Hopp til hovedinnhold

Foredragsholdere 2023

Se vår liste over anbefalte foredragsholdere til markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Passer for

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole

Varighet

2 timer

Årets kampanje handler om betydningen av gode relasjoner for å oppleve mening i livet og motvirke ensomhet og utenforskap. Vi ønsker å tilrettelegge for gode markeringer om dette temaet over hele landet, og vet at mange ønsker tips til relevante foredragsholdere som kan snakke godt om tema som er viktig for årets kampanje.

På denne siden finner du en liste over foredragsholdere vi anbefaler til årets kampanje. Alle på listen tilbyr foredrag gratis eller til rabattert pris i kampanjeperioden (uke 39-42), med et pristak på maks 8000 kr (reisekostnader avtales utenom). Enkelte foredragsholderne har avgrenset tilbudet til enkelte sektorer eller geografiske områder.

Du bestiller foredrag ved å kontakte den enkelte foredragsholder direkte.

Gode råd for å booke foredragsholder

I perioden rundt Verdensdagen er det mange som vil ha foredrag, og flere av foredragsholderne vil ofte få flere forespørsler for samme dato. Det er derfor viktig med tydelighet og gode avklaringer for å få til en effektiv booking-prosess.

 • Lag en ønskeliste over hvilke foredragsholdere dere helst vil ha. Forankre denne hos de som tar beslutning, slik at dere er klare til å booke hvis dere får «JA» fra den foredragsholderen dere vil ha.
 • Avklar hvilken dato og hvilket klokkeslett dere ønsker foredraget. Et foredrag er normalt 45 minutter. Alt utover dette, kan øke prisen.
 • Sørg for at budsjettet er avklart før dere går i gang med bookingen. Foredrag kan faktureres som undervisning, uten mva.

Annabell Stefanussen

Tydelig og vennlig kommunikasjon - skap gode relasjoner på jobben og i heimen

Profilbilde av Annabell Stafanussen som er foredragsholder for Verdensdagen for psykisk helse 2024

Om foredraget
Annabell deler enkle og praktiske teknikker for åpen kommunikasjon, hvordan du kan bli bedre på å lytte, gi empatisk respons, og å stille åpne spørsmål for å forstå andre bedre. Målet er at deltakerne skal få mot til å ta initiativ til å bryte isolasjonen som så mange kan oppleve, spesielt i vår moderne tilkoblete verden hvor mange fortsatt føler seg frakoblet.

Ensomhet er mer vanlig enn du tror. Mange tror at ensomhet bare påvirker de som er fysisk alene, men faktisk kan man føle seg ensom både i familien og på arbeidsplassen, selv om man er sammen med andre. Følelsen av å være "alene i mengden" kan påvirke vår mentale helse mer enn vi kanskje tror. En enkel telefonsamtale kan være nok til å bryte gjennom følelsen av isolasjon som noen kan oppleve. Det handler ikke bare om å snakke, men om å lytte, le og dele – og disse små øyeblikkene av forbindelse kan virkelig lyse opp noens dag.

Annabell er gestaltterapeut, kommunikasjonsspesialist og organisasjonsutvikler. Hun har skapt betydelige forbedringer i arbeidsmiljøet gjennom sitt mangeårige arbeid i nordnorske kommuner.

Målgruppe: Alle, men er spesielt god og relevant for arbeidsplasser (arbeidsmiljø og ledelse), for skoler og barnehager og helsesektoren.
Region: Alle
Booking: Les mer om Annabell og book foredrag

Arne Klyve

Et inkluderende samfunn

Foto: Lars Svenkerud

Om foredraget
Foredraget løfter blikket mot samfunnsmessige forhold som bidrar til stress, ensomhet og utenforskap.

 • Hvorfor har noen det så vondt, når vi har det så materielt godt?
 • Har vi mer smerter i dag eller tåler vi smerter dårligere?
 • Hva eller hvem påfører oss disse smertene. Kommer de innenfra eller utenfra?
 • Og hva skjer med de som ikke når opp i konkurransen om de beste skoleplassene og arbeidsplassene?
 • Føler noen tidlig i livet at fremtiden er bortimot avlyst?

Arne Klyve er samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver på rusfeltet.

Målgruppe: Tverrfaglige/tverretatlige grupper i kommuner, arbeidsplasser og organisasjoner
Region: Alle
Booking: Send forespørsel til arne.klyve@outlook.com

Barbro Sætha

Tenk hvis du kan være den personen en annen husker - som tok seg tid til den kaffepraten, til telefonsamtalen, til det smilet, i en hektisk hverdag.

Profilbilde av Barbro Sætha

Om foredraget
Årets tema #gi8minutter er viktigere enn noen gang, og vi vet at 1 av 5 personer har ingen å snakke med når de kunne trengt det. Tenk hvis DU kan være den personen en annen husker - som tok seg tid til den kaffepraten, til telefonsamtalen, til det smilet, i en hektisk hverdag. Det vil gi en merverdi større enn 8 minutter.

