Hopp til hovedinnhold

Vi trenger å høre til - for ungdomsskole og vgs

Et undervisningsopplegg om årets tema utviklet av Voksne for barn.

Passer for

UngdomsskoleVideregående

Varighet

2 timer

Loading...

 • Tema: Psykisk helse og inkludering
 • Trinn: Ungdomsskole og vgs
 • Tidsbruk: 2 timer

Undervisningsopplegget er utviklet av Voksne for Barn til årets tema for Verdensdagen for psykisk helse.

Mål

Gi elevene mulighet til å reflektere over og trene på:

 • å snakke om psykisk helse og hva man kan gjøre for sin egen og andres psykiske helse
 • hva man kan gjøre for andre for at de skal kjenne seg inkludert
 • hvordan skape møteplasser som fremmer god psykisk helse og inkluderer alle

Om undervisningsopplegget

Opplegget er beregnet å ta to timer, og skal gjennomføres i grupper på seks-åtte elever, gjerne på tvers av vanlige «klikker», slik at alle får muligheten til å prate med noen de kanskje ikke kjenner så godt fra før. Gruppene er de samme gjennom begge aktivitetene.

Hensikten med opplegget er å gjøre aktiviteter som kan bidra til å styrke egen og andres psykiske helse. Gjennom aktivitetene kan barna øve på å være nysgjerrig på hverandre, få øvelse i å løfte frem egne og andres styrker og ressurser, tenke på inkludering og hva man kan gjøre for å inkludere noen som står utenfor.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa