Verdensdagen for psykisk helseDesignmanual

Profilen i bruk

Er du usikker på hvordan typografi, farger, illustrasjoner og andre elementer i profilen skal brukes? Her ser du ulike eksempler på profilen i bruk. Dette er gode utgangspunkt for nytt materiell som skal designes, enten det er trykksaker eller digitalt.

Last ned plakater fra oss

Last ned årets kampanjebilde

Eksempel på plakater

Eksempel på Facebook header

Eksempel på innhold i sosiale medier