Hopp til hovedinnhold
NyhetsartikkelPublisert: 9.10.2023

Rekordhøyt engasjement på Verdensdagen for psykisk helse!

Mer enn 3300 skoler, arbeidsplasser, kommuner, organisasjoner og ildsjeler har mobilisert til en felles innsats mot ensomhet og utenforskap i høst.

Aldri før har så mange engasjert seg i Verdensdagen for psykisk helse som i år!

Med tusenvis av små og store markeringer over hele landet, så ser vi at årets oppfordring om å gjøre våre viktige møteplasser mer inkluderende er blitt tatt på alvor.

En felles innsats mot ensomhet og utenforskap

I fjor gikk Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor vi inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.

Livskvalitetsundersøkelsen fra 2022 viser at 44 prosent i Norge er plaget av ensomhet i større eller mindre grad, og 15 prosent er mye plaget. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider. Men vi blir ikke automatisk mindre ensomme, bare vi møtes.

En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. Er arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen blitt arenaer kun for de som passer inn i malen?

Bilde av smilende studenter fra MF vitenskapelige høyskole med et kampanjebanner foran seg
MF vitenskapelige høyskole er blant de 3200 som skal markere Verdensdagen i høst.

Vi trenger å høre til

I år oppfordrer vi til markeringer som lager plass til et større mangfold mennesker.

Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov. Det er følelsen av å være en ønsket del av et fellesskap hvor du blir respektert, sett og forstått som den du er. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, virker beskyttende mot langvarig stress og angst. Det kan også redusere risikoen for følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon. Flere studier peker også på at tilhørighet på arbeidsplassen har mer å si for trivselen enn både lønn og anerkjennelse.

Årets kampanje oppfordrer til å jobbe for at de viktigste møteplassene våre blir aktivt inkluderende og reduserer avstanden mellom oss. Det handler både om hvem vi inviterer inn, og hvordan vi snakker til og om hverandre, enten vi møtes på jobb, skolen, i nærmiljøet eller på internett.

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å løfte blikket og lage plass til flere.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Ikke gå glipp av viktig informasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev! Vi holder deg oppdatert på siste nytt i kampanjen og gir deg gode ressurser og verktøy for å markere Verdensdagen for psykisk helse.