Hopp til hovedinnhold

Om Verdensdagen for psykisk helse

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres over hele landet i uke 39-42 hvert år.

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober 1992 som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, på ulike måter. Se eksempler på markeringer i andre land for 2023.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

Kampanjen står omtalt i statsbudsjettet og Mental Helse har utviklet og driftet kampanjen med tilskudd fra Helsedirektoratet siden 2002.

Bilde av Karl Johans gate i Oslo med grønne flagg fra Verdensdagen for psykisk helse
Bilde av elever fra Nannestad videregående skole som danner et hjerte.

En nasjonal befolkningskampanje

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsa, og mobilisere til tiltak for den psykiske folkehelsa.

Kampanjen har vokst betydelig de siste årene, med nesten en tredobling i antall markeringer på fem år. I 2023 var engasjementet rekordhøyt med over 3300 markeringer registrert over hele landet. Denne måten å mobilisere storsamfunnet til aktiviteter på tvers av kommuner, sektorer, kulturer, generasjoner og erfaringer er unikt for den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

Alle ressurser, tiltak og budskap i Verdensdagen er fundert på tre fagmodeller for å øke åpenhet og fremme god psykisk folkehelse:

Tema 2024: Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter

Årets kampanje oppfordrer til å sette av 8 minutter til å ringe noen du bryr deg om - hver dag. Det er enklere enn du tror, og betyr mer enn du aner.

En av tre under 44 år opplever at livet er lite meningsfullt. Å føle at du lever et meningsfullt liv er et grunnleggende behov og virker beskyttende under både livskriser og andre kriser. Forskning viser at sosiale relasjoner er vår viktigste kilde til mening, og at regelmessige, korte samtaler på telefonen kan ha en betydelig effekt på den psykiske helsa.

I år vil vi bidra til at flere finner støtte og mening i en urolig tid, gjennom å snakke mer sammen. Årets kampanje er siste del av en treårig strategi med ensomhet og utenforskap som hovedtema.

Bilde av smilende dame foran Stortinget

Sett psykisk helse på agendaen

Hvert år bruker kommuner, skoler, virksomheter og organisasjoner over hele landet Verdensdagen som en anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen i sitt nærmiljø, og for sine målgrupper.

Blant de 3300 markeringene i 2023, var det stor variasjon i både innhold, omfang og målgrupper. Noen markerte digitalt, andre markerte med fysiske arrangement og flere brukte anledningen Verdensdagen er til å lansere tiltak som varer langt utover kampanjeperioden. 

Også i fjor var det mange som markerte for første gang, og vi så en økning av kommuner, barnehager og arbeidsplasser i tillegg til store, koordinerte markeringer på tvers av sektorer.

Det er en utvikling som vi mener er både positiv og effektfull for den psykiske folkehelsen, og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke nytt om hvordan de markerer og hvem de samarbeider med.

Å utvikle felles markeringer på tvers av sektorer kan være både inspirerende og virkningsfullt for å sette psykisk helse på agendaen i sitt nærmiljø.