Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 16.11.2022

Guttekonferansen i Hammerfest

Hammerfest ungdomstjeneste markerte Verdensdagen med å invitere gutter og ikke-binære til viktige samtaler om psykisk helse.

Bilde av panelsamtale med fire menn på scenen, inkludert programlederne Morten Hegseth og Vegard Harm.
Ungdomstjenesten i Hammerfest inviterte til konferanse med livepodkast fra Morten Hegseth og Vegard Harm. Foto: Nyvoll film & foto.

Hammerfest ungdomstjeneste jobber for større åpenhet om psykisk helse blant ungdommene i Hammerfest. I år markerte de Verdensdagen ved å invitere til samtaler, foredrag og livepodkast gjennom Guttekonferansen på Hammerfest videregående skole.

Hvordan markerte dere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Ungdomstjenesten i Hammerfest ønsket i år å markere Verdensdagen i form av en konferanse for gutter og ikke-binære på Hammerfest videregående skole. Tema for konferansen var gutter og ikke-binæres psykiske helse og fikk navnet Guttekonferansen.

Hvorfor markerte dere Verdensdagen?

Vi arbeider for mer åpenhet rundt psykisk helse blant ungdommen i Hammerfest. Guttekonferansen handler om å bringe unge gutter og ikke-binære sammen, uansett sosioøkonomisk bakgrunn, sammen om samfunnsretta og helsefremmende opplevelser.

Hvordan brukte dere årets tema inn i markeringen deres?

Vi ønsker at årets tema vil bidra til at flere gutter og ikke-binære blir mer oppmerksom på hverandre og tørre å snakke om de vanskelige tingene.

Bilde av hele arbeidsteamet bak Guttekonferansen i Hammerfest.
Foto: Nyvoll film & foto

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

Vårt beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap er at vi må bli flinkere til å inkludere hverandre. Tørre å snakke om de vanskelige tingene og ikke stille så høye krav til oss selv og andre, men heller fokusere på de positive tingene og vise raushet.

Plakat med bilde av programmet for Guttekonferansen, som inkluderte både samtaler, foredrag og livepodkast.
Programmet for Guttekonferansen inkluderte både samtaler, foredrag og livepodkast.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa