Hopp til hovedinnhold
Bilde av folkemylder sett ovenfra og en tekstplakat med teksten #lagplass

Kampanjefilm 2023: Vi trenger å høre til. Lag plass!

Se årets kampanjefilm for Verdensdagen for psykisk helse 2023.

Passer for

ArbeidsplassenPrivat markeringUngdomsskoleAnnetNærmiljøetBarneskoleDigital markeringVideregåendeStudiested

Varighet

2 timer

Årets kampanjefilm for Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til flere meningsfulle menneskemøter på tvers av ulikheter, som et livsviktig bidrag mot ensomhet og utenforskap.

Vi anbefaler å bruke kampanjefilmen som en kickoff på høstens markeringer og som en anledning til å sette i gang samtaler om tilhørighet og inkludering i klasserommet, på arbeidsplassen, i nærmiljøet og blant venner.

Spørsmål til refleksjon

I etterkant av filmen kan det være fint å bruke anledningen og stemningen til å reflektere over temaene som dukker opp. Vi har seks spørsmål som kan brukes individuelt eller i grupper.

Enten kan du lese spørsmålene rett fra listen her, eller du kan laste ned og skrive ut spørsmålene i plakatform i zip-filen under. Der er alle spørsmålene samlet, men på hvert sitt ark. Du kan velge skrive direkte på hver plakat, eller bruke dem som veggaviser som flere kan klistre post-it lappene sine på.

PS. Disse spørsmålene var også del av årets materiellpakke, som klistremerker.

Spørsmål:
1. Beskriv en opplevelse der du følte deg sett
2. Nevn tre ting som får deg til å føle at du ikke hører til
3. Hva betyr det å være en god venn for deg?
4. Hva hjelper deg når du er ensom?
5. Når var sist du ble ordentlig kjent med en som var annerledes fra deg?
6. Nevn tre ting som får deg til å føle at du hører til

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa