Hopp til hovedinnhold
Fem gutter som sitter rundt et bord og prater sammen

Guttas prat

Et lavterskeltiltak for å gjøre det lettere å prate åpent sammen i grupper.

Passer for

VideregåendeStudiestedNærmiljøetSkole

Varighet

1-2 timer

Om opplegget

Guttas prat er et tiltak som ble igangsatt av sosialarbeider Kjersti Hylland ved Danvik Folkehøgskole i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2021.

Initiativet ble svært godt tatt imot av elevene, og er et tiltak som har fortsatt siden den gang, og også blitt utvidet til andre grupper.

Guttas prat inviterer til ekte menneskemøter og sosial støtte, og kan være med på å redusere stigma, øke tilhørighet og forebygge psykiske utfordringer.

Hvorfor

Aktiviteten har som mål å skape en kultur for å snakke åpent om vanskelige tema i konsentrerte grupper. Selv-stigmatisering er en av de viktigste årsakene til at personer som opplever psykiske utfordringer, ikke får det bedre med seg selv. Det kan forhindre at folk søker hjelp i tide, og er med på å øke ensomhet og utenforskap. 1 av 4 unge føler de ikke har noen de kan snakke med når livet er vanskelig. Et viktig stigmareduserende og forebyggende tiltak er målrettet kontakt mellom mennesker som kan dele erfaringer og utfordringer åpent med hverandre i en trygg setting.

Sekundæreffekt av et slikt tiltak kan være økt tilhørighet, sterkere fellesskap og generelt større åpenhet om psykisk helse. Samtalene gjennomføres som et intervju hvor deltakerne får trent på å lytte til mangfoldige følelser/tanker/opplevelser, men også å dele disse selv.

Fremgangsmåte

Loading...

 • Hvor: Grupperom/samlingssal /auditorium
 • Trinn: Elever VGS eller Folkehøgskole (ikke utelukkende). Kan tilpasses til arbeidsplasser og studiesteder.
 • Tidsbruk: 1 time, først intervju/samtale i 10-15 min om tema
 • Når: Lunsj, i fritimer, etter skole/arbeidstid
 1. Kort om dagens tema
 2. Kort «intervju» med en person (5-10 min)
 3. Vende seg til publikum: «Har noen spørsmål / egne tanker om dette?»
 4. Felles prat om dagens tema

Hvordan

 1. Velg målgruppe: Her kan det være lurt å tenke litt over sammensetningen i gruppa, og hvem i din sektor som har behov for å prate med hverandre.
 2. Invitér til aktiviteten: Helsesykepleier, rådgiver eller annen initiativtaker inviterer til et lavterskelarrangement, som er åpent for alle i målgruppen. Det er viktig at målgruppen får muligheten til å medvirke i blant annet planlegging av tema og tidspunkt knyttet til aktiviteten. For å sikre at samtalen blir så åpen som mulig, er det viktig at personen som leder initiativet har et nøytralt forhold til gruppen, og ikke skal vurdere dem i andre settinger (lærer, arbeidsgiver osv.)
 3. Intervju på scenen: En eller to representanter fra målgruppen intervjues om et forhåndsbestemt tema som de selv har gitt uttrykk for at de vil snakke om. Initiativtakeren velger ut en (eventuelt seg selv) som intervjuer til praten, og utarbeider noen spørsmål i forkant som knytter tema til psykisk helse. De resterende deltakerne fungerer som publikum under «praten». Deltakerne får beskjed om hva tema skal handle om, og rammene for praten. De har også anledning til å stille spørsmål til deltakerne underveis, og samtidig dele sine egne tanker knyttet til tema. Intervjuer fungerer som ordstyrer.

Loading...

Noen tips til samtalen

 • Sørg for å prate med intervjuobjektet om tema på forhånd
 • Forsøk å koble tema til intervjuobjektets følelser, tanker og opplevelser.
 • Sett noen felles kjøreregler for samtalen: ingen latterliggjøring, åpenhet, forståelse og konfidensialitet kan være viktige rammer for en åpen samtale.

Oppfordre gruppemedlemmene til å delta på samtalene, og sørg for at du vet at du har med deg flere representanter fra målgruppen.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa