Hopp til hovedinnhold

13. oktober - 08:00

14. oktober - 16:00

Verdensdagen for psykisk helse 2022, Tromsø kommune

Arrangør: Tromsø kommune
Sted: Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgårdvegen, Tromsø, Norge
Kontaktperson: merete nypan
merete.nypan@tromso.kommune.no 48997631

I Tromsø markeres Verdensdagen for psykisk helse for elever ved videregående skoler. Dette er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Totalt vil 500 elever delta på arrangementet. Elever ved Kongsbakken VGS bidrar med dramatisering av tema, og elever ved Breivang VGS lager kunst knyttet til tema. Lokale forelesere vil gi elevene inspirasjon og forståelse rundt årets fokus Vi trenger hverandre # løftblikket

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa