Hopp til hovedinnhold

Om Verdensdagen for psykisk helse

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres av hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, på flere ulike måter. Se eksempler på årets markeringer i andre land.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bilde av Karl Johans gate i Oslo med grønne flagg fra Verdensdagen for psykisk helse
Bilde av elever fra Nannestad videregående skole som danner et hjerte.

En nasjonal befolkningskampanje

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa.

Kampanjen har vokst betydelig de siste årene, og i 2021 var det rekord med mer enn 3100 markeringer registrert over hele landet. Denne måten å mobilisere storsamfunnet til aktiviteter på tvers av kommuner, sektorer, kulturer, generasjoner og erfaringer er unikt for den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. I andre land er det mer vanlig å mobilisere enkeltsektorer fra år til år, med et eget nasjonalt tema, som vi også har i Norge.

Tema 2022: Vi trenger hverandre. #løftblikket

I år oppfordrer vi til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker.

Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Årets tema er utviklet etter innsikt fra de som markerte i fjor og samarbeid med et bredt spekter fagmiljøer. Temaet er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av utenforskap vil være overbyggende tema.

Dette er i tråd med det forskningen viser til som sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa i Norge, og samsvarer med innspillene til de som markerte i fjor.

Les mer om årets tema

Bilde av smilende dame foran Stortinget

Sett psykisk helse på agendaen

Hvert år bruker kommuner, skoler, virksomheter og organisasjoner over hele landet Verdensdagen som en anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen i sitt nærmiljø, og for sine målgrupper.

Blant de 3100 markeringene i 2021, var det stor variasjon i både innhold, omfang og målgrupper. Noen markerte digitalt, andre markerte med fysiske arrangement og flere brukte anledningen Verdensdagen er til å lansere tiltak som varer langt utover kampanjeperioden. 

I fjor var det mange som markerte for første gang, og vi så en markant økning av kommuner, barnehager og arbeidsplasser i tillegg til store, koordinerte markeringer på tvers av sektorer.

Det er en utvikling som vi mener er både positiv og effektfull for den psykiske folkehelsen, og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke nytt om hvordan de markerer og hvem de samarbeider med.

Å utvikle felles markeringer på tvers av sektorer kan være både inspirerende og virkningsfullt for å sette psykisk helse på agendaen i sitt nærmiljø.