Verdensdagen for psykisk helseDesignmanual

Intro

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse som markeres fra uke 39-42 hvert år. Målet er å øke åpenhet, kunnskap og forståelse om psykisk helse, og mobilisere til tiltak og engsasjement over hele landet.

Les om årets kampanje for Verdensdagen for psykisk helse

Vi håper du vil ha glede og nytte av vår designmanual til markeringene i høst!

Ny designprofil i 2022

I 2022 fikk Verdensdagen en ny visuell identitet, utviklet av Kult Byrå. Målet var å skape en profil som treffer bredt og som samsvarer med utviklingen i kampanjen.

Verdensdagens nye designprofil er fargesterk, gir rom for alt – og alle – og slår et slag for det uperfekte. Stilen er verken for alvorlig og tung, og heller ikke for bagatelliserende.

Alle har en psykisk helse, som svinger gjennom hele livet og må følges opp. Normaliseringen av psykisk helse er viktig for kampanjen, og har også vært sentralt i arbeidet med den nye profilen. Vi ønsker at designprofilen vår skal være enkel i bruk og at de som bruker den skal kjenne på selvtillit, stolthet og fellesskap.

Ny logo i 2023

Sommerfuglen har vært del av den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse siden 2002. Internasjonalt har sommerfuglen lenge blitt brukt som et symbol for psykisk helse, og er en representasjon av forvandling, sjel og at små vingeslag kan få store ringvirkninger.

Siden 2002 har sommerfuglen til Verdensdagen gjennomgått flere endringer for å følge tiden, nye visuelle profiler og kampanjer. Den nye logoen er designet av Camilla Voutilainen Nordbø som er kampanjerådgiver og designer i Verdensdagen for psykisk helse.

Hun ønsket å ivareta symbolikken med sommerfuglen, men ønsket samtidig å legge til et tydeligere menneskelig aspekt. Derfor har sommerfuglvingene fått form av to fjes som speiler hverandre, for å synliggjøre betydningen av å se og bli sett.

Bruk av profilen

Vi ønsker at våre profilelementer og logo brukes av arrangører til markering av Verdensdagen for psykisk helse. Samtidig ønsker vi å beskytte bruken av vårt navn og logo, og har derfor følgende retningslinjer for bruk av profilen vår:

  • Verdensdagen sin profil og merkevare kan brukes av arrangører i forbindelse med markering av Verdensdagen for psykisk helse i uke 39-42. Vår logo må da stå sammen med avsender for markeringen, så det er tydelig hvem som er arrangør for markeringen.
  • Verdensdagen sin profil skal ikke brukes til kommersielle formål eller reklame/annonsering uten avtale med oss.
  • Verdensdagen sin profil kan ikke brukes til å fremme budskap som oppfordrer til vold, hets, rasisme eller diskriminering.
  • Når du bruker logoen, må farger og utforming følge profilmanualen. Farge og form må ikke endres og ingen grafiske elementer må legges til.
  • Generelt må bruk ikke forårsake misforståelse av hvem som er avsenderen av en slik melding. Vår logo, profil og merkevare kan bare brukes til godkjente formål.
  • Verdensdagen for psykisk helse forbeholder seg retten til når som helst å avvise eller forby bruk av vår logo og profil.

Utgangspunkt for designprofil