Hopp til hovedinnhold

Foredragsholdere

Bestill anbefalte foredragsholdere til din markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Passer for

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole

Varighet

1–2 timer

Vi ønsker å tilrettelegge for gode markeringer i høst, og vet at mange ønsker tips til relevante foredragsholdere. Under finner du en liste over foredragsholdere vi anbefaler å invitere i forbindelse med årets tema.

Vi har gjort avtaler med alle foredragsholderne om å tilby rabattert pris til de som markerer Verdensdagen, med et pristak på 8000 kr i kampanjeperioden (uke 39-42).

Bestill foredrag i god tid

Mange av foredragsholderne vi anbefaler er veldig populære, og får allerede en god del henvendelser om foredrag i kampanjeperioden. Send dem derfor gjerne en utfyllende forespørsel med tid/sted og målgruppe, tidsbegrensninger og andre behov du måtte ha som arrangør, for å høre om det er overkommelig for foredragsholder.

Vi anbefaler også gratis foredrag til ungdom gjennom Psykologistudentenes Opplysningsarbeid (POFU) og undervisningsprogrammet Venn1 fra Mental Helse, men her er det viktig å være raskt ute med bestilling.

Anita Fevang

Kan verdsettelse stoppe selvmord?

Anita Fevang
Anita Fevang - sosiolog

I dette foredraget snakker Anita om viktigheten av verdsettelse, enten det er i parforhold, på skolen eller på jobb.

Målgruppe: Alle som jobber med barn.

Send forespørsel her

Ann Jeanette Heitmann

Hvordan skape gode og inkluderende miljøer for barn?

Ann Jeanette Heitmann - Universitetslektor, tidligere helsesykepleier og familieterapeut

I dette foredraget formidler Heitmann kunnskap og konkrete verktøy for å skape gode og inkluderende miljøer rundt barn både hjemme og på skolen

Målgruppe: foreldre, helsepersonell og ansatte i skolen.

Send forespørsel her

Arne Klyve

Et inkluderende samfunn

Arne Klyve - samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver på rusfeltet. Foto: Lars Svenkerud

Foredraget løfter blikket mot samfunnsmessige forhold som bidrar til stress, ensomhet og utenforskap.

Målgruppe: tverrfaglige/tverretatlige grupper i kommuner, arbeidsplasser og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag på arne.klyve@outlook.com

Carina Carl

Psykologisk trygghet | Kommunikasjon og samhandling

Carina Carl - psykolog, forfatter og lederutvikler

Carina tilpasser gjerne foredraget etter behovene til bestiller, og Verdensdagen anbefaler både psykologisk trygghet og tema kommunikasjon og samhandling som relevant i forbindelse med foredrag om årets tema.

Målgruppe: arbeidsplasser og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag på post@carinacarl.no

Egil H.Olsvik

Empati, kjærlighet og håp

Egil Olsvik - Filosof og førsteamanuensis i psykologi

Foredraget handler om empatiens basale betydning, og om hvilken status tema som kjærlighet og håp kan sies å ha innen den offentlige helsetjenestens terapeutiske arbeid.

Målgruppe: passer for alle som er involvert i sosialt og psykisk helsearbeid.

Send forespørsel her

Eirik Lundblad Næsheim

Inkludering, frivillighet mobbing, selvbilde

Eirik Lundblad Næsheim - daglig leder i Anthonstiftelsen

I foredragene dekker han temaer som:

 • inkludering
 • frivillighet
 • mobbing
 • det digitale ungdomslivet
 • å gjemme seg bak fasaden
 • selvbilde og selvfølelse

Målgruppe: Ungdomsskole, videregående, Universitet/høyskole, foreldre, frivillige organisasjoner, næringsliv

Les mer og send forespørsel om foredrag her.

Guro Brakestad

Å finne sin plass

Guro Brakestad - familieterapeut

I foredraget Å finne sin plass belyser Guro Brakstad temaer som: Hvilken betydning har det for et menneske å være til nytte? Hva gjør det med oss å løfte blikket – og se ut over oss selv?

