Hopp til hovedinnhold

Foredragsholdere 2022

Se liste over anbefalte foredragsholdere fra fjorårets markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Passer for

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole

Varighet

1–2 timer

Vi ønsker å tilrettelegge for gode markeringer, og vet at mange ønsker tips til relevante foredragsholdere. Under finner du en liste over foredragsholdere vi anbefalte til fjorårets kampanje av Verdensdagen 2022.

Obs! Listen over foredragsholdere er for 2022, og er ikke oppdatert for 2023.

Vi hadde avtaler med alle foredragsholderne om å tilby rabattert pris til de som markerer Verdensdagen, med et pristak på maks 8000 kr i kampanjeperioden (uke 39-42).

Bestill foredrag i god tid

Mange av foredragsholderne vi anbefaler er veldig populære, og får allerede en god del henvendelser om foredrag i kampanjeperioden. Send dem derfor gjerne en utfyllende forespørsel med tid/sted og målgruppe, tidsbegrensninger og andre behov du måtte ha som arrangør, for å høre om det er overkommelig for foredragsholder.

Vi anbefaler også gratis foredrag til ungdom gjennom Psykologistudentenes Opplysningsarbeid (POFU) og undervisningsprogrammet Venn1 fra Mental Helse, men her er det viktig å være raskt ute med bestilling.

Anita Fevang

Kan verdsettelse stoppe selvmord?

Anita Fevang
Anita Fevang - sosiolog

I dette foredraget snakker Anita om viktigheten av verdsettelse, enten det er i parforhold, på skolen eller på jobb.

Målgruppe: Alle som jobber med barn.

Send forespørsel her

Ann Jeanette Heitmann

Hvordan skape gode og inkluderende miljøer for barn?

Ann Jeanette Heitmann - Universitetslektor, tidligere helsesykepleier og familieterapeut

I dette foredraget formidler Heitmann kunnskap og konkrete verktøy for å skape gode og inkluderende miljøer rundt barn både hjemme og på skolen

Målgruppe: foreldre, helsepersonell og ansatte i skolen.

Send forespørsel her

Arne Klyve

Et inkluderende samfunn

Arne Klyve - samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver på rusfeltet. Foto: Lars Svenkerud

Foredraget løfter blikket mot samfunnsmessige forhold som bidrar til stress, ensomhet og utenforskap.

Målgruppe: tverrfaglige/tverretatlige grupper i kommuner, arbeidsplasser og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag på arne.klyve@outlook.com

Carina Carl

Psykologisk trygghet | Kommunikasjon og samhandling

Carina Carl - psykolog, forfatter og lederutvikler

Carina tilpasser gjerne foredraget etter behovene til bestiller, og Verdensdagen anbefaler både psykologisk trygghet og tema kommunikasjon og samhandling som relevant i forbindelse med foredrag om årets tema.

Målgruppe: arbeidsplasser og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag på post@carinacarl.no

Egil H.Olsvik

Empati, kjærlighet og håp

Egil Olsvik - Filosof og førsteamanuensis i psykologi

Foredraget handler om empatiens basale betydning, og om hvilken status tema som kjærlighet og håp kan sies å ha innen den offentlige helsetjenestens terapeutiske arbeid.

Målgruppe: passer for alle som er involvert i sosialt og psykisk helsearbeid.

Send forespørsel her

Eirik Lundblad Næsheim

Inkludering, frivillighet mobbing, selvbilde

Eirik Lundblad Næsheim - daglig leder i Anthonstiftelsen

I foredragene dekker han temaer som:

 • inkludering
 • frivillighet
 • mobbing
 • det digitale ungdomslivet
 • å gjemme seg bak fasaden
 • selvbilde og selvfølelse

Målgruppe: Ungdomsskole, videregående, Universitet/høyskole, foreldre, frivillige organisasjoner, næringsliv

Les mer og send forespørsel om foredrag her.

Guro Brakestad

Å finne sin plass

Guro Brakestad - familieterapeut

I foredraget Å finne sin plass belyser Guro Brakstad temaer som: Hvilken betydning har det for et menneske å være til nytte? Hva gjør det med oss å løfte blikket – og se ut over oss selv?

Målgruppe: unge ledere, frivillige, ungdom, foreldre og besteforeldre/pensjonister

Send forespørsel her

Hilde Johanne Aafoss

Å lytte til hverandre

Hilde Johanne Aafoss - klinisk psykolog og profesjonell historieforteller

I foredraget er Aafoss opptatt av å normalisere temaer rundt psykisk helse, og snakker om hvor viktig det er å skape tilhørighet til hverandre i usikre tider. Foredraget varer i 45 minutter.

Målgruppe: Elever på videregående skoler, studenter, lærere og alle som jobber med psykisk helse.

Send forespørsel om foredrag her

Hilde Østby

Kart over ensomheten

Hilde Østby - forfatter og idéhistoriker

Dette er et foredrag om ensomhetens natur, og om de mørke hemmelighetene som barn og unge bærer på.

Målgruppe: alle

Send forespørsel om foredrag på kranveien@gmail.com

Hildegunn Fandrem

Mangfold, mobbing og inkludering

Fandrem sitt foredrag er knyttet til bredere perspektiver på inkludering knyttet til ulike typer sosiokulturelle verdier.

Målgruppe: kommuner og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Ivar Goksøyr

Dritten må ut. Mental helse, tilknytning, autentisitet og undertrykte følelser: Kan jeg være meg sammen med deg?

Psykolog Ivar Goksøyr

Spørsmål som belyses gjennom Ivar sitt foredrag:

 • Hva er de mest grunnleggende, universelle driverne for psykisk uhelse
 • Hvordan sår og traumer overføres fra generasjon til generasjon og gjennom kulturen.
 • Hvordan kroppen har evne til å lege psykiske sår, akkurat som fysiske

Målgruppe: tverrfaglige organisasjoner og arbeidsplasser involvert i psykisk helsearbeid

Send forespørsel om foredrag på ivar@psykologvirke.no

Jon Rogstad

Mangfold og utenforskap

Jon Rogstad har foredrag innenfor flere forskjellige tema.

Målgruppe:

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Mari Norman

Følelsesstyrt jeg?!

Mari Norman

I dette foredraget snakker Mari om følelsenes rolle som styringsverktøy for oss mennesker.

Målgruppe: privatpersoner og bedrifter

Send forespørsel om foredrag her

Sonia Ahmadi

Kultur, frivillighet og integrering

Målgruppe: arbeidsplasser og organisasjoner

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Reidar Hjermann

Barnehagens samfunnsoppdrag

Reidar Hjermann - Psykologspesialist og tidligere barneombud

I dette foredraget snakker Reidar om barnehagens rolle i samfunnet. Den er en av våre viktigste institusjoner, og spiller en viktig rolle for likestilling og samfunnsutvikling.

Målgruppe: alle som jobber med barn

Send forespørsel om foredrag her

Trond Haukedal

Verdsettende ledelse, omstilling, og generasjon prestasjon

Trond Haukedal - Psykolog, forfatter og veileder i næringslivet

Målgruppe: arbeidsplasser og næringslivet for øvrig

Send forespørsel om foredrag her

(merk forespørselen med Verdensdagen for psykisk helse)

Usman Chaudhry

Psykisk helse, fellesskap og mangfold | Tabu og stigma

Usman Chaudhry - psykolog

Foredraget handler om hvordan å løfte blikket og nå ut til de som trenger hjelp, men enten ikke nås eller blir fanget opp på grunn av frykt, tabu og stigma.

Målgruppe: kommuner, videregående skoler, arbeidsplasser, studiesteder, idrettslag og organisasjoner.

Send forespørsel om foredrag på psykolog.chaudhry@gmail.com

Vidar Kristiansen

Vidar Kristiansen - psykolog og @psykolog.pappa på Instagram

Foredraget tar for seg hvordan følelser påvirker og er påvirket av menneskene vi har rundt oss, og hvilken rolle følelsene har i å skape tilhørighet eller lede til utenforskap.

Målgruppe: alle

Send forespørsel om foredrag på psykolog.pappa@gmail.com

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa