Hopp til hovedinnhold

Om Verdensdagen for psykisk helse

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres over hele landet i uke 39-42 hvert år.

I 2022 var det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, på ulike måter. Se eksempler på markeringer i andre land for 2023.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

Kampanjen står på statsbudsjettet og Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bilde av elever fra Nannestad videregående skole som danner et hjerte.

En nasjonal befolkningskampanje

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsa, og mobilisere til tiltak for den psykiske folkehelsa.

Kampanjen har vokst betydelig de siste årene, med nesten en tredobling i antall markeringer på fem år. I 2022 var det rundt 3000 markeringer registrert over hele landet. Denne måten å mobilisere storsamfunnet til aktiviteter på tvers av kommuner, sektorer, kulturer, generasjoner og erfaringer er unikt for den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

Alle ressurser, tiltak og budskap i Verdensdagen er fundert på tre fagmodeller for å øke åpenhet og fremme god psykisk folkehelse:

Tema 2023: Vi trenger å høre til. #lagplass

Årets kampanje for Verdensdagen for psykisk helse er nå ferdig, og vi vil lansere tema for neste års kampanje i løpet av våren 2024.

I fjor gikk Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor vi inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.

Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.

Kampanjen for 2023 oppfordret til å gjøre de viktigste møteplassene våre mer inkluderende for et større mangfold mennesker. Engasjementet i høst var rekordhøyt, med mer enn 3300 markeringer som satte psykisk helse, ensomhet og utenforskap på agendaen over hele landet.

Bilde av smilende dame foran Stortinget

Sett psykisk helse på agendaen

Hvert år bruker kommuner, skoler, virksomheter og organisasjoner over hele landet Verdensdagen som en anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen i sitt nærmiljø, og for sine målgrupper.

Blant de 3300 markeringene i 2023, var det stor variasjon i både innhold, omfang og målgrupper. Noen markerte digitalt, andre markerte med fysiske arrangement og flere brukte anledningen Verdensdagen er til å lansere tiltak som varer langt utover kampanjeperioden. 

Også i år var det mange som markerte for første gang, og vi så en økning av kommuner, barnehager og arbeidsplasser i tillegg til store, koordinerte markeringer på tvers av sektorer.

Det er en utvikling som vi mener er både positiv og effektfull for den psykiske folkehelsen, og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke nytt om hvordan de markerer og hvem de samarbeider med.

Å utvikle felles markeringer på tvers av sektorer kan være både inspirerende og virkningsfullt for å sette psykisk helse på agendaen i sitt nærmiljø.