Hopp til hovedinnhold
Jente som ser ned på mobilen sin

Digitalspill: Hjelpehånda

Et digitalspill for sosial og emosjonell læring

Passer for

VideregåendeUngdomsskoleSkoleDigital markering

Varighet

1–2 timer

Om opplegget

Hjelpehånda er et simuleringsspill der ungdom øver på å takle følelsesmessige utfordrende situasjoner og samtidig lærer et enkelt og godt problemløsningssystem. Spillet er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes og Attensi, utgis av Gyldendal, og er kvalitetssikret og anbefalt av Helsedirektoratet.

Loading...

Forskning viser at spillet kan styrke den psykiske helsen til ungdom på tvers av økonomiske, religiøse og kulturelle skiller.

I spillet hjelper du digitale venner med å takle ulike situasjoner, som for eksempel å møte kritikk, kjærlighetssorg, vonde minner og selvmordstanker. Du spiller deg til kunnskap om hvordan tanker kan påvirke følelser, og du øver på å tenke og handle smart i krevende situasjoner.

Spillet kan fremme elevenes evne til selvregulering, relasjonelle ferdigheter, konflikthåndtering, og bevissthet om og evne til å be om hjelp. De fleste ungdommer som har brukt tid på spillet i lærerveiledede grupper, sier det har styrket deres ferdigheter med problemløsning.

Spillformatet er godt egnet på arenaer der unge møtes, og kan også brukes individuelt. Hjelpehånda kan spilles online og lastes ned som app.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

  • Målet til Verdensdagen for psykisk helse er å øke kunnskap om hva som svekker og styrken den psykiske helsa.
  • Vi anbefaler dette undervisningsopplegget om følelser i skolen som et tiltak for elever i ungdomsskolen på videregående, i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Fem grunner til å markere Verdensdagen

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
  • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
  • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
  • Du styrker din egen psykiske helse