Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 8.9.2023

Inn på tunet med Nord Solem Gård

Les om hvordan gården bruker Verdensdagen til å skape gode samtaler om utenforskap mellom beboere og ansatte.

Bilde av en blomstrende eng med Nord Solem gård i bakgrunnen

Hvordan skal dere markere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Vi har et Trygg-Nær-Kjent prosjekt på gården i samarbeid med Inn på tunet Trøndelag SA og Helsedirektoratet. Hver uke har vi tilbud til barn og unge hvor vi er sammen med dyrene, og spiser et måltid sammen i tillegg til litt frilek.

Vi jobber for å forebygge utenforskap og fremme tilhørighet, fellesskapsfølelse og inkludering. Aktivitetstilbudet varer i tre timer, og vi er med dyrene på gården, steller med geiter, kaniner, hester og hunder.

Mange finner ekstra stor glede og mestring i det å være sammen med hestene. Hesten har spesielle evner til å koble seg på menneskenes sinnstilstand, og kan slik bidra til at du føler deg bedre etter å ha vært sammen med den. Etter aktivitetene spiser vi et måltid sammen. Måltidet gir rom for å dele erfaringer, utfordringer, gleder og sorger og barna er gode på å lytte til hverandre og støtte hverandre.

Når måltidet er ferdig er det fortsatt litt tid til frilek, noe vi ser gjør godt for barnegruppa - frilek uten voksnes innblanding, gjør at alle må gi og ta, at de får mulighet til å utvikle sosiale evner til å kommunisere på godt vis, og blir rausere og viser mer aksept og forståelse for at vi alle er ulike, men like mye verdt.

Vi skal markere Verdensdagen i år, ved å snakke om psykisk helse og det å være utenfor, hva vil det si å være utenfor? Hvordan føles det? Hvorfor er det sånn at noen er "utenfor"? Hva kan man gjøre for å hjelpe noen "inn"?

Vi har også personer med funksjonsvariasjoner på tilbud gjennom hele uka, og også her vil samme tema tas opp og snakkes om.

Hvorfor markerer dere Verdensdagen?

Vi markerer Verdensdagen for å sette fokus på et viktig samfunnstema - det at mange faller utenfor av ulike årsaker. Vi ønsker å sette fokus på at vi trenger mer åpenhet, aksept, toleranse og raushet i samfunnet vårt, - det er lov å være seg selv, akkurat sånn som man er. #lagplass

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Vi kommer til å ha samtaler rundt årets tema i alle tilbud på gården denne perioden. Erfaringen fra i fjor tilsier at det er et tema som alle som er her er engasjert i, og bidrar aktivt i samtalen.

Det var ekstra mange gode refleksjoner og fine samtaler i den perioden vi hadde snakket om Verdensdagen sine temaer. Vi gir tilbud hvor mange ulike mennesker deltar, med ulike forutsetninger og ulik bakgrunn, og det er en unik mulighet til å lære om hverandre og av hverandre, og til å øke forståelsen for hverandre.

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

Vårt beste råd er å alltid gi et smil og si "hei" til de man møter. Det høres kanskje lite ut, men dersom den andre har en dårlig dag, kan noe så enkelt bidra til å gjøre dagen litt bedre for den andre personen, i tillegg til at det gir deg selv noe også. I tillegg kan det å åpne for en samtale, som kan føre til andre positive ringvirkninger.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa