Hopp til hovedinnhold

Om Verdensdagen for psykisk helse

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres over hele landet i uke 39-42 hvert år.

I 2022 var det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, på ulike måter. Se eksempler på markeringer i andre land.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bilde av Karl Johans gate i Oslo med grønne flagg fra Verdensdagen for psykisk helse
Bilde av elever fra Nannestad videregående skole som danner et hjerte.

En nasjonal befolkningskampanje

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til tiltak for den psykiske folkehelsa.

Kampanjen har vokst betydelig de siste årene, med nesten en tredobling i antall markeringer på fem år. I 2022 var det rundt 3000 markeringer registrert over hele landet. Denne måten å mobilisere storsamfunnet til aktiviteter på tvers av kommuner, sektorer, kulturer, generasjoner og erfaringer er unikt for den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

Tema 2022: Vi trenger hverandre. #løftblikket

I 2022 oppfordret vi til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker.

Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Fjorårets tema er utviklet etter innsikt fra de som markerer og i samarbeid med et bredt spekter fagmiljøer. Temaet er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av utenforskap vil være overbyggende tema.

Dette er i tråd med det forskningen viser til som sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa i Norge, og samsvarer med innspillene til de som markerte i fjor.

Les mer om fjorårets tema

Bilde av smilende dame foran Stortinget

Sett psykisk helse på agendaen

Hvert år bruker kommuner, skoler, virksomheter og organisasjoner over hele landet Verdensdagen som en anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen i sitt nærmiljø, og for sine målgrupper.

Blant de 3100 markeringene i 2021, var det stor variasjon i både innhold, omfang og målgrupper. Noen markerte digitalt, andre markerte med fysiske arrangement og flere brukte anledningen Verdensdagen er til å lansere tiltak som varer langt utover kampanjeperioden. 

I fjor var det mange som markerte for første gang, og vi så en markant økning av kommuner, barnehager og arbeidsplasser i tillegg til store, koordinerte markeringer på tvers av sektorer.

Det er en utvikling som vi mener er både positiv og effektfull for den psykiske folkehelsen, og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke nytt om hvordan de markerer og hvem de samarbeider med.

Å utvikle felles markeringer på tvers av sektorer kan være både inspirerende og virkningsfullt for å sette psykisk helse på agendaen i sitt nærmiljø.