Hopp til hovedinnhold

Personvern

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje som er koordinert av Mental Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Mental Helse samler inn og behandler din og andres personopplysninger. Med personopplysning menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Behandlingen, som er både elektronisk og på papir, er i tråd med gjeldende personvernopplysninger, herunder EUs personvernforordning og tilhørende forskrifter.
Juridisk ansvarlig for behandlingen av personopplysninger hos Mental Helse er generalsekretær, Linda Berg-Heggelund. Selve behandlingsansvaret er delegert videre innenfor bedriften for å kunne bedre sikre korrekt behandling av alle opplysninger.

Personopplysningsloven gir alle rett til å ha få fullt innsyn i all data som er lagret om deg, samt krav på at uriktig, ufullstendig eller opplysninger som ikke skal behandles, blir slettet eller supplert.

For spørsmål angående behandling av personopplysninger i Mental Helse, kontakt oss på:
Besøksadresse: Storgata 38, 0182, Oslo
Postadresse: Storgata 38, 0182, Oslo
Fakturaadresse: Storgata 38, 0182, Oslo
Telefon: 35 29 60 60
Organisasjonsnummer: 971 322 926

Det gjøres oppmerksom på at denne personvernerklæringen også gjelder Mental Helse sine underorganisasjoner:

 • Venn1
 • Mental Helse Hjelpetelefonen
 • Arbeidslivstelefonen
 • Sidetmedord.no
 • Foreldresupport
 • Erfaringskompetanse
 • Verdensdagen
 • Studenttelefonen
 • YAM
 • UAV-appen

Mental Helse vil tidvis oppdatere personvernerklæringen sin i tråd med gjeldende regler. Du vil alltid kunne finne sist oppdaterte versjon på våre nettsider.

Behandlingsansvarlig
Generalsekretæren Linda Berg-Heggelund er behandlingsansvarlig for Mental Helse sine personopplysninger.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer følgende personopplysninger i forbindelse med registrering av markeringer til Verdensdagen for psykisk helse:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-postadresse

For informasjon om personopplysninger til andre tjenester i Mental Helse, les Mental Helses personvernerklæring .

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Det kan være å sende deg pakker som er bestilt eller å gi informasjon vedrørende for eksempel samlinger eller Verdensdagen for psykisk helse.

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å kunne holde kontakt med deg som aktivt har tatt kontakt med Mental Helse. Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din henvisning via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Cookies

På Mental Helse sine hjemmesider brukes følgende cookies:

 • Google Analytics – for å kartlegge besøksstatistikk og gjøre brukeropplevelsen bedre. For eksempel vil din interaksjon med en del av nettsiden bli husket, slik at når du returnerer så er «arbeidet» ditt lagret. Les mer om Google Analytics og bruk av cookies
 • Facebook sin pixel på nettsidene. Den gir oss informasjon som bidrar til at vi kan optimalisere nettsidene og at vi treffer målgruppene som mest sannsynlig ønsker/kan ha nytte av våre tjenester og lignende innhold via Facebook, Instagram, Messenger og eventuelt andre annonser på nett. Les mer om Facebook sin personvernforordning (GDPR) her.

Alle cookies kan til enhver tid fjernes via nettleseren din.

Hotjar

Vi bruker Hotjar for å bedre forstå hva brukerene våre trenger, og for å forbedre brukeropplevelsen. Hotjar hjelper oss å forstå brukernes behov for eksempel ved å samle informasjon om hvor mye tid som blir brukt på nettsiden, hvilke linker de trykker på, hva brukere likere og ikke liker.

Horjar bruker cookies og andre teknologier til samle data om brukernes oppførsel og hvilken type enhet de bruker for å se på siden. Dette inkluderer enhetens IP addresse (prosessert gjennom sesjonen og lagret på en anonym måte), skjermstørrelse, type enhet, informasjon om nettleser, geografisk plassering (kun land) og foretrukket språk på siden. Hotjar lagrer denne infromasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. (Pseudonymisering er en prosedyre for databehandling og avidentifikasjon der personlig identifiserbare informasjonsfelt i en dataregister erstattes av en eller flere kunstige identifikatorer, eller pseudonymer.) Hotjar har forbud mot å selge noe av dataen samlet inn på våre vegne.

For mer informasjon, se siden ‘about Hotjar’ på Hotjar sin supportside. https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen og/eller samtykket, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Vi har databehandleravtale med alle tredjepartsleverandører, i tråd med GDPR.

Lagring/sletting av personopplysninger
Vi lagrer personopplysningene dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. For eksempel vil personopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke bli slettet dersom du trekker tilbake samtykket. Personopplysninger vi har om deg som er nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel ved skattefradrag, slettes når avtalen og alle plikter er oppfylt, om ikke annet er avtalt. Du kan når som helst kontakte Mental Helse for å få slettet alle lagrede personopplysninger som angår deg.

Dine rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Du har følgende rettigheter:

 • Informasjon: Ytterligere informasjon om hvordan Mental Helse behandler og samler inn personopplysninger om deg
 • Innsyn: Fullt innsyn i all persondata Mental Helse har lagret om deg
 • Supplering: Legge til ekstra informasjon om din persondata dersom vi har mangler
 • Retting: Ved eventuelle feil i din persondata, vil vi rette på det
 • Sletting: Be om å få slettet all data Mental Helse ikke lenger har grunnlag for å beholde om deg

Du kan lese mer om disse rettighetene hos Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Vi har databehandleravtale med alle våre samarbeidspartnere som er databehandlere på vegne av oss.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende mail:

kristin.bergersen@mentalhelse.no
Kommunikasjonssjef
Mental Helse
Storgata 38, 0182, Oslo