Hopp til hovedinnhold
GjesteinnleggPublisert: 26.10.2023

Dette snakker vi ikke om på jobben

Det er behov for større åpenhet om psykiske helseutfordringer på jobb. Det viser en ny Fafo-undersøkelse blant tillitsvalgte i LO.

Skrevet av

Anne Mette Ødegård og Johanne Stenseth Huseby, Seniorforsker og forskningsassistent ved Fafo

Bilde av tre menn som står på stiger og legger vegg på et nytt hus

Noen blir syke av jobben. Andre får bedre psykisk helse av å være i jobb. Om lag halvparten av befolkningen vil en eller annen gang i livet bli rammet av en psykisk lidelse.

Hele 64 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaringer med ansatte som har eller har hatt psykiske plager de siste to årene. LOs tillitsvalgtpanel er en undersøkelse blant tillitsvalgte, som gjennomføres av Forskningsstiftelsen Fafo på vegne av LO.

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Ifølge tall fra NAV utgjør psykiske lidelser 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i 2. kvartal i 2023, og trenden er økende. Psykiske lidelser er dermed også en viktig årsak til uføretrygd.

Men er dette noe det snakkes om på arbeidsplassene? Og, legges det til rette for at folk kan stå i arbeid?

Bilde av seniorforsker Anne Mette Ødegård og forskningsassistent Johanne Stenseth Huseby fra Fafo. Bildet viser to kvinner fra halsen og opp med kortklipt hår som smiler til kamera.
Seniorforsker Anne Mette Ødegård og forskningsassistent Johanne Stenseth Huseby fra Fafo har forsket på psykisk helse på arbeidsplassen.

Vet ikke hvordan man skal snakke om det

Mange i fagbevegelsen er bekymret for at mental helse ikke har en stor nok plass i arbeidsmiljøarbeidet, og at dette ofte oppleves som noe det er vanskelig å snakke om på arbeidsplassen.

Industri Energi og EL og IT Forbundet er blant forbundene som har tatt til orde for større oppmerksomhet om psykisk helse, og at dette blir en viktigere del av det systematiske HMS-arbeidet. Og, i tillegg, hvordan normalisere det å snakke om psykisk helse – ikke minst for menn? EL og IT Forbundet har blant annet foreslått å opprette et lavterskel-tilbud med psykolog i alle kommuner.

Kan tillitsvalgte spille en rolle?

Tillitsvalgte er ofte blant dem som arbeidstakerne først betror seg til og søker råd om hjelp. De tillitsvalgte i LO-forbundene melder om et stort ønske om opplæring eller annen støtte for å bidra når kolleger sliter. Nesten sju av ti sier at de har behov for opplæring eller annen støtte.

Bare 34 prosent av de tillitsvalgte rapporterer om at det er gjennomført risikokartlegginger av om arbeidet kan føre til psykiske plager for ansatte på sin arbeidsplass. Videre er det over halvparten som svarer at det enten ikke er satt i gang tiltak for å forholde seg til ansatte med psykiske plager (37 prosent) eller at de ikke er sikre på dette (18 prosent).

Sammenheng mellom jobb og psykisk helse

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har tilfredshet med jobben sammenheng med risikoen for sykdom, og den er sterkest for psykisk helse. Hver tiende sysselsatt rapporterer om psykiske plager som de helt eller delvis mener skyldes forhold på jobben. Ubalanse mellom innsats og belønning er for eksempel en mulig risikofaktor for søvnforstyrrelser og angst- og depresjonssymptomer. Om psykiske helseutfordringer er knyttet til personlige forhold eller forhold ved arbeidsmiljøet er ikke alltid lett å avgjøre. Forskningen fra STAMI viser at årsakssammenhengene kan være uklare, men at et ugunstig psykososialt arbeidsmiljø øker risikoen for å utvikle psykiske plager.

Kravene kan bli for tøffe

Om man i utgangspunktet har dårlig psykisk helse kan det påvirke arbeidsevnen, i alle fall i perioder. Dersom helseproblemene kombineres med manglende åpenhet, kan kravene i arbeidslivet rett og slett bli for tøffe. Dette vil både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet som helhet tape på. Ifølge Rådet for psykisk helse er nemlig arbeid noe som ofte gjør folk friskere. Det krever imidlertid at man finner løsninger som passer for den enkelte.

Dødsfall i familien eller samlivsbrudd kan også føre til psykiske plager og behov for tilrettelegging i kortere eller lengre perioder, og er noe både arbeidsgivere og kolleger bør være mer oppmerksomme på. Tidligere forskning har vist at det i for liten grad tilrettelegges for arbeidstakere i livskriser.

Større åpenhet

Mange opplever psykisk helse som noe svært personlig, og som arbeidsgivere – og tillitsvalgte – ofte kvier seg for å spørre om.

Dette er bakgrunnen for at seks av ti tillitsvalgte etterlyser tiltak for å skape bedre forståelse og åpenhet rundt psykiske helseplager på arbeidsplassen. Svarene tyder også på at psykisk helse er et område som bør få en større plass i tillitsvalgtopplæringen.

En utvidet versjon av dette innlegget ble publisert på Frifagbevegelse.no den 11. oktober 2023.

Om LOs tillitsvalgtpanel:

LOs tillitsvalgtpanel har siden 2012 jevnlig undersøkt hva tillitsvalgte i LO-forbundene mener om ulike faglige og politiske spørsmål, samt svart på spørsmål om forhold og tiltak på egen arbeidsplass. Alle undersøkelsene gjennomføres av Fafo, mens temaene og spørsmålene utformes av LO og Fafo i samarbeid. Panelet består av tillitsvalgte på arbeidsplasser og i foreninger og forbund. Per 2023 er det ca. 3500 tillitsvalgte som er med i panelet.

Lytt til podkasten Åpne Forhold!

Hva er egentlig normalt, og hvordan takle negativt tankespinn? En lett samtale om det som kan være vanskelig, med veileder André Clausen og psykolog Kyrre Dyregrov.

To smilende menn i skogen.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa

Ikke gå glipp av viktig informasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev! Vi holder deg oppdatert på siste nytt i kampanjen og gir deg gode ressurser og verktøy for å markere Verdensdagen for psykisk helse.