Hopp til hovedinnhold

POFUs digitale undervisning

Digital undervisning om psykisk helse, med oppfølgingsoppgaver!

Passer for

UngdomsskoleVideregående

Varighet

Over flere dager

Loading...

 • Tema: Psykisk helse
 • Trinn: 9. trinn - VG1
 • Tidsbruk: 3 x 40 min

Om opplegget

Psykologistudentenes Opplysningsarbeid for Unge (POFU) er en ideell stiftelse som arbeider for økt kunnskap om psykisk helse blant unge. De har utarbeidet en forkortet digital variant av sitt fysiske undervisningsopplegg, i samarbeid med psykologer, undervisere, lærere og ungdom. Fokuset i undervisningen er på psykisk helse fremfor uhelse, og på normalisering uten bagatellisering, og eksempler på vansker unge kan møte på. Dette er de tre hovedtemaene i den digitale undervisningen:

 1. Psyken vår
 2. Gode hverdagsvaner
 3. Når problemene vi opplever blir for store eller for mange

Lærer som ønsker å gjennomføre POFU sin digitale undervisning kan bestille gratis tilgang.

For å tilpasse seg det digitale formatet, inneholder POFU-pakken først og fremst videoer der underviserne snakker til klassen om vanlige og viktige temaer knyttet til psykisk helse. POFU har imidlertid sørget for å få inn noen interaktive elementer i hver del, noen skal løses individuelt og andre skal løses i par eller grupper.

De tre undervisningsvideoene varer i 10–15 minutter hver, og er etterfulgt av en oppgave.. De kan gjerne gjennomføres etter hverandre, og helst med maks én ukes mellomrom.

POFU-pakken skal være lett å administrere for deg som lærer.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

 • Målet til Verdensdagen for psykisk helse er å øke kunnskap om hva som svekker og styrken den psykiske helsa.
 • Vi anbefaler dette undervisningsopplegget om følelser i skolen som et tiltak for elever i ungdomsskolen på videregående, i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa