Hopp til hovedinnhold

Klassevenner - alle skal være med

En animasjonsserie om å skape trygge klassemiljø og redusere mobbing, tilpasset 1-4. trinn. Illustrasjon: Bivrost Film/ Redd Barna

Passer for

Barneskole

Varighet

1–2 timer

Loading...

  • Tema: Fellesskap og inkludering
  • Trinn: 1-4. trinn (kan tilpasses 4-7. trinn)
  • Tidsbruk: 11 min + (fritt valg mellom 9 oppfølgingspunkter)

Om opplegget

Klassevenner – alle skal få være med er en animasjonsserie utviklet av Bivrost film, Redd Barna og NRK Super, rettet mot elever på 1-4. trinn. Målet med serien er å skape trygge klassemiljøer og forebygge og redusere mobbing på skolen og på skoleveien. Filmene er utviklet av Redd Barna og NRK Super.

Filmene gir elevene konkrete eksempler på mobbing, og viser hvordan barn og voksne kan hjelpe når mobbing skjer. De skal gi klasser et godt utgangspunkt for å samtale om hvordan vi ønsker å ha det i klassen, og hva vi kan gjøre sammen for at alle skal få det trygt og godt. Serien er basert på nyere skandinavisk forskning, og er utviklet i samarbeid med en faggruppe.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

  • Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse handler om fellesskapets innvirkning på den psykiske helsa.
  • Vi anbefaler dette undervisningsopplegget om fellesskap og inkludering i skolen som et tiltak for elever i barneskolen mellom 6-11 år, i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Les mer om årets tema

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Fem grunner til å markere Verdensdagen

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
  • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
  • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
  • Du styrker din egen psykiske helse