Målgruppe: unge ledere, frivillige, ungdom, foreldre og besteforeldre/pensjonister

Send forespørsel her

Hilde Johanne Aafoss

Å lytte til hverandre

Hilde Johanne Aafoss - klinisk psykolog og profesjonell historieforteller

I foredraget er Aafoss opptatt av å normalisere temaer rundt psykisk helse, og snakker om hvor viktig det er å skape tilhørighet til hverandre i usikre tider. Foredraget varer i 45 minutter.

Målgruppe: Elever på videregående skoler, studenter, lærere og alle som jobber med psykisk helse.

Send forespørsel om foredrag her

Hilde Østby

Kart over ensomheten

Hilde Østby - forfatter og idéhistoriker

Dette er et foredrag om ensomhetens natur, og om de mørke hemmelighetene som barn og unge bærer på.

Målgruppe: alle

Send forespørsel om foredrag på kranveien@gmail.com

Hildegunn Fandrem

Mangfold, mobbing og inkludering

Fandrem sitt foredrag er knyttet til bredere perspektiver på inkludering knyttet til ulike typer sosiokulturelle verdier.

Målgruppe: kommuner og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Ivar Goksøyr

Dritten må ut. Mental helse, tilknytning, autentisitet og undertrykte følelser: Kan jeg være meg sammen med deg?

Psykolog Ivar Goksøyr

Spørsmål som belyses gjennom Ivar sitt foredrag:

 • Hva er de mest grunnleggende, universelle driverne for psykisk uhelse
 • Hvordan sår og traumer overføres fra generasjon til generasjon og gjennom kulturen.
 • Hvordan kroppen har evne til å lege psykiske sår, akkurat som fysiske

Målgruppe: tverrfaglige organisasjoner og arbeidsplasser involvert i psykisk helsearbeid

Send forespørsel om foredrag på ivar@psykologvirke.no

Jon Rogstad

Mangfold og utenforskap

Jon Rogstad har foredrag innenfor flere forskjellige tema.

Målgruppe:

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Mari Norman

Følelsesstyrt jeg?!

Mari Norman

I dette foredraget snakker Mari om følelsenes rolle som styringsverktøy for oss mennesker.

Målgruppe: privatpersoner og bedrifter

Send forespørsel om foredrag her

Sonia Ahmadi

Kultur, frivillighet og integrering

Målgruppe: arbeidsplasser og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Reidar Hjermann

Barnehagens samfunnsoppdrag

Reidar Hjermann - Psykologspesialist og tidligere barneombud

I dette foredraget snakker Reidar om barnehagens rolle i samfunnet. Den er en av våre viktigste institusjoner, og spiller en viktig rolle for likestilling og samfunnsutvikling.

Målgruppe: alle som jobber med barn

Send forespørsel om foredrag her

Trond Haukedal

Verdsettende ledelse, omstilling, og generasjon prestasjon

Trond Haukedal - Psykolog, forfatter og veileder i næringslivet

Målgruppe: arbeidsplasser og næringslivet for øvrig

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Usman Chaudhry

Psykisk helse, fellesskap og mangfold | Tabu og stigma

Usman Chaudhry - psykolog

Foredraget handler om hvordan å løfte blikket og nå ut til de som trenger hjelp, men enten ikke nås eller blir fanget opp på grunn av frykt, tabu og stigma.

Målgruppe: kommuner, videregående skoler, arbeidsplasser, studiesteder, idrettslag og organisasjoner.

Send forespørsel om foredrag på psykolog.chaudhry@gmail.com

Vidar Kristiansen

Vidar Kristiansen - psykolog og @psykolog.pappa på Instagram

Foredraget tar for seg hvordan følelser påvirker og er påvirket av menneskene vi har rundt oss, og hvilken rolle følelsene har i å skape tilhørighet eller lede til utenforskap.

Målgruppe: alle

Send forespørsel om foredrag på psykolog.pappa@gmail.com

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Fem grunner til å markere Verdensdagen

 • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
 • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
 • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
 • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
 • Du styrker din egen psykiske helse