Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 8.9.2023

Alle har plass på Tøyen

Se hvordan bydel Gamle Oslo bruker Verdensdagen til å vise fram sine viktigste folkehelsetilbud til lokalbefolkningen.

Bilde av folk og boder på Tøyen Torg i Oslo

Hvordan skal dere markere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Her i bydel Gamle Oslo har vi gått sammen fra ulike tjenester for å sette sammen et felles prosjekt og program for Verdensdagen psykisk helse. Vi er ansatte fra aktivitetshus, frisklivssentralen, rask psykisk helsehjelp og psykisk helsetjeneste som sammen har kommet frem til å ha "Folkehelsebasar" på Tøyen torg. Dette innebærer at vi ønsker at ulike tilbud samles, både private, ideelle og kommunale, tirsdag 10. oktober på Tøyen torg for å vise frem alle de gode kreftene vi har i bydelen vår. Vi opplever at dette er i tråd med årets tema og gleder oss til dagen!

Hvorfor markerer dere Verdensdagen? Hva ønsker dere å oppnå?

Vi markerer Verdensdagen fordi vi ønsker at alle deler av bydelens befolkning skal være kjent med ulike tilbud (både innen private, frivilligheten, kommunale) i bydelen. Vi tror at det kan være en kilde til fellesskap og støtte. Gjennom å ta over Tøyen torg med boder ser vi for oss at vi sammen kan skape åpenhet rundt psykisk helse. Men også vise frem at det finnes hjelp og støtte, i mange ulike former – det er plass til alle her i vår bydel.

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Vi benytter oss av Tøyen torg da vi opplever at det over tid har blitt til en viktig møteplass for mange i bydel gamle Oslo. Det er også et knutepunkt i bydelen som vi ser for oss at gjør dagen tilgjengelig for mange. Det viktigste folkehelsearbeidet skjer der vi bor, og vi vil skape en markering der vi viser frem vårt felleskap og mangfold – både i tjenester, aktiviteter og befolkning.

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

Vi tror at en viktig del av å forebygge ensomhet og utenforskap ligger i å ha steder der vi kan møte andre, og sammen gjøre ting vi synes er spennende, viktig og interessant – noe som gir oss påfyll både i kaffekoppen og sjelen!

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa