Verdensdagen for psykisk helseDesignmanual

Typografi

Vår valgte typografi er fonten Graphik. Denne brukes hovedsaklig i to vekter, Graphik Regular og Graphik SemiBold. For å ivareta Verdensdagen for psykisk helse sin visuelle identitet, er det viktig at det kun er vektene som er listet opp her som benyttes.

Graphik brukes alltid til overskrifter og brødtekst der det er mulig å bruke egenvalgt typografi.

Les mer om fontene her

Graphik Regular
Graphik SemiBold

Overskrifter

Til overskrifter brukes hovedsaklig Graphik SemiBold. Dette er for å danne et tydelig hierarki og skille mellom tittel og brødtekst.

Dersom SemiBold gir et for stort eller dominerende uttrykk, avhengig av innhold og plattform, kan Graphik Regular også benyttes i overskrifter.

Bruk kun oppgitte vekter av font

Obs! Det er viktig å ikke bruke andre vekter av fonten (light, bold, medium mm.). Dette er for å skape kontinuitet og gjenkjennelse – slik ivaretas Verdensdagen for psykisk helse sin visuelle identitet på best mulig måte.

Erstatningfont

Dersom Graphik ikke er tilgjengelig eller mulig å bruke, for eksempel i Google Docs og andre programvarer uten mulighet for egenopplastet font, brukes en standardfont som erstatning.

Arial er vår valgte erstatningsfont, og skal brukes på samme måte som Graphik Regular og Graphik SemiBold.