Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 8.9.2023

Trening for alle på Askøy

Les om løpegruppen som bruker Verdensdagen til å skape en lavterskel møteplass hvor det er rom for alle, og aktivt fokus på å forebygge stigma og fordommer.

Bilde av løpegruppen "Løp sammen, Askøy"

Hvordan skal dere markere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Vi i løpegruppen "Løp sammen, Askøy" planlegger å markere dagen ved å arrangere fellestrening/løp for medlemmer fra egen klubb, samt invitere inn andre klubber som vi samarbeider med. Det er flere lignende klubber i våre nabokommuner. Vi vil snakke litt om årets tema og dele ut litt materiell til de fremmøtte, ta bilder og lage reels til sosiale medier.

Hvorfor markerer dere Verdensdagen?

Vi ønsker å bidra til at det blir større forståelse og åpenhet rundt psykisk helse. Vi ønsker å være med på å skape en meningsfull møteplass med lav terskel for å delta. Der det er plass til alle. Kom som du er, det er ok at vi er forskjellige.

Vi ønsker å fremme viktigheten med å føle tilhørighet og det å være en del av et felleskap. Det å komme sammen i kraft av felles interesser er en fin måte å skape et rom for nye vennskap og relasjoner samt at en får gode felles opplevelser. Vi vil vise at det å høre til er viktig for oss, da tar vi vare på egen psykisk helse, samt at vi sammen bidrar til få ned stigma og fordommer knyttet til psykisk helse.

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Vi er en stor klubb med mange medlemmer, er trening og trivsel står i fokus. Årets tema vil vi løfte frem på treninger samt i sosial medier.

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

At vi løfter blikket og ser de rundt oss. At vi inkluderer andre og tåler at vi er forskjellige. At vi tar det steget og inviterer inn til felleskapet. Det koster så lite å spørre, sende en sms eller dele noe i sosiale medier. Men at vi hver og en tar et ansvar og ikke tenker at «det er sikkert andre som har spurt eller invitert inn». At vi fremmer lav terskel for å delta. Si at vi støtter. At jeg er der når du kommer, og jeg skal se etter deg.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa