Hopp til hovedinnhold

Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter

I år oppfordrer vi til å sette av 8 minutter hver dag til å ringe noen du bryr deg om. Det er enklere enn du tror, og betyr mer enn du aner.

Aktive grep for å skape mening

Vi går nå inn i det tredje året hvor vi inviterer til en felles innsats mot ensomhet og utenforskap.

De siste to årene har vi oppfordret til å skape flere inkluderende møteplasser gjennom å løfte blikket og lage plass. Fjorårets kampanje hadde rekordhøyt engasjement med mer enn 3300 markeringer over hele landet. Det synes, og det betyr noe.

I år vil vi bidra til at flere finner støtte og mening i en urolig tid, gjennom å snakke mer sammen.

En av tre under 44 år sier de opplever lite mening i livet, og rapporterer om generelt dårligere livskvalitet. Forskjellene mellom de yngste og eldste i samfunnet på dette området er store. Mens det tidligere var de unge som var mest fornøyd med livet, så er det i dag omvendt.

Å føle at du lever et meningsfullt liv er et grunnleggende behov og virker beskyttende under både livskriser og andre kriser. Personer som opplever mening i livet, er også mindre sårbare for å oppleve alvorlig ensomhet, kognitiv svikt, depresjon og avhengighet.

Men hvordan finne mening i en hverdag som kan føles meningsløs?

Venner for livet

Forskningen er krystallklar. Vår viktigste og mest avgjørende kilde til mening er våre sosiale relasjoner. Ingen andre faktorer spiller en like stor rolle for vår livskvalitet som hvor tilfredse vi er med relasjonene våre. Og det er alt for mange i dag som ikke er tilfredse.

44 prosent i Norge er plaget av ensomhet, i større eller mindre grad. En av fem opplever at de ikke har noen å vende seg til når de går gjennom noe vanskelig. Og mer enn 24 000 studenter svarer at de har få eller ingen venner.

Vennskap er noe vi kan skape, fornye og styrke gjennom hele livet. Gode vennskap kan virke beskyttende mot effektene av negativt stress, og gjør det lettere å tåle store omveltninger i livet.

Å erfare at vi har betydning for andre, er avgjørende for å ha et meningsfullt liv, og virker beskyttende når det stormer.

I årets kampanje vil vi bidra til aktive grep for å styrke relasjonene dine, for å gi livet mer mening i en urolig tid.

Vi trenger å snakke mer sammen

Forskning viser at kun 8 minutter på telefonen med en du bryr deg om, kan ha en betydelig effekt på både relasjonen og den psykiske helsa.
 
Konseptet «The secret power of the 8-minute phone call» ble først presentert av Jancee Dunn fra New York Times og er basert på verdens lengste vitenskapelige studie om lykke fra Dr. Bob Waldinger fra Harvard University.

Vi undervurderer ofte hvor mye det kan bety at vi tar kontakt, selv bare for å sjekke innom.

Regelmessig kontakt kan senke terskelen for å lufte vanskelige tanker og følelser, som kan gjøre det lettere å fange opp når du selv eller noen andre trenger hjelp og støtte. Å prate med noen som kjenner og forstår oss, øker også motivasjonen for å finne veien videre i det som er vanskelig.

Langt flere enn før sier at de aldri bruker telefonen til å ringe. Størst endring er det hos de mellom 20-24 hvor det, på bare fem år, er 18 prosent færre som bruker telefonen til å ringe.

I et stadig mer meldingsbasert samfunn, så er det mye viktig kommunikasjon vi går glipp av når vi verken ser eller hører hverandre. Vi overvurderer også hvor gode vi er til å tolke hverandre på tekstmeldinger.

I år oppfordrer vi til å ta opp telefonen og ringe. Å høre stemmen til en vi er glad i, gjør mye mer for oss enn det vi tror.

Gi 8 minutter

Årets kampanje er først og fremst en enkel påminnelse om hvor viktig det er å sette av tid i en hektisk hverdag til å snakke med de du er glad i.

Men hvorfor akkurat 8 minutter?

En studie fra 2021 viste til at korte, regelmessige telefonsamtaler på rundt 10 minutter hadde en betydelig positiv effekt på ensomhet, angst og depresjon.

Å høre stemmen til en du er glad i kan virke regulerende på vanskelige følelser og gjøre det lettere å komme gjennom belastende perioder. Vi har også lettere for å forstå og ha empati for de vi hører stemmen til.

Regelmessige samtaler gjør at vi får trening i å sette ord på hvordan vi har det, som kan styrke relasjonen. Vi har nemlig lettere for å stole på og knytte oss til mennesker som viser sårbarhet.

Vi er mange som sliter med å finne tid til å sjekke innom hverandre i en hektisk hverdag. Vi er også ofte uenige om når det er best å avslutte samtaler. Da er det lett at viktige relasjoner renner ut i sanden. Kanskje det å være enige om en felles tidsramme kan gjøre det lettere å ta kontakt?

For la oss være ærlige. Alle har 8 minutter til overs i løpet av en dag.

En av fem føler at de ikke har noen å vende seg til når de har det vanskelig. Men alle elsker å bli vendt til.

Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter

Slik markerer du Verdensdagen

Få oversikt over de viktigste milepælene i kampanjen, og råd og tips til hvordan du kan gå fram for å planlegge markeringen.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa

Kilder