Hopp til hovedinnhold
Lag en markering

Arbeidsplassen

Kort om å markere på arbeidsplassen

Arbeidsgiver har en gyllen mulighet når det kommer til å skape gode menneskemøter, og styrke den psykiske helsen, på arbeidsplassen. Vi vet at trivsel på jobb har mye å si for den psykiske helsen, og derfor har vi ulike anbefalinger om måter å markere på på arbeidsplassen.

Ressurser og aktiviteter for arbeidsplassen

36 spørsmål for å komme nærmere hverandre

Hopp over småpraten og bli bedre kjent med disse vitenskapelig dokumenterte spørsmålene for å skape nærhet.

ArbeidsplassenStudiestedPrivat markeringNærmiljøetVideregåendePrivat markering Opptil 1 dag

Foredragsholdere 2022

Se liste over anbefalte foredragsholdere fra fjorårets markering av Verdensdagen for psykisk helse.

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole 1–2 timer

Psykevett

Aktivitet der deltakere definerer felles regler for sterkere psykisk helse.

ArbeidsplassenPrivat markeringUngdomsskoleStudiestedVideregåendeNærmiljøetDigital markeringAnnet 1–2 timer

Gode arbeidsdager

Aktivitet på arbeidsplassen, der de ansatte definerer felles kjøreregler for gode arbeidsdager.

ArbeidsplassenDigital markeringAnnet 1–2 timer

Quiz: Verdensdagen for psykisk helse 2022

Vi har laget enkle quizer tilpasset årets kampanjetema, til voksne og barn. Quizene kan skrives ut eller gjennomføres digitalt på Kahoot.

Privat markeringUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringStudiestedNærmiljøetArbeidsplassen 1–2 timer

Animasjonsfilmer

Korte animasjonsfilmer om psykisk helse, ensomhet og stigma.

BarneskoleUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringNærmiljøetArbeidsplassenPrivat markeringStudiested 1–2 timer

Kultur og psykisk helse

Dialog og aktiviteter om psykisk helse for voksne med flerkulturell bakgrunn

NærmiljøetArbeidsplassenAnnetPrivat markeringDigital markering 1–2 timer
Samtale mellom to mennesker, der den ene lytter oppmerksomt

Bli en bedre lytter med aktiv lytting

Les mer om hva aktiv lytting er, og prøv ut et aktivitetsopplegg for elever fra 13 år og oppover.

UngdomsskoleVideregåendeStudiestedArbeidsplassenPrivat markeringSkole 1–2 timer
Tre kolleger som sitter i en gul sofa der den ene gestikulerer mot de andre to som lytter

Bryt isen og løft blikket

Snakk om jobb og psykisk helse - opplegg for arbeidslivet utviklet av Idébanken

Arbeidsplassen 1–2 timer

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Informasjon om hva psykologisk trygghet er, etterfulgt av en gruppeoppgave til arbeidsgruppen/teamet.

Arbeidsplassen 1–2 timer

Slik markerer du Verdensdagen

Få oversikt over de viktigste milepælene i kampanjen, og råd og tips til hvordan du kan gå fram for å planlegge markeringen.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!