Hopp til hovedinnhold

Gode arbeidsdager

Aktivitet på arbeidsplassen, der de ansatte definerer felles kjøreregler for gode arbeidsdager.

Passer for

ArbeidsplassenDigital markeringAnnet

Varighet

1–2 timer

Loading...

 • Tema: Psykisk helse og livskvalitet på jobb
 • Sted: Arbeidsplassen
 • Tid: cirka 1 time (kan variere ved store/små grupper)

Om opplegget

Denne aktiviteten tar utgangspunkt i den dobbeltsidige plakaten Råd for gode arbeidsdager, som er en av våre gratis nedlastbare ressurser. Plakaten er oversatt til 11 språk, og er utviklet av kampanjeteamet i Verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med en rekke fagmiljøer.

Den ene siden inneholder seks kvalitetssikrede råd for hva som kan styrke den psykiske helsen på arbeidsplassen, og baksiden åpner for å legge til egne råd som kan defineres i fellesskap på arbeidsplassen.

Aktivitetene under er estimatert til å ta cirka 1 time og er tilpasset grupper på mellom 10-40 stk. Formålet er å bidra til å skape psykologisk trygghet, åpnere samtaler og et mer inkluderende arbeidsmiljø, som er viktig for vår psykiske helse og for årets tema Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Last ned og skriv ut plakaten her

Se plakaten på 10 andre språk

Slik går du fram

Du trenger:

 • minst én utskrevet plakat
 • noe å skrive på for de ansatte
 • tavle/whiteboard for notering i fellesskap

Aktivitetene bør gjennomføres i et fellesmøte, når alle ansatte på en avdeling/arbeidsplass er samlet. Aktiviteten er estimert å ta 60 min for en gruppe på 10-40 stk, men kan tilpasses større og mindre grupper.

Loading...

 • Arbeidsplasser med et stort mangfold av mennesker yter bedre, er mer kreative og har en mer variert arbeidshverdag.
 • 5 aktive pauser om dagen kan regulere stress
 • 86 000 personer opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden
 • Opplevelse av kontroll og innflytelse på jobb gir sterkere psykisk helse

Del 1: Introduksjon

 1. Begynn med å presentere faktaboksen over om psykisk helse og arbeidslivet enten muntlig eller på en storskjem
 2. Ta en runde i gruppa (eventuelt to og to hvis dere er flere enn 10 personer) om hvordan arbeidshverdagen påvirker tanker og følelser både i og utenfor arbeidstid (maks 10 min). Oppsummer det som ble diskutert i plenum.
 3. Presenter plakaten Råd for gode arbeidsdager og les rådene høyt i gruppa
 4. Snakk fritt om det er noen av disse rådene dere kan gjøre mer eller mindre av på deres arbeidsplass.

Del 2: Gruppa bestemmer

 1. Del inn i grupper på to eller fire, avhengig av hvor stor mange dere er. Sørg for å blande gruppene om dere har deltakere fra ulike avdelinger.
 2. Gi hver av gruppene 10 min til å sammen komme opp med sine råd for gode arbeidsdager, ut fra egne erfaringer og tanker om hva som passer særlig godt til deres arbeidsplass. Det trenger ikke være akkurat seks råd, men det er viktig at det er råd som er enkle å huske og forstå.

Del 3: Oppsummering

 1. Gi hver gruppe 2-3 minutter til å presentere sine råd, og notér de ned slik at de ansatte kan se rådene. Sørg for å gruppere råd som er like hverandre sammen til et råd, og nye råd som egne råd. Nå vil det totale antallet råd antageligvis være mer enn seks råd.
 2. Stem i fellesskap (gjerne anonymt) på rådene som er kommet, og velg ut seks råd for deres arbeidsplass basert på antallet stemmer.
 3. Noter rådene ned på plakaten og heng plakaten opp i fellesarealet på jobb.

Loading...

Oppfølging

Bruk gjerne rådene fremover i personalmøter og ved store milepæler, som en påminnelse om å følge dem, og som en inngang til å prate sammen om hvordan det går på jobb. Hva med å trekke dem fram igjen om et halvt år for å se om det har ført til noen endringer?

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Fem grunner til å markere Verdensdagen

 • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
 • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
 • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
 • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
 • Du styrker din egen psykiske helse