Hopp til hovedinnhold
Bilde av en ung gutt som ser mot høyre med dukket nakke. Over bildet står det skrevet "Bli med i kampen mot nettmobbing" i hvit skrift.

Bruk hue

Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap

Passer for

BarneskolePrivat markeringAnnetNærmiljøet

Varighet

1-2 timer

Tema: Nettmobbing og utenforskap
Passer for: 3.-7. trinn, ungdomsskolen, VGS
Tid: 2 timer

Mål:

 • Elevene skal lære å ta stilling til hva som er mobbing
 • Oppleve hvordan mobbing kan utvikle seg
 • Lære å sette seg inn i situasjonen som utestengt
 • Reflektere over kompleks digital interaksjon

Om undervisningsopplegget:

Barn og unge i Norge opplever dessverre mobbing og utenforskap både på Internett, på skolen og på sine fritidsaktiviteter.

Bruk Hue for skolen tilbyr to interaktive under­visningsmoduler; ett for 3.-7. trinn («Sladre­hank») og ett for ungdoms- og videregående trinn («Hvem ødela livet til Klara?»). I tillegg tilbys et lærerstyrt foreldremøte.

Dette er også et verktøy for å forebygge nettmobbing og utenforskap på barnas fritidsarenaer gjennom frivillig arbeid.

I tillegg har Bruk Hue et tilbud til foreldre og foresatte to opplegg; et lærerstyrt foreldremøte basert på innholdet i Bruk Hue for skolen, samt filmen «Game over» med tilhørende refleksjons­spørsmål for samtale med barna hjemme.

Bruk Hue er et initiativ fra Telenor Norge for å sette nettmobbing på agendaen. Sammen med Redd Barna, Røde Kors ved samtaletjenesten Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet utviklet de Bruk Hue. Målet er å forebygge nettmobbing ved å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne om nettvett.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa