Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 9.11.2023

Vil at næringslivet skal bli bedre på psykisk helse

Forsikringsselskapet Fremtind brukte Verdensdagen til å lære mer om psykisk helse på arbeidsplassen - og til å sette mål og planer for resten av året.

Bilde fra Fremtind sin markering av Verdensdagen for psykisk helse. Bildet viser tre kvinner som sitter på en scene og prater, ved siden av dem står en talerstol med "F" for Fremtind på. Bildet er delt i to. I den andre delen av bildet, ser vi publikumet som lytter på kvinnene. Det er flere titalls personer.

Med en egen ressursgruppe for markeringen, sørget Fremtind for å legge opp en kunnskapsfylt og nyttig markering for sine 1000 medarbeidere, og ikke minst en plan for oppfølging i etterkant.

Bim Cornelia Kase jobber med kommunikasjon i forsikringsselskapet, og er del av ressursgruppen som nå vil jobbe hele året for å skape og implementere tiltak for psykisk helse i arbeidshverdagen i Fremtind.

Hvordan markerte dere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Dette er andre året vi markerer dagen. For oss er det viktig å markere en slik dag, fordi vi er opptatt av at alle skal føle seg velkommen som de er i Fremtind. I år hadde vi lagt opp til et par aktiviteter for å markere dagen.

  • Kl 07-09 stod flere representanter fra konsernledelsen og ressursgruppen for Verdensdagen for psykisk helse og delte ut god morgen-hilsner med en kopp kaffe ved inngangsdøren. Dette skapte god stemning og bidro til synliggjøring av dagen, for de som ikke var klar over dagen fra før.
  • Kl 14 inviterte vi alle medarbeidere til en samtale i kantinen, der vi hadde invitert en fra konsernledelsen, Rebekka Egeland, psykolog, forfatter og styremedlem i Dr. Dropin, og en deltaker i ressursgruppen. Samtalen dreide som å skape rom og sikre at vi bygger en kultur med psykologisk trygghet.

Temaer som ble diskutert var blant annet hvordan man som leder skal legge til rette for gode og dårlige dager, men også hvordan medarbeidere selv har et ansvar og kan bidra til å skape en god arbeidsplass. Et par dager etter Verdensdagen for psykisk helse hadde vi også invitert medarbeidere til et foredrag med Mental Helse Ung, i regi av Fremtind Ung.

Hvorfor markerte dere Verdensdagen?

I Fremtind jobber vi kontinuerlig med å skape en arbeidsplass der det er rom for å være hele seg. Dette innebærer en åpenhet rundt hvem vi er, og et ønske om at alle kolleger skal møtes med åpenhet og nysgjerrighet. Dette var også tema i samtalen vi arrangerte. Vi har i forbindelse med markeringen satt ned en liten ressursgruppe som vil jobbe gjennom året for å skape arenaer der vi setter psykisk helse på agendaen.

I næringslivet er vi ganske flinke til å promotere fysisk helse gjennom aktiviteter og tiltak. Det snakkes en del om psykisk helse, men følges ikke opp på samme måte i hverdagen. Det ønsker vi å gjøre noe med i Fremtind.

Vår opplevelse er at psykisk helse fremdeles kan virke skummelt å snakke om, og at det fremdeles har noe stigma knyttet til seg. Formålet med arbeidet vi planlegger fremover er å bryte ned på fordommer og frykt, for å gi rom til ærlige samtaler rundt psykisk helse. Vi tror at det skaper et trygt arbeidsmiljø der vi har det bedre og yter bedre.

Bilde av en pin man kan feste på genseren sin hvor det står "Hei. Har du hilst på noen i dag? Si hei!". Bildet er del i to. I den andre delen av bildet ser vi to kvinner fra selskapets konsern og ressursgruppe som står klare ved heisen for å ta i mot ansatte med kaffe og god morgen-hilsener i anledning Verdensdagen.

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Vi brukte tema gjennomgående i budskapene. Vi hang også opp flere av plakatene rundt om på huset. Vi er 1000 medarbeidere i åtte etasjer og hang disse opp i heiser og utenfor heisene i alle etasjene.

Disse henger fremdeles, fordi vi tenker det er like relevant alle dager i året. I tillegg brukte vi informasjonsskjermene våre til å ha relevant budskap den dagen.

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

Se hverandre. Lytte til hverandre og være åpen selv. Ved å by på seg selv, inviterer man også inn andre. Også er det viktig å anerkjenne at vi alle bærer med oss noe og at det vi ser på utsiden ikke alltid reflekterer det vi har på innsiden. Så da må man ha en raushet med hverandre i en hektisk hverdag, for å unngå fordommer.

I Fremtind arrangerer vi også en del kulturaktiviteter gjennom året, som samler medarbeidere i alt fra kunstgrupper, til et eget band og fysiske aktiviteter. Dette håper vi bidrar til et godt arbeidsmiljø der medarbeidere tar vare på hverandre og der det er trygt å være seg selv.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa