Hopp til hovedinnhold
Jente som ser ned på mobilen sin

Digitalspill: Hjelpehånda

Et digitalspill for sosial og emosjonell læring

Passer for

VideregåendeUngdomsskoleSkoleDigital markering

Varighet

2 timer

Om opplegget

Hjelpehånda er et simuleringsspill der ungdom øver på å takle følelsesmessige utfordrende situasjoner og samtidig lærer et enkelt og godt problemløsningssystem. Spillet er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes og Attensi, utgis av Gyldendal, og er kvalitetssikret og anbefalt av Helsedirektoratet.

Loading...

Forskning viser at spillet kan styrke den psykiske helsen til ungdom på tvers av økonomiske, religiøse og kulturelle skiller.

I spillet hjelper du digitale venner med å takle ulike situasjoner, som for eksempel å møte kritikk, kjærlighetssorg, vonde minner og selvmordstanker. Du spiller deg til kunnskap om hvordan tanker kan påvirke følelser, og du øver på å tenke og handle smart i krevende situasjoner.

Spillet kan fremme elevenes evne til selvregulering, relasjonelle ferdigheter, konflikthåndtering, og bevissthet om og evne til å be om hjelp. De fleste ungdommer som har brukt tid på spillet i lærerveiledede grupper, sier det har styrket deres ferdigheter med problemløsning.

Spillformatet er godt egnet på arenaer der unge møtes, og kan også brukes individuelt. Hjelpehånda kan spilles online og lastes ned som app.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

  • Målet til Verdensdagen for psykisk helse er å øke kunnskap om hva som svekker og styrken den psykiske helsa.
  • Vi anbefaler dette undervisningsopplegget om følelser i skolen som et tiltak for elever i ungdomsskolen på videregående, i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa