Hopp til hovedinnhold

05. oktober 08:00

- 16:00

Markering verdensdagen ved Den Norske skole Costa Blanca

Arrangør: Den Norske skole Costa Blanca
Sted: Carrer Riu Guadiana, 14, Belmonte, Spania
Kontaktperson: Patrick Glavin
patrick.glavin@costablancaskole.com

Vi er den største norske skolen i Spania som ønsker å markere verdensdagen for psykisk helse. Vi er elever fra hele Norge og har kommet hit av ulike grunner. Hvert år er 25% av elevene nye og derfor synes vi det er ekstra viktig å markere denne dagen med fokus på at det er plass til alle og at alle skal føle at de har en tilhørighet et sted. Vi tenkte å ha ulike poster/stands med psykisk helse som hovedtema på alle postene. Vi tenkte å fordelene elever fra alle klassene for at det skal bli en blanding som sørger for at man blir bedre kjent med alle i de andre klassene. Arragementet vil bli markert for elever fra 8. klasse til og med VG3.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa