Hopp til hovedinnhold
Et skjermbilde fra undervisningsopplegget "Helseråd på TikTok" fra tenk.faktisk.no. Bildet er illustrert med en snakkeboble med tre prikker, og en skjerm med en "play"-knapp i midten.

Helseråd på TikTok

Dette undervisningsprogrammet gir elevene perspektiv på hvordan en skal håndtere helseråd fra TikTok.

Passer for

UngdomsskoleVideregående

Varighet

1-2 timer

Tema: Helseråd på TikTok
Trinn: 10. klasse, VGS1
Tid: 60-90 minutter

Dette programmet gir elevene verktøy til å reflektere over TikTok som kilde til informasjon og råd knyttet til helse. De skal også lære om faktasjekking av rådene som blir gitt, og lære å bruke andre kilder i sitt arbeid.

Opplegget er utviklet av Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, som blant annet jobber med å kommunisere kildebevissthet og kritisk mediebruk på flere ulike måter og arenaer.

Mål:

Elevene skal kunne gå fra timen med denne kunnskapen:

  • Jeg vet hva slags plattform TikTok er og jeg er bevisst på hvem som kan publisere innhold om helse der.
  • Jeg kan faktasjekke en påstand som jeg kommer over på TikTok

Om undervisningsopplegget:

Opplegget består av fire deler. Elevene blir presentert for et skjermopptak fra en TikTok-feed, hvor en stor mengde helseråd ruller over skjermen på svært kort tid. Elevene blir bedt om å danne par for å diskutere hvem som kan publisere hva på TikTok, om det kreves noen spesiell kompetanse for å publisere noe, og om de selv ville brukt helseråd derfra.

Del to tar utgangspunkt i en video som elevene skal diskutere hvorfor vi må faktasjekke helserådene vi får i feeden vår, og hvorfor de tror det er slik at jo oftere vi blir presentert for en påstand, jo mer tror vi på den.

I del tre skal elevene selv utføre en faktasjekk gjennom syv steg, som de i del fire skal presentere for klassen i plenum.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa