Hopp til hovedinnhold

Psykevett

Aktivitet der deltakere definerer felles regler for sterkere psykisk helse.

Passer for

ArbeidsplassenPrivat markeringUngdomsskoleStudiestedVideregåendeNærmiljøetDigital markeringAnnet

Varighet

1-2 timer

Loading...

 • Tema: Psykisk helse og livskvalitet
 • Tid: cirka 1 time (kan variere ved store/små grupper)

Om opplegget

Denne aktiviteten tar utgangspunkt i den dobbeltsidige plakaten Psykevett, som er en av våre gratis nedlastbare ressurser. Plakaten er oversatt til 12 ulike språk, og er utviklet av kampanjeteamet i Verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med en rekke fagmiljøer.

Den ene siden inneholder 10 kvalitetssikrede råd for hva som kan styrke den psykiske helsen. Baksiden åpner opp for å legge til egne råd som kan defineres som gode regler for å ivarte en sterk psykisk helse, i egne grupper.

Aktivitetene under er estimert til å ta cirka 1 time og er tilpasset grupper på mellom 10-40 stk. Formålet er å legge til rette for et miljø som styrker den psykiske helsen, og ha åpne samtaler om hva som er viktig for vår psykiske helse, og for årets tema: Vi trenger å høre til. #lagplass

Last ned og skriv ut plakaten her

Se plakaten på 12 andre språk

Se Psykevettreglene på tegnspråk i videoen over.


Slik går du fram

Du trenger:

 • minst én utskrevet plakat
 • noe å skrive på
 • tavle/whiteboard for notering i fellesskap

Aktivitetene passer til en felles samling blant mennesker som forholder seg til hverandre, enten det er i en frivillig organisasjon, familie, blant medelever, kolleger eller nabolag. Aktiviteten er estimert å ta 60 min for en gruppe på 10-40 stk, men kan tilpasses større og mindre grupper.

Loading...

 1. Meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og forebygge utenforskap
 2. 11 prosent av befolkningen er mye plaget av ensomhet, og det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.
 3. 1 av 5 personer oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer.
 4. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, kan redusere risikoen for følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon.
 5. Tiltak som styrker opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager

Del 1: Introduksjon

 1. Begynn med å presentere faktaboksen over om psykisk helse enten muntlig eller på en storskjem
 2. Ta en runde i gruppa (eventuelt to og to hvis dere er flere enn 10 personer) om hvordan hverdagens opplevelser påvirker tanker og følelser dere har (maks 10 min). Oppsummer det som ble diskutert i plenum dersom dere ikke fikk snakket om det i fellesskap.
 3. Presenter plakaten Psykevettreglene og les reglene høyt i gruppa
 4. Snakk fritt om det er noen av disse reglene dere kan påvirke, eller gjøre mer eller mindre av.

Del 2: Gruppa bestemmer

 1. Del inn i grupper på to eller fire, avhengig av hvor mange dere er. Sørg for å blande gruppene om dere har deltakere der noen kjenner hverandre særlig godt fra før av.
 2. Gi hver av gruppene 10 min til å sammen komme opp med sine Psykevettregler, ut fra egne erfaringer og tanker om hva som passer særlig godt for dem. Det trenger ikke være akkurat ti regler, men det er viktig at det er regler som er enkle å huske og forstå.

Del 3: Oppsummering

 1. Gi hver gruppe 2-3 minutter til å presentere sine regler, og notér de ned slik at alle deltakerne kan se de de. Sørg deretter for å gruppere regler som er like hverandre sammen etter hvert som dere går gjennom hva hver gruppe har svart. Nå vil det totale antallet regler antageligvis være mer enn ti.
 2. Stem i fellesskap (gjerne anonymt via verktøy som Slido) på reglene som er kommet, og velg ut ti regler av de foreslåtte reglene basert på antallet stemmer.
 3. Noter rådene ned på plakaten og heng plakaten opp i fellesarealet.

Loading...

Oppfølging

Bruk gjerne reglene fremover i møter og ved store milepæler, som en påminnelse om å følge dem, og som en inngang til å prate sammen om hvordan det går. Hva med å trekke dem fram igjen om et halvt år for å se om det har ført til noen endringer i hverdagen?

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa