Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 4.12.2023

Helse, miljø og sikkerhet i Storebrand

I år har mange bedrifter brukt HMS-uka til å markere Verdensdagen for psykisk helse. Storebrand var en av dem.

Passer for

Arbeidsplassen
_

Hvordan markerte dere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Vi hadde HMS-uka fra mandag til torsdag samme uke som Verdensdagen for psykisk helse, hvor vi fokuserte både på fysisk helse, psykisk helse, miljø og sikkerhet. Uken inneholdt flere HMS-aktiviteter medarbeiderne kunne melde seg på for å øke kunnskap og medvirke til å skape en tryggere arbeidsplass.

Verneombudene delte ut mat, drikke og materiell fra Verdensdagen til alle på starten av dagen. Det var også foredrag (både streaming, opptak og fysisk) med mentaltrener Bjørne Bjørnson og psykolog Kyrre Dyregrov.

Bildet viser to bilder av lokalene til bedriften Storebrand. Det ene bildet er av aulaen deres som vi ser fra bakerste benk. Det er pyntet, ryddig og lyst, og på benken foran fotografen ligger materiall fra Verdensdagen. Det andre bildet viser programmet for HMS-uka til bedriften på en tavle på veggen. Nederst i bildet ser vi fotografen holde en bitteliten kake med en illustrasjon av et brannslukningapparat på.
Bilde fra lokalene til Storebrand under Verdensdagen for psykisk helse

Vi hadde også Vibeke fra Kreftkompasset på besøk i kantina, sammen med noen av mentorene i Storebrand, som snakket om hvordan det er å være mentor for noen som har overlevd kreft. Storebrand samarbeider med Kreftkompasset og vi har i år tre mentorer som skal bidra til en positiv endring for personer som opplever utfordringer etter avsluttet kreftbehandling. Det er viktig å kunne bidra til å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet for å forebygge utenforskap.

HMS handler om å både sikre og forbedre arbeidsmiljøet. I Storebrand er vi opptatt av å forebygge og sikre trivsel både fysisk og psykisk for alle oss som jobber her. Når vi føler oss trygge på arbeidsplassen fungerer kropp og sinn slik det skal gjøre – og vi kan sette søkelys på arbeidsoppgavene våre og de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Det handler om å bli sett og høre til. Dette er også temaet for Verdensdagen for psykisk helse. Vi må lage plass, og sørge for at alle er inkludert.

Bildet viser to ansatte ved Storebrand som øver på førstehjelp på en dukke.
Førstehjelp er en viktig del av HMS

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Ved å lage plass til slike aktiviteter og rom for å snakke om hvordan man har det. Å være en del av et felleskap er spesielt viktig i urolige tider. Derfor er det viktig å lære mer om HMS for å kunne forebygge og ta vare på hverandre. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere. Foredragsholderne som kom på besøk knyttet også innholdet sitt godt opp mot årets tema.

Bildet viser to verneombud og en ansatt ved Storebrand som står bak bord dekket av Verdensdagen-materiell og brannvern- og førstehjelpsartikler.
Bilder fra Storebrand sin HMS-uke

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

Vårt beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap i arbeidslivet er å investere i og jobbe med psykologisk trygghet, som er grunnplanken i samhold og tilhørighet. Lag trygge rom og inkluderende arenaer for å snakke sammen.

Fokuser på det som er i hverdagen din;

 • ta en lunsj med en kollega, eller pass på at alle er med til lunsj
 • ha jevnlige, gjerne uformelle check-ins i møter
 • vis at du lytter aktivt
 • si hei til kolleger
 • ta en uformell kaffe

Meningsfulle relasjoner er viktig for at vi skal ha det bra, det gjør at vi er sunnere, lykkeligere og lever lenger!

Dette er i hjertet til Storebrand og vi ønsker å øke bevisstheten rundt utenforskap, blant annet gjennom å lage en reklamefilm om dette som du kan lese om her.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa