Hopp til hovedinnhold
Reportasje fra markeringPublisert: 7.11.2023

Psykisk helse og HMS

I en risikofylt bransje er det viktig med god HMS. Til årets markering sørget UCO for å sette ekstra fokus på den psykiske helsa til sine ansatte.

En mann i uniform med firmanavnet "UCO" printet på ryggen, står foran et bord og forsyner seg med bakst. Foran på bordene henger Verdensdagen for psykisk helse-bannere, og bak bordet står en stor plansje med nok en UCO-logo på.

Utleiecompagniet UCO leier ut maskiner og utstyr til bygge- og anleggsbransjen.


Markedskoordinator Mirushe Hejab ønsket i høst å sette psykisk helse, mangfold og inkludering på agendaen, etter erfaring fra tidligere arbeid innen karriereveiledning. Derfor satte UCO seg mål om å treffe alle avdelinger i bedriften gjennom møter, aktiviteter og samtaler.

Hvordan skal dere markere Verdensdagen for psykisk helse i år?

På hovedkontoret bød vi på kaffe og varme wienerbrød, og inviterte til gode samtaler i kantina med spørsmålskort fra Fuelbox på alle bord. I tillegg oppfordret vi alle våre 21 avdelinger til å markere Verdensdagen på et avdelingsmøte i oktober og sette egne Psykevettregler for avdelingen.

Bilde av flere ansatte fra UCO som sitter i kantinen sammen og snakker

Hvorfor markerer dere Verdensdagen, og hva ønsker dere å oppnå?

Siden vi jobber i en risikoutsatt bransje, så er fokuset på sikkerhet stort. De senere årene har vi blitt flinkere til også å fokusere på H’en og M’en i HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) - og vi synes at Verdensdagen gir oss en fin mulighet til å snakke om mental helse.

Vi er alltid opptatt av å jobbe trygt og unngå risikable arbeidsoperasjoner. Imidlertid omfatter helse og miljø ikke bare fysisk helse, men også psykisk helse.

Bildet viser fem kvinner som sitter rundt et bord i kantina på arbeidsplassen UCO.

Hvordan bruker dere årets tema i markeringen deres?

Vi brukte materiellet vi bestilte i møter på avdelingene og oppfordret til å ta det frem også i fremtidige møter. Mental helse bør snakkes om ellers i året også.

Hva er deres beste råd for å skape flere en inkluderende arbeidsplass?

Skape bevissthet og fokusere på alle de fordelene en inkluderende arbeidsplass gir.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa