på. Lykken ligger ikke i hygienefaktorer eller sikringsmomenter, selv om reduserte økonomiske og materielle bekymringer for de fleste gir lavere stressnivå. Hvor ligger da lykken? hvor finner vi gleden - hverdagsgleden?

Mestring, mening og tilhørighet er nøkkelord etter min mening. Etter å ha blitt godt kjent med hvordan studenters helse og trivsel påvirkes og styres, og etter mange års erfaring i å behandle medmennesker i ulike livssituasjoner og – faser er dette noen av de grunnleggende faktorer som går igjen. Hvordan kan vi felles jobbe for å styrke og trene vår psykiske helse i for nettopp å mestre vår hverdag. Oppleve mening og føle tilhørighet. Jeg bidrar gjerne med innspill.

Kari Jussie Lønning er utdannet lege, spesialisert seg innen allmennmedisin og samfunnsmedisin. Hun har ansvaret for SiO Helse som er et helsetilbud for alle de 67 000 studentene i Oslo og Akershus innen psykisk helse, allmenn, tannhelse og rådgivning. Hun har en master i helseadministrasjon og ledelse. Jobbet tidligere som fastlege og jobbet som fagsjef i Legeforeningen. Opptatt av å normalisere psykisk helse;  vi har alle en ! og at vi alle må ivareta vår psykiske helse.

Tlf.: 40 22 49 81 / 22 85 31 75
Mail:  

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 9 000,- (inkludert reise og opphold)
 

 

 

Henning Aarekoll:

Henning Aarekol, selvutnevnt ekspert i oppturer og nedturer, får det til å trekke i smilebåndet hos mange når han forteller om noen av sine erfaringer som festivalsjef, pubeier og ambulansesjåfør. Henning er utdannet sykepleier og relasjonsterapeut, og med en god dose livserfaring presenterer han troverdig og fargerikt hverdagshistorier med glimt i øyet.

Henning har alltid hatt en enorm energi, noe som har får ham ut på eventyr andre bare kan drømme om. I blant ender eventyrene i suksess, andre ganger går han på smella så det synger. Det å finne gleden når det og stormer som verst er noe av det Henning er ukuelig opptatt av!

Henning legger stor vekt på verdien av optimisme i foredragene sine. Vi er nødt til å senke skuldrene. Det er slik vi får det beste ut av hverdagen, enten vi er langt nede eller høyt oppe i utgangspunktet. Henning gir eksempler på hvordan forventninger er med på å styre resultatet av en opplevelse. Han mener det er viktig med stadige påminnelser om verdien av å tenke positivt, og at man selv spiller den viktigste rollen for hvorvidt en dag blir god eller dårlig. Foredragene er jordnære, motiverende og åpner øynene for hvordan man kan endre sin egen tankegang for å få mer ut av hverdagen.

Gjennom årene har Henning bidratt med kunnskap på flere forskjellige arenaer. Han har vært konferansier på Norway Cups kulturscene i 13 år og holdt foredrag og undervist for Pøbelprosjektet siden 2011. Han har reist rundt i Norge for Verdensdagen for psykisk helse, og holdt rundt 300 foredrag for bedrifter over hele landet. I 2016 laget han et eget foredrag «Koffor sitte inne når alt håp er ute» som solgte til fulle hus i Stavanger, Kristiansand, Bømlo, Tysvær, Sandnes og Suldal!

Tlf.: 959 19 096
Mail:   
Nettside:  www.dagenerdin.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 8 000,- + reise- og oppholdskostnader

 
 

Gry Nørstenget
"Fra motgang til mestring". Er historien om mitt liv – fra en urolig oppvekst med ADHD og mobbing, til 12 år med rusproblemer, til et godt liv fylt av glede og meningsfylte oppgaver.
Under min egen skolegang hadde vi besøk av rusmisbrukere som fortalte sine historier – problemet var at de var av en slik art at jeg ikke trodde at det kunne skje meg, som hadde vokst opp på fjellet og hadde gifte foreldre.

Etter hvert har jeg jo skjønt at rusmisbruk ikke avhenger av håpløse oppvekstforhold. Jeg er også pårørende, jeg har en datter som sliter med mye av det samme som jeg gjorde og jeg vet hvor viktig det er å finne lyspunkter å glede seg over i hverdagen. Nå har jeg vært rusfri i 18 år, jeg er ufør (men ikke utenfor) og bruker min energi og erfaringer som tillitsvalgt i Mental Helse og som ambassadør for Verdensdagen, samt foredrag og kurs for å øke kunnskap om rus og psykisk helse.
Jeg kan også innlede det hele med en bolk om årets tema som er «Noe å glede seg over.» Jeg vet at mitt foredrag har gitt mange av tilhørerne noe å glede seg over, gitt mange ideer og håp. Og etter foredragene tar jeg meg god tid til å snakke med de som føler for det. Foredraget passer for elever i 10.klasser og VGS, samt voksne.

Tlf: 46 82 95 40
Mail:

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 6 000 for enkeltforedrag, 8000,- for skole + foreldremøte. Reise og opphold kommer i tillegg.

 

 

 

Ingrid Bruun

Ingrid Bruun er 23 år gammel og bor i Drammen. Hun er varamedlem i Mental Helse Ungdoms sentralstyre, og styreleder i Mental Helse Ungdom Nedre Buskerud.

I en alder av 12 år var det kun én ting Ingrid Bruun gledet seg til. Det var å dø. I en alder av 17 år prøvde Ingrid seg på sitt fjerde selvmordsforsøk, men døden var ikke for henne. I dag er Ingrid evig glad for at det ble med forsøket.

Ingrids foredrag formidler hvordan hun har kjempet seg til en meningsfull hverdag hvor livet er noe å glede seg over.

Ingrid Bruun er allerede en erfaren og profesjonell foredragsholder som har begynt å få en imponerende oppdragsportefølje. Fornøyde oppdragsgivere trekker særlig frem hennes evne til å engasjere og inspirere både yngre og eldre publikum med sin innlevelse, troverdighet og gode struktur på foredragene.

Ingrid Bruun leveres av Mental Helse Ungdom AS, som er en kurs- og kompetansevirksomhet eid av Mental Helse Ungdom. Alt utbytte fra virksomheten går til Mental Helse Ungdoms formål.

For å booke Ingrid, ta kontakt med Kristian:

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 9 000,- + reise- og oppholdskostnader

 
 

Trond Haukedal

Gjennom fordraget «God Nok» - som grunnmur for god psykisk helse tar Trond utgangspunkt i at i verdens «beste land» går altfor mange mennesker rundt og tviler og grubler om de er gode nok. Dette foredraget forteller hvorfor det er slik – og skal ikke minst inspirere og motivere i forhold til hvilke grep vi kan ta for å føle oss god nok.

Psykolog, foredragsholder og forfatter Trond Edvard Haukedal er 59 år. I tillegg til 31 års erfaring som psykolog har han også 10 års ledererfaring som senterleder i kjøpesentre og som annonsesjef i Bergens Tidende.
Han har i over 22 år reist land og strand rundt for å formidle  ”menneskekunnskap”, og er kåret til både årets foredragsholder og årets kursholder i Norge. Hedersprisen fikk han senest i 2011, den mest prestisjefylte prisen som gis foredragsholdere i Norge. I 2009 gav han ut ”Solstråleboken” som har solgt hele 33.000 eksemplarer. 25 august 2014 kom «Boken om høysensitivitet» i Norge og 4 september 2015 kom den ut i Danmark.  Tronds varemerke er kombinasjonen av faglig tyngde og en humoristisk og konkret fortellerstil, og mengder med positiv energi.

Tlf: 95 80 95 44
Mail: trond@trondhaukedal.no
Nettside: http://www.trondhaukedal.no/

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader

 
 

 

 

 

Per Christian Ellefsen

”Hvordan finne din indre glede, og leve livet i gledens enorme kraft ”

– En glad time med skuespiller Per Christian Ellefsen, der han vil  inspirere og lede deg frem mot egen glede og begeistring.

 Per Christian Ellefsen som er ansatt ved Nationaltheatret har arbeidet som skuespiller i  40 år. Han har også spilt i en rekke filmer, der ”Elling” filmene definitivt er de mest kjente.  

De siste 10 årene har Ellefsen også holdt en rekke foredrag og seminar hvor han generøst deler sine erfaringer fra eget liv som skuespiller og privatperson. Han legger vekt på dialogen under sine foredrag, og skreddersyr gjerne vinklingen etter de han holder foredrag  for.

Mail: pcelle@frisurf.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer (foredrag i 60 minutter): 10 000,- + reise- og oppholdskostnader

   
   

Arnt Sæther

«Et alvorlig foredrag om Glede»

Foredraget er mer preget av gode spørsmål enn av bastante svar. Mer preget av undring og ydmykhet, enn av kjappe løsninger.

Det blir stilt grunnleggende spørsmål om glede. Kan det hende at du ikke vet hva glede er, og at du bommer på gleden i hverdagen? Hva er glede egentlig? Kan det hende at du er mer glad enn du er klar over? Hvem er ansvarlig for at du er glad? Hvordan gjør du deg selv glad? Hvordan skaper du glede i ditt eget liv? Dette er noen av spørsmålene som det reflekteres over i glede og godt samvær

Arnt holder foredrag for små grupper (4-5 personer) og for store grupper og konferanser (ubegrenset antall). Foredragets varighet er valgfritt og tilpasses ditt behov. Vi leverer alt fra korte innslag, til mange timer eller over flere dager.

Arnt slet med manglende livslyst, opplevelse av meningsløshet og depresjoner, og måtte finne en vei tilbake til Livet. I dette foredraget deler han sin vei, IKKE som DIN vei, men til inspirasjon for at du skal finne din. Sliter du inni deg, så IKKE gi opp! Fortsett å lete, fortsett å undersøke, fortsett å lese, fortsett å søke, fortsett å lytte, fortsett å lære, fortsett, fortsett! Fortsett!! Det er en vei for deg også. En vei som er BARE din! Som bare du kan gå.

Den gangen var jeg ulykkelig og levde et liv i uro og utilfredshet. I dag kan jeg med hånden på hjertet si at jeg lever i og fra Gleden, med en grunnleggende indre ro og tilfredshet. Jeg deler gjerne med deg.

Tlf: 90 18 09 81
Mail:  
Nettside: www.gladiator.as  

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

Carina Poulsen

Carina Poulsen er psykolog og jobber daglig med stress og lettere psykiske lidelser. Gjennom sitt foretak Psykolog Carina Poulsen AS tilbyr hun samtaleterapi samt kurs og foredrag, for bedrifter og privatpersoner. Hun har tidligere erfaring blant annet fra en rekke større norske bedrifter som bla. Nordea, VG, Skanska Bolig, og Codan. Høsten 2016 lanserte hun boken ”Hverdagspsyk” (Cappelen Damm) sammen med psykolog og direktør i Falck Helse, Rebekka Egeland. Boken fokuserer på å gjøre psykologisk kunnskap og verktøy tilgjengelig for folk flest, inkludert arbeidslivet.

I forbindelse med årets Verdensdagen for psykisk helse, vil Carina snakke om hva som gjør at vi mennesker har det godt med oss selv om omgivelsene. "Hvordan kan vi mennesker ha det godt med oss selv og omgivelsene - om relasjoner, verdier og energiregnskap" vil med positivt fortegn ta for seg selvomsorg, tilhørighet, og opplevelse av mening. Innholdet vil fokusere på å normalisere, og tilgjengeliggjøre kunnskap for folk flest på en enkel og forståelig måte.

Mail:  
Nettside: http://www.carinapoulsen.no/ 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

Heidi Klefstad, Daglig Gleder

«Velg å være en daglig gleder» Heter Heidi Klefstads foredrag. Hun kaller seg selv profesjonell gledesspreder der hun snakker om hverdagsphilosofi, der hun snakker om å gjøre det beste ut av dagen, teamet og livet.

Hun byr på selv så det blir masse latter og litt alvor. Hun bruker sine opp og nedturer som eksempel. Foredraget blir best når det varer 1,5-2 timer.

Alle blir «sertifiserte» Daglig Gledere etter endt foredrag og alle får pins som minner en på hva det handler om, og glede seg selv og andre.

Tlf: 926 88 181
Mail:  
Nettside: www.dagliggleder.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

Adil Khan
Multikunstner, vinner av Dansefeber 2006, programleder for Adils Hemmelige Dansere, og tidligere Norske Talenter dommer.
Adil Khan (33) vokste opp i Oslo Vest med utenlandske foreldre som ønsket at han skulle lykkes i det norske samfunnet. Danseren har siden stått på flere scener både TV, film og teater. Hans foredrag handler om motgang, tilhørighet, mestring, selvverd, mot og kjærlighet. Kan man snu motgang i sitt liv om til en styrke? Adil forteller hvor viktig tilhørighet og sårbarhet er for den psykiske helse.

Foredraget passer godt til 10. klasse samt videregående skoler.

Mail:  
Nettside: www.adil.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

 

 

Bianca Simonsen

"Den som gleder seg, har det godt!"

Noe å glede seg over og til, gjør hverdagene og selve livet enklere å leve er temaet i dette foredraget. For mange så handler livet i perioder mest om å overleve, og gleden i det er ganske liten.
I dag skal både menn og kvinner ung som gammel være yrkesaktive, se bra ut, være friske, trene, ha spennende hobbyer og være sosiale. Alt ligger til rette for den ultimate lykke, og finner du den ikke er det kun din skyld. Foredraget tar også for seg skam og tabu, og hvordan Bianca Simonsen valgte å ta et oppgjør med dette i seg selv. Dette er historien om hvordan ingenting er forgjeves og hvordan kjærlighet til livet, seg selv og andre igjen kan føre til et meningsfylt liv. Fullt av noe å glede seg over og til! Bianca er opptatt av hva tankene gjør med fokuset vårt og hvordan valg, eller fravær av valg, påvirker livene våre. Dette er et foredrag som garantert vil få deg til å le, nikke gjenkjennende og bli berørt.

Bianca er bestselgende forfatter, vinner av årets nykommer, kurs og foredragsholder, programleder i podcasten Snakk Om, barnevernspedagog og veileder. Blogger på Hverdagsheltinne.no samt eier av firmaet "Gjør en forskjell AS". I 2012 ble Bianca bestselgende forfatter og hennes historie ble kjent for det norske folk gjennom boken "Etter verdens ende - en historie om å velge livet". Hun opplevde som 31 åring sitt livs største utfordring da mannen hun elsket tok sitt eget liv, og hun ble enke og alenemor til tvillinggutter og fosterbarn.

Tlf: 932 15 650
Mail:  
Nettside: www.gjorenforskjell.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

 

Kathrine Aspaas

"Ømhetens finanser"

Vi beveger oss mot et nytt samfunn - preget av gjennomsiktighet og åpenhet. Det preger mediesamfunnet, det påvirker kulturen og det vil endre den økonomiske tenkningen. Mennesket, med sin sårbarhet og styrke, er endelig på vei inn i økonomiske modeller. Det er også rausheten, vennligheten og omtanken.

Kathrine Aspaas er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, med en master i internasjonal økonomi og politikk fra New School University i New York (2007). Hun har over 20 års erfaring som finansjournalist, og er kjent fra sine mange år som kommentator og lederskribent i Aftenposten. Aspaas har en særlig interesse for hvordan mennesker behandler hverandre, og hva som driver oss.

Tlf: 911 16 989
Mail:  
Nettside: www.kathrineaspaas.no 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

 

Espen Simonsen:

Bestselgende forfatter, programleder, kurs- og foredragsholder, instruktør og coach.

30 år og enkemann måtte Espen finne seg selv på nytt, livet hadde stått på pause og holdt pusten. Da Tone døde 28 år gammel, forsvant også alt det kjente i Espens hverdag, han hadde vært pårørende. Nå var hun borte, han skulle leve videre. I dag bor han på Nøtterøy med sin nye kone Bianca og sammen driver de firmaet Gjør en forskjell AS. I vinter var Espen programleder for TV2’s nye storsatsning Øya.

Espen er brennende opptatt av hva som får oss mennesker til å tåle, mestre og prestere. Han holder etterspurte foredrag og kurs innen temaer som samarbeid, mental styrke, kommunikasjon og prestasjon.

Tlf.: 948 89 478
Mail: 
Nettside:  www.gjorenforskjell.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

Geir Aker:

Geir Aker jobber med å inspirere folk på sin vei til å bli en så god utgave av seg selv som mulig. Med kurs og foredrag der både alvor og glede er hovedkomponenter i det Geir snakker om, formilder han det på en folkelig måte med et engasjement og et språk som treffer. Latter og tårer kan oppstå!

Geir har jobba i Forsvaret, på NAV, på gata, i skogen, på skole – for å nevne noe. Alt for å treffe folk som kan inspireres til å tenke godt om seg selv, og dermed være bra for andre.

Tlf: 92 03 44 13
Mail: 
Nettside:  www.gjorenforskjell.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader
 

 

 

Tolli og Heidi Frestad:

"De små ting i livet" er et foredrag som handler om å sette pris på de små enkle tingene i hverdagen. Tolli og Heidi Frestad deler sin erfaring som par på godt og vondt etter Tolli kollapset på en ferietur i India i 2005. Heidi stod igjen med 3 små unger og en syk mann. Det de ikke visste var at de hadde flere år foran seg i møte med utfordringer for å komme ovenpå igjen. I tillegg til å ha hatt fokus på å ta vare på  små gleder i hverdagen,- har samspill, god dynamikk og vilje til å takle utfordringer vært avgjørende elementer for å kjempe seg tilbake til det livet de lever i dag. Hør dem fortelle om fokuset på de små hverdagsgledene som gjør livet verdt å kjempe for.

Tolli er utdannet diplomøkonom, og har spesialisering i personalledelse. Han har jobbet som autorisert regnskapsfører i mange år, -og har erfaring både som leder og mellomleder. Han jobber i tillegg med underholdning, skuespill, kurs, foredrag og har ellers vært engasjert i dusinvis av fritidsverv.

Heidi er utdannet tannhelsesekretær og hjelpepleier. Hun har jobbet 7 år som bedriftsleder i forskjellige yrker utenom helsesektoren. Hun har også jobbet som koordinator, tilrettelegger for bedriftsturer og med festivalarrangement. Hun jobber i dag som tannhelsesekretær og trives veldig godt med det!

Hjemme har de 3 egne barn + 2 fosterbarn, alle i alderen 14-19 år.

Både Tolli og Heidi har sett innsiden av psykiatrien gjennom disse årene og har mye erfaring og kompetanse som andre vil kunne gjøre seg nytte av.

Tlf: 940 28 577
Mail:

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.