Hopp til hovedinnhold

13. oktober

10:00 AM - 02:00 PM

Psykologisk trygghet i et uforutsigbart arbeidsliv

Arrangør: Creo-forbundet for kunst og kultur og Skuespiller- og danseralliansen
Sted: Kulturhuset, Youngs gate, Oslo, Norge
Kontaktperson: Linda Karoline Ringstad
lkr@creokultur.no 47652221

Musikere og scenekunstnere står i et arbeidsliv preget av konkurranse, press, uforutsigbarhet, ensomhet og stadig skiftende oppdragsforhold. Hvordan oppnår vi trygge arbeidsfellesskap under stadig skiftende omstendigheter? Hvilke psykologiske utfordringer møter oss i arbeidshverdagen? Og hvordan skal vi møte egne og andres følelser på jobb? Bli med på seminar med Jo Fougner Skaansar i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse!

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa