Hopp til hovedinnhold

Slik markerer du på skolen

Rundt 60 prosent av alle som markerer Verdensdagen for psykisk helse er skoler, og i 2022 var det mer enn 1300 skoler som markerte. De fleste setter av tid over flere uker til varierte aktiviteter som undervisning, foredrag, filmvisning, dialogaktiviter og fellesprosjekter på tvers av skolen.

Vi har flere kvalitetssikrede undervisningsopplegg, filmer og aktivitetsforslag tilpasset alle skoletrinn som vi anbefaler å kikke på. Ta gjerne kontakt med oss om du kjenner til andre ressurser vi bør vite om.

Takk for den viktige jobben dere gjør hver eneste dag!

Illustrasjon av to unge gutter med basketball

Ressurser og aktiviteter for skole

Bilde av folkemylder sett ovenfra og en tekstplakat med teksten #lagplass

Kampanjefilm 2023: Vi trenger å høre til. Lag plass!

Se årets kampanjefilm for Verdensdagen for psykisk helse 2023.

ArbeidsplassenPrivat markeringUngdomsskoleAnnetNærmiljøetBarneskoleDigital markeringVideregåendeStudiested 1-2 timer
Bilde av Thomas Seltzer med tekstplakaten "Lag plass - en serie om utenforskap og tilhørighet"

Lag plass med Thomas Seltzer

Se vår nye filmserie om utenforskap og tilhørighet.

ArbeidsplassenPrivat markeringNærmiljøetVideregåendeDigital markeringStudiested 1-2 timer

Quiz: Verdensdagen for psykisk helse 2023

Prøv vår enkle quiz på 15 spørsmål tilpasset årets kampanjetema.

Privat markeringUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringStudiestedNærmiljøetArbeidsplassen 1-2 timer

36 spørsmål for å komme nærmere hverandre

Hopp over småpraten og bli bedre kjent med disse vitenskapelig dokumenterte spørsmålene for å skape nærhet.

ArbeidsplassenStudiestedPrivat markeringNærmiljøetVideregåendePrivat markering Opptil 1 dag
Foto av reservasjonskort på et bord. På kortet står det: "Reservert: Dere + 2".

Reservert: Dere+2

Et bordkort med samtalestartere som oppfordrer til å bli kjent med nabobordet!

StudiestedNærmiljøetArbeidsplassenVideregåendeUngdomsskole 1-2 timer

Foredragsholdere 2023

Se vår liste over anbefalte foredragsholdere til markering av Verdensdagen for psykisk helse.

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole 1-2 timer

Psykevett

Aktivitet der deltakere definerer felles regler for sterkere psykisk helse.

ArbeidsplassenPrivat markeringUngdomsskoleStudiestedVideregåendeNærmiljøetDigital markeringAnnet 1-2 timer

Kort Fortalt - til mellomtrinnet

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Barneskole Opptil 1 dag

Kort Fortalt - til ungdomsskolen

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Ungdomsskole Over flere dager

Kort Fortalt - til videregående skole

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Videregående Opptil 1 dag

Vi trenger å høre til - for småtrinnet

Et undervisningsopplegg om årets tema utviklet av Voksne for barn.

Barneskole 1-2 timer

Vi trenger å høre til - for mellomtrinnet

Et undervisningsopplegg om årets tema utviklet av Voksne for barn.

Barneskole 1-2 timer

Vi trenger å høre til - for ungdomsskole og vgs

Et undervisningsopplegg om årets tema utviklet av Voksne for barn.

UngdomsskoleVideregående 1-2 timer

Fortellinger fra dusjen

Fortellinger fra dusjen er en kort film med refleksjonsoppgaver fra Norsk Filminstitutt om ungdommens opplevelser i skolegarderober over hele Norge.

UngdomsskoleVideregående
Fem gutter som sitter rundt et bord og prater sammen

Guttas prat

Et lavterskeltiltak for å gjøre det lettere å prate åpent sammen i grupper.

VideregåendeStudiestedNærmiljøetSkole 1-2 timer

Sammen og aktiv med mening

Et forskningsbasert undervisningsopplegg utviklet av UNICEF, som handler om å gjøre noe aktivt, meningsfullt og noe sammen.

Barneskole Over flere dager
Hjelpehånda og prosessen verktøyet skal brukes fordelt på de fem fingrene

Hjelpehånda

Et problemløsningsverktøy som gir oversikt over tanker og følelser.

BarneskoleUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringSkole 1-2 timer

Animasjonsfilmer

Korte animasjonsfilmer om psykisk helse, ensomhet og stigma.

BarneskoleUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringNærmiljøetPrivat markeringStudiested 1-2 timer
Samtale mellom to mennesker, der den ene lytter oppmerksomt

Bli en bedre lytter med aktiv lytting

Les mer om hva aktiv lytting er, og prøv ut et aktivitetsopplegg for elever fra 13 år og oppover.

UngdomsskoleVideregåendeStudiestedArbeidsplassenPrivat markeringSkole 1-2 timer

Dragen i magen

Podkastserie og samtaleverktøy om følelser for barnehagebarn og barn i småskolen

BarnehageSkoleBarneskole Over flere dager

Sommerfugler i magen

Blå Kors har utviklet «Sommerfugler i magen», en historie i form av både bok, film og presentasjon. Ressursene er laget for barn i alderen 6-9 år.

BarneskoleSkole 1-2 timer

Vær der for andre

Nyhetene med Lydjegerne snakker vi om hva makt er og hvordan makt kan brukes. De ønsker å bruke sin makt til å være der for andre,

Barneskole 1-2 timer

Min og andres psykiske helse

Hvordan kan vi som medborgere skape større åpenhet rundt psykisk helse? Hvordan kan du bidra til at alle trives på skolen?

Ungdomsskole 1-2 timer

POFUs digitale undervisning

Digital undervisning om psykisk helse, med oppfølgingsoppgaver!

UngdomsskoleVideregående Over flere dager

Sosiale relasjoner og inkludering

En læringssti om sosiale relasjoner og inkludering som passer til elever i VG1

VideregåendeSkole 1-2 timer

Innenfor/Utenfor

En læringssti om innenforskap og utenforskap som passer til elever på VGS

VideregåendeSkole 1-2 timer

Klassevenner - alle skal være med

En animasjonsserie om å skape trygge klassemiljø og redusere mobbing, tilpasset 1-4. trinn. Illustrasjon: Bivrost Film/ Redd Barna

Barneskole 1-2 timer
Illustrasjonsbilde fra undervisningsopplegget, fra NRK super og Redd Barna

Rasisme

Et undervisningsopplegg basert på informasjonsfilmer om rasisme, tilpasset 5-7. trinn.

BarneskoleSkole Over flere dager
Jente som ser ned på mobilen sin

Digitalspill: Hjelpehånda

Et digitalspill for sosial og emosjonell læring

VideregåendeUngdomsskoleSkoleDigital markering 1-2 timer

Følelser

Et undervisningsopplegg om følelser for 5.-7. trinn utviklet av Røde Kors og RVTS Øst

Barneskole 1-2 timer

Det nye nabolaget

En øvelse som skape refleksjoner over ulike typer identiteter, og hvordan ideer knyttet til etnisitet kan overskygge for andre identiteter.

BarneskoleVideregåendeUngdomsskoleSkoleNærmiljøetPrivat markering 1-2 timer

The danger of a single story

Opplegget handler om hvordan fordommer og stereotypier kan utvikle seg og forsterkes. Studentene utvikler bevissthet om egne fordommer.

VideregåendeUngdomsskoleSkole 1-2 timer

Et menneske en stjerne

Dette er et praktisk opplegg som handler om identitetsbevissthet, som skal skape refleksjoner rundt mangfold og fellesskap.

BarneskoleUngdomsskoleSkole 1-2 timer

Tenk om alle kunne være akkurat som meg

Refleksjonsspørsmål om likheter/ulikheter fra Dembra.

BarneskoleUngdomsskoleVideregående 1-2 timer

Slik markerer du Verdensdagen

Få oversikt over de viktigste milepælene i kampanjen, og råd og tips til hvordan du kan gå fram for å planlegge markeringen.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!