Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av fem ungdommer som alle smiler og ler med hverandre. I hendene har de hver sin telefon.

Ung på sosiale medier

Undervisningsprogram fra FHI om hvordan livet på sosiale medier påvirker psykisk helse og trivsel.

Passer for

UngdomsskoleVideregående

Varighet

1-2 timer

Tema: Psykisk helse og sosiale medier
Trinn: Ungdomsskole, VGS
Tidsbruk: 2 timer

Dette er et undervisningsprogram fra FHI som innebærer refleksjonsspørsmål, temafilmer og tips som handler om hvordan livet på sosiale medier påvirker psykisk helse og trivsel.


Mål:

Gi elevene mulighet til å reflektere over og trene på:

 • Øke bevissthet og refleksjon rundt bruk av sosiale medier
 • Fremme positiv og helsefremmende bruk av sosiale medier
 • Tilegne seg og anvende kompetanse for å utnytte potensialet og mestre utfordringer knyttet til sosiale medier som en sosial arena
 • Tilegne seg og anvende kompetanse, utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

Om undervisningsopplegget:

Sosiale medier er noe de fleste av oss omgir oss med store deler av døgnet. Dette undervisningsopplegget henvender seg til ungdommer gjennom ulike temafilmer hvor nettopp ungdom selv forteller om ulemper og fordeler ved de ulike aktivitetene og fenomenene vi møter på når vi bruker sosiale medier. I etterkant av filmene stilles refleksjonsspørsmål som skal øke bevissthet rundt hvordan vår egen aktivitet på sosiale medier noen ganger kan henge sammen med vår generelle trivsel i hverdagen.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa