Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 13.9.2023

Tips til å markere i barnehager

Sætrebo barnehage på Notodden har markert Verdensdagen i 20 år. Få deres beste råd for å skape en psykisk helsefremmende barnehage.

Bilde av barnehender som tegner på en plakat med mange hender på.

– Vi setter av uke 40 og 41 hvert eneste år til systematisk og godt planlagt arbeid vedrørende psykisk helse og verdensdagen i barnehagen, så vi begynner å få god erfaring, selv om vi drar det inn i hverdagen vår resten av året også.

Det sier Gro Anita Sørensen som er virksomhetsleder i Sætrebo barnehage på Notodden. De har markert Verdensdagen for psykisk helse i snart 20 år, og har de siste ti årene implementert markeringen inn i de langsiktige planene for å skape en psykisk helsefremmende barnehage.

– Å jobbe med dette for barn som er 1-6 år krever en litt annerledes innfallsvinkel enn med skolebarn, ungdom eller voksne. Vi får gode tilbakemeldinger fra foresatte på dette og personalet i barnehagen er svært motivert og syns det er et viktig arbeid.

Bilde av et teaterstykke med en ansatt i front og flere barn i publikum

Tips til å markere Verdensdagen for ansatte og foresatte

 • Husk å informere foreldrene godt om Verdensdagen og om hvorfor det er viktig å ha psykisk helse på dagsorden i barnehagen, samt hvordan dere vil gjøre det på deres avdeling.
 • Ha fokus på psykisk helse på foreldremøter, også med vinkling på at de kan være «den ene» for barn, samt oppfordre til å se barn og møte andre med et "Hei" når de leverer og henter barnet sitt.
 • Ha psykisk helse på dagsorden på personalmøter. Ledelsen har et ansvar for å implementere fagstoff i hverdagen og for kompetanseheving av personalet. Det kan være tema som inkludering/utenforskap, beredskapsarbeid, følelses og følelsesregulering, krenkelser i barnehagen, ulike verktøy for psykisk helse for barn eller spørsmålskort som gjør at personalet får bedre samtaler sammen.
Bilder av barnehender som tegner på plakater med følelsesuttrykk

Tips til å aktiviteter for barn

 • Bruk store følelseskort til samtale i samlinger med barn og til å ha hermeleker med mimikk og kroppsspråk. Snakke rundt følelsesuttrykkene. Hva og hvordan, rollespill. Tilpasse barnets alder.
 • Lek med følelsesdukker. Rollespill og leke med de, ta rollen som dukken viser, trøstelek, empatiutvikling m.m
 • Lage vennskapsarmbånd og gi til hverandre
 • Lage fellesbilde – et samarbeidsprosjekt
 • Spill BlimE-sanger med dramatisering av følelser. Sett på musikk og barna danser rundt. Stopp musikken underveis og fortell barna i forkant hva de skal leke at de er. Når musikken stopper så…. «Er du en kanin som er lei seg…» eller .. når musikken stopper så… «Er du en veldig sint rev…. En overrasket tiger» også videre…
 • Lage kort til hverandre der barnet tegner og de ansatte hjelper til med å skrive positive sider ved barnet. Alternativt lage et produkt der barnet forteller hva som gjør en glad eller hvordan man kan gjøre andre glad.
 • Lage hinderløype ute eller inne der fokus er utfordring og mestring og lage en natursti i skogen der postene handler om ulike spørsmål om inkludering, vennskap, følelser, blandet med «å gjøre ting» som å synge , danse, hoppe m.m.
 • Lese bøker om ulike temaer for og med barna: Bøker om ulike følelser, bøker om skilsmisse, sorg, mobbing, psykisk sykdom hos foreldre, og det som skulle være aktuelt.
 • Heng opp i garderoben følelsesuttrykk på flere språk
 • Lage LOTTO-spill med bilder av barna på avdelingen.
 • Leke med baller som har ansiktsuttrykk og lage store terninger man kan trille på gulvet som man kan etterligne, dramatisere, snakke rundt og fabulere.
 • Lage arrangementer sammen med eller på bibliotek, universitet, i butikkvinder o.l. med utstilling fra barnas arbeid med psykisk helse.
 • Lage verdensdag-sommerfugler med barna. Finne bilder av sommerfugler, der vi klipper vingene og setter på bilder av barna eller prinyte ut / tegne selv store sommerfugler på A3 ark, der barnet fargelegger vingene og barnet selv er sommerfuglkroppen.
 • Lære barna «En ring av gull». Et flott regledikt som er fint å starte samlinger eller annet med.
 • Synge sanger som: Barn av regnbuen, Morgendagens søsken, Stopp - ikke mobb, BliMe-sanger, I kroppen min bor jeg, etc.
 • Personalet lager et lite teaterstykke eller en dramatisering som får frem ulike følelser og situasjoner, som gjør det lettere å forstå følelser og som gir mening for barna.
 • Lage håndavtrykk og fotavtrykk som et symbol på at vi alle er unike.
Bilde av et utstillingsvindu i en butikk eller bibliotek med tegninger fra barna

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa