Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 7.11.2023

Psykologisk trygghet med ustabile rammer

Hvordan skape trygge arbeidsfellesskap i et stadig skiftende arbeidsliv? Creo og Skuespiller- og danseralliansen inviterte til seminar for å finne svar.

Bilde fra Creo sitt seminar om psykologisk trygghet på i arbeidslivet. Bildet viser en mann som spiller cello på scenen ved siden av en powerpoint foran et publikum i en sal som er opplyst i et rosarødt lys.

Som Norges største fagforening og interesseorganisasjon innen kunst- og kulturfeltet, ønsket Creo å benytte årets tema til å snakke om inkludering i arbeidshverdagen til medlemmene.

Markeds- og kommunikasjonssjef, Linda Ringstad, forteller om det interessante seminaret de arrangerte, og hvorfor det er viktig å fokusere på psykisk helse i en bransje som preges av uforutsigbarhet og konkurranse.

Hvordan markerte dere Verdensdagen for psykisk helse i år?

Creo markerte Verdensdagen for femte gang med seminaret Psykologisk trygghet i et uforutsigbart arbeidsliv på Kulturhuset i Oslo.

Musikere og scenekunstnere lever av ekstreme prestasjoner, samtidig som de står i et arbeidsliv preget av konkurranse, press, utforutsigbarhet, ensomhet og stadig skiftende oppdragsforhold. Seminaret handlet om hvordan trygge arbeidsfellesskap kan oppstå under slike stadige skiftende omstendigheter.

Bilde fra Creo sitt seminar. En mann holder en presentasjon om negativ og positiv validering og invalidering på en powerpoint. Foran ham ser vi publikums bakhoder, og på siden av ham står det et banner med CREO sin logo på.

Hvorfor markerte dere Verdensdagen?

Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er en forutsetning for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren.

Creos Landsmøte vedtok i 2018 å sette scenekunstmedisin høyt på agendaen, og organisasjonen har jobbet systematisk med dette temaet de siste årene. Vår rolle som pådriver og bidragsyter er i hovedsak forankret i vårt ansvar for å dekke våre medlemmers behov, men samtidig ønsker vi, som Norges største kulturorganisasjon, å ta et utvidet ansvar for hele kunst- og kulturfeltet.

Les mer om Creos arbeid med psykisk helse

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Creo bruker Verdensdagens tema i konseptualiseringen av våre arrangement. Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer i 2023 til å lage plass, og gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Arbeidslivet er et godt eksempel en slik møteplass.

Musikere og scenekunstnere står i et arbeidsliv preget av konkurranse, press, uforutsigbarhet, ensomhet og stadig skiftende oppdragsforhold. Dette ble tema for årets markering.

Hva er deres beste råd for å motvirke ensomhet og utenforskap?

Kunst- og kulturbransjen må bli enda flinkere til å være åpen og inkluderende, vise sårbarhet og støtte hverandre gjennom et konkurransepreget yrkesliv. Vi har alle mulighet til å gjøre samfunnet, og kulturlivet, til et bedre sted å leve og arbeide ved å inkludere og styrke hverandre. Vi trenger hverandre for å ha det bra, og vi trenger hverandre for å prestere enda bedre.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa