Hopp til hovedinnhold
Tre kolleger som sitter i en gul sofa der den ene gestikulerer mot de andre to som lytter

Bryt isen og løft blikket

Snakk om jobb og psykisk helse - opplegg for arbeidslivet utviklet av Idébanken

Passer for

Arbeidsplassen

Varighet

1–2 timer

Om opplegget

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Psykiske problemer er en av hovedgrunnene til sykmeldinger i Norge. Samtidig viser Verdensdagens spørreundersøkelse fra mai 2021 at 4 av 10 ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk. Arbeidslivet er en av våre viktigste arenaer for å forebygge psykisk uhelse på . Det å skape en jobb der folk trives og kan prate sammen om psykisk helse, er en viktig forebyggende strategi.

Idébanken har derfor utviklet et opplegg som vil senke terskelen for å ta samtalen om sammenhengen mellom psykisk helse og jobb på arbeidsplassen.

Fakta om jobb og psykisk helse

Loading...

 • Arbeidsplasser med et stort mangfold av mennesker yter bedre, er mer kreative og har en mer variert arbeidshverdag.
 • 5 aktive pauser om dagen kan regulere stress
 • 86 000 personer opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden
 • Opplevelse av kontroll og innflytelse på jobb gir sterkere psykisk helse

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

 • Verdensdagen for psykisk helse skal gi kunnskap om hva som svekker og styrker den psykiske helsen.
 • Vi anbefaler denne gruppeoppgaven om jobb og psykisk helse på arbeidsplassen til alle som et tiltak for å øke kunnskap om hvordan den psykiske helsen blir påvirket av og på jobb.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Fem grunner til å markere Verdensdagen

 • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
 • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
 • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
 • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
 • Du styrker din egen psykiske helse