Hopp til hovedinnhold
NyhetsartikkelPublisert: 18.4.2024

Årets tema er lansert!

I år oppfordrer vi til å ta opp telefonen og ringe en du er glad i. Les mer om planene for årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse.

Kampanjebildet for Verdensdagen 2024 med budskapet "Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter" og tegninger av en mann og en dame som snakker i telefonen.

Vi trenger å snakke mer sammen

Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse til å sette av 8 minutter hver dag til å ringe noen du bryr deg om.

En av tre under 44 år opplever at livet er lite meningsfullt. Å føle at du lever et meningsfullt liv er et grunnleggende behov og virker beskyttende under både livskriser og andre kriser. Forskning viser at sosiale relasjoner er vår viktigste kilde til mening, og at regelmessige, korte samtaler på telefonen kan ha en betydelig effekt på den psykiske helsa.

I år vil vi bidra til at flere finner støtte og mening i en urolig tid, gjennom å snakke mer sammen.

2022-2024: Nasjonal mobilisering mot ensomhet og utenforskap

Ensomhet er en sentral utfordring for folkehelsa. 44 prosent i landet er plaget av ensomhet, i større eller mindre grad. Vi går nå inn i det tredje kampanjeåret med ensomhet og utenforskap som hovedtema.

I Norge er Verdensdagen den største befolkningskampanjen om psykisk folkehelse, og blir markert av tusenvis av kommuner, skoler, organisasjoner, arbeidsplasser, fagmiljøer og privatpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

Bilder av mange glade unge mennesker rundt et langbord som hilser på hverandre

De siste to årene har vi oppfordret til å skape flere inkluderende møteplasser gjennom å løfte blikket og lage plass. Fjorårets kampanje hadde rekordhøyt engasjement med mer enn 3300 markeringer over hele landet. Det synes, og det betyr noe.

Halvparten i landet kjenner til Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse har vokst betydelig i både synlighet og omfang de siste årene, med 120 prosent økning i antall markeringer på fem år.

En nasjonal befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov i november viste at halvparten i landet kjenner til kampanjen, og at mer enn 80 prosent mener Verdensdagen for psykisk helse bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse.

Bildecollage fra flere ulike markeringer av Verdensdagen i 2023

I 2023 var engasjementet rekordhøyt med over 3300 markeringer. 9 av 10 som markerte var også fornøyde med både tema og kampanjen fra 2023. Dette til tross for et budsjettkutt på mer enn 30 prosent fra året før, som førte til omfattende endringer i kampanjetilbudet til de som markerte.

Bli med på laget i høst!

Over 30 prosent markerte for første gang i fjor eller året før, og det er vesentlig flere større koordinerte markeringer på tvers av sektorer og målgrupper. Vi ser også at stadig flere bruker Verdensdagen til å sette i gang tiltak for den psykiske folkehelsa som monner og varer. Det er en utvikling vi setter stor pris på.

Dette er et resultat av det gode arbeidet vi har gjort sammen med de mange tusen som markerer Verdensdagen og bidrar til å sette psykisk helse på agendaen hver høst. Det gjør oss stolte og takknemlige, og vi ser fram til å samle et enda større lag i høst!

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Ikke gå glipp av viktig informasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev! Vi holder deg oppdatert på siste nytt i kampanjen og gir deg gode ressurser og verktøy for å markere Verdensdagen for psykisk helse.