Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 7.12.2023

Lagde plass til nye elever på Costa Blanca

Den norske skolen i Costa Blanca tar imot nye elever hvert år. Derfor ville elevene gjøre en ekstra innsats for inkludering på årets Verdensdag-markering.

Bilde av tre elever som spiser vaffel på en norsk videregående skole i Spania.

Den norske skole i Costa Blanca har elever fra hele Norge som har kommet dit av ulike grunner. Hvert år er omlag en fjerdedel av dem helt nye. Derfor ønsket Emma Sætre og klassekameratene hennes på VG3 å skape en markering som skulle gjøre det lettere å bli kjent med de nye elevene og skape samhold.

– Vi synes det er ekstra viktig å markere denne dagen for å vise at det er plass til alle og at alle skal føle at de hører til et sted.

Hvordan markerte dere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Vi markerte Verdensdagen for psykisk helse med åtte boder og aktiviteter som har med samarbeid og psykisk helse å gjøre. Markeringen er for videregående trinn, og vi hadde både fysiske og skriftlige samarbeidsøvelser og quizzer.

Bilde av elever på en utendørs kunstgressbane under tak på en norsk videregående skole i Spania

Hvorfor markerte dere Verdensdagen?

Vi ønsker å skape mer samhold her på skolen siden vi får så mange nye elever hvert år grunnet at vi er en skole i utlandet. Vi ønsker å oppnå at folk skal føle seg mer tilpass på skolen og ikke grue seg til å komme på skolen.

Hvordan brukte dere årets tema i markeringen deres?

Vi brukte årets tema ved å fokusere på samarbeid og at man deles i grupper med folk fra andre klasser som man nødvendigvis ikke hadde valgt til vanlig. Dette håpet vi at ville skape et samhold mellom de ulike klasser og at man kunne finne sin plass blant "ukjente" elever. Vi håper at dette vil gjøre skolen til en mer inkluderende plass.

Hva er deres beste råd for å forebygge ensomhet og utenforskap?

For å forebygge ensomhet og utenforskap er det viktig å være inkluderende og se elever som står alene eller litt utenfor gruppene.

Bilde av syv elever som står rundt et bord med materiell fra Verdensdagen for psykisk helse

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa