Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 10/4/2022

St. Olavs hospital og NTNU samler forskning om årets tema

Forskere ved St. Olavs hospital og NTNU bruker Verdensdagen til å formidle ny forskning om årets tema innen rus, psykisk helse og psykiatri.

På bildet fra venstre: Eli-Johanne Aasbø Stegavik, Preben Selnes, Zaid Tesfay Tseggai, Siri Aakre Kolstad, Ismail Cuneyt Guzey, Einar Vedul-Kjelsås. Fotograf: Merete Berg Nesset

Gjennom snap-kjapp innlegg på 10 minutter formidler forskere på psykiatri, psykisk helse og rus sine perspektiver på årets tema.

 1. Hvordan skal dere markere Verdensdagen for psykisk helse i år?
  Vi som jobber med forskning i psykiatri og psykisk helse og rus på St. Olavs og NTNU ønsker å vise fram ulike aspekter knyttet til årets tema på snap-kjapp seminaret vårt. Vi har satt sammen et spennende og variert program med mange korte snap-kjapp innlegg på 10 minutter hver. Erfarne fagfolk og forelesere vil blant annet fortelle om forskning på ensomhet og andre utfordringer blant ungdom, trening for kropp og sinn, og brukerperspektivet i forhold til årets tema.
 2. Hvorfor markerer dere Verdensdagen? Hva ønsker dere å oppnå?
  Vi vil få eksempler på hvordan man jobber med slike utfordringer i hjelpeapparatet i Trondheim/Helse Midt. Det gjøres mye godt arbeid innenfor psykiatri, psykisk helsearbeid, og rus, og vi håper å kunne vise fram en del av dette i seminaret vårt.
 3. Hvordan bruker dere årets tema inn i markeringen deres?
  Gjennom markeringen ønsker vi å bidra til å gjøre det lettere å snakke om psykisk helse, og ikke minst søke hjelp. Ved å markere Verdensdagen ønsker vi å sette fokus på at andres ensomhet også angår oss - og er et felles ansvar!
 4. Hva tenker dere om årets tema? Årets tema; Vi trenger hverandre. Løft blikket er et svært viktig og aktuelt tema for oss alle sammen. Felleskap og tilhørighet blir bare mer og mer nødvendig i samfunnet vårt i dag. Studier viser at flere unge så vel som gamle har problemer med den psykiske helsen, og mange lever i ensomhet. Koronapandemien utfordret oss alle i forhold til dette, og vi kjenner alle på at vi trenger hverandre, og må løfte blikket vårt!

I fellesskap kan vi sørge for at så mange som mulig har det bra i hverdagen sin!

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Fem grunner til å markere Verdensdagen

 • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
 • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
 • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
 • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
 • Du styrker din egen psykiske helse