Verdensdagen for psykisk helseDesignmanual

Logo

Logo finnes i to varianter, stående og liggende. Hver logovariant finnes i to versjoner, hvit og mørkeblå.

Stående logo 2023

Plassering av logo

Stående logo skal brukes når logo plasseres midtstilt i et design.

Et eksempel på dette vil være profilbilde på sosiale medier.

Businesskort

Et annet eksempel på dette ville vært et businesskort, hvor stående logo skal plasseres midtstilt på kortet.

Liggende logo 2023

Plassering av logo

Liggende logo skal brukes når logoen skal plasseres i et hjørne på et design.

Et eksempel på dette ville vært en nettside. Siden logoen ikke skal stå alene, skal man bruke liggende logo og plassere den i et hjørne

Plakat

Her kan man se at liggende logo også er brukt siden den plasseres øverst i høyre hjørne av designet

Hvilket filformat trenger jeg?

Det kan være forvirrende å vite hvilke filer som skal brukes til hva. I logomappene har vi sortert filene etter kategoriene digital og print. Kort oppsummert:

Digital
.ai er selve råfilen av logoen og kan redigeres med programvare som Adobe Illustrator
.png er en rasterfil med gjennomsiktig bakgrunn
.svg er en skalerbar vektorfil. SVG beskriver bilder ved hjelp av et tekstformat som er basert på XML.

Print
.ai er selve råfilen av logoen og kan redigeres med programvare som Adobe Illustrator
.pdf er i dette tilfellet en skalerbar vektorfil med gjennomsiktig bakgrunn

Tomrom

La logoen få litt avstand til andre grafiske elementer. På bildene over ser du den anbefalte avstanden visualisert gjennom det rosa feltet.

Bokslogoer i diverse farger