I sine foredrag deler Barbro enkle og konkrete verktøy for å stå stødigere i hverdagslige utfordringer. Samt hvordan vi bedre kan håndtere stress og press, ved å styrke den mentale helsen med små enkle grep.

Barbro har utdanning fra Norges Idrettshøyskole og innen organisasjonspsykologi og ledelse. Kombinert med bakgrunn fra langrenn på høyt nivå og som mental og fysisk trener i flere år, har Barbro bred erfaring fra møter og samarbeid med ulike mennesker og personligheter.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike målgrupper.
Region: Alle
Booking: Les mer om Barbro og book foredrag

Barnevakten (gratis)

Ung på nett

Logo for Barnevakten

Om foredraget
Ung på nett
er et nettvettkonsept for elever, foreldre og lærere i ungdomsskolen. Bli med å øke ungdommens digitale trivsel med å arrangere kveldsskole på 8. trinn på din ungdomsskole i regi av Barnevakten, Ung på nett. På kveldsskolen møtes foreldre og elever sammen for å utvikle gode relasjoner og øve på å forebygge nettmobbing, hatprat og utenforskap.

Målgruppe: 8. trinn på ungdomsskolen
Region: Alle
Booking: Les mer og book foredrag

Bjørne Bjørnson

Den som våger, vinner - opplev hvordan samtaler kan endre liv.

Profilbilde av foredragsholder Bjørne Bjørnson.

Om foredraget
I 2015 og 2019 hadde jeg to korte telefonsamtaler som begge var livreddende. Korte samtaler trenger ikke å redde liv for å bety noe, men for at vi mennesker i en hektisk, digital verden skal føle fellesskap, trenger vi å høre hverandres stemmer for å ivareta god mental helse. I dette foredraget vil du lære om hvorfor det å gi 8 minutter til å snakke med noen kan bety så mye, og få innsikt i:

 • Viktigheten av å våge for å styrke våre relasjoner
 • Stress sin påvirkning på vår evne til å se andre
 • Hvordan du kan skape mer mening i livet
 • Hvordan vi enkelt kan få andre mennesker til å føle seg verdsatt

Bjørne er til daglig foredragsholder om psykisk helse, arbeidsmiljø og selvledelse. Han har også bakgrunn som karriererådgiver, mindfulness-meditasjonsinstruktør, statsviter, strategikonsulent og toppidrettsutøver.

Målgruppe: Alle, men pristilbudet er avgrenset til skoler, tilbud til barn- og unge og frivillige organisasjoner.
Region: Alle
Booking: Les mer om Bjørne og book foredrag

Carina Carl

Psykologisk trygghet | Kommunikasjon og samhandling | Verktøy for selvledelse

Om foredraget
Psykologisk trygghet er selve grunnlaget for alt virke. Fokusert oppmerksomhet, konsentrasjon, innovasjon og kreativitet, fleksibilitet, evnen til ny innlæring og hukommelse er alle underlagt og avhengig av en trygg kultur. Carina tilpasser gjerne foredraget etter behovene til bestiller.

Carina Carl er psykolog, forfatter og foredragsholder med spisskompetanse innen arbeidspsykologi.

Målgruppe: Arbeidsplasser og organisasjoner
Region: Alle
Booking: Bestill foredrag på post@carinacarl.no

Cecilie Benneche

Utenforskap, stigmatisering og følelser

Profilbilde av Cecilie Benneche

Om foredraget
Cecilie snakker som oftest om følelser, men kanskje ikke helt slik du er vant til å høre om dem. Hun skiller mellom vitale følelser og «føleri», og gir konkrete verktøy du kan bruke både hjemme og på jobb. Med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi, og lang erfaring i å veilede ansatte på ulike arbeidsplasser, har hun samtidig skrevet boka «Hva føler du nå? Enkle råd mot indre uro» (2022). Der oppfordrer hun leseren til å ta en liten ryddejobb for å skille mellom egne og andres følelser. Basert på boken «Presten, psykologen og gærningen» som hun ga ut i 2022, tar hun opp relevante samtaleemner om utenforskap og stigmatisering i sine foredrag.

Cecilie er en erfaren psykolog og foredragsholder som tilpasser sine foredrag etter kundens ønsker, og engasjerer gjennom sin lune og profesjonelle formidlingsstil.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Booking: Les mer om Cecilie og book foredrag

Elin Lien

Inkludering, mangfold, autensitet og muligheter

Profilbilde av Elin Lien som er foredragsholder for Verdensdagen for psykisk helse 2024.

Om foredraget
#gi8minutter er årets tema for å forebygge utenforskap og ensomhet. I dette foredraget snakker Elin om veien ut av utenforskap, viktige grep for å få et bedre liv og ikke minst gir hun en forståelse for hvordan du som kollega, venn, leder eller bekjent kan gjøre en forskjell for de rundt deg.

Gjennom å forstå hvordan andre har det, kan vi være en bedre støtte. Vi trenger imidlertid kunnskap. Samfunnet har endret seg, vi må forholde oss til flere begreper og «merkelapper», som for noen kan være vanskelig. Kanskje du til og med er redd for å såre noen eller si noe galt. Elin deler sin historie på en hjertevarm måte og med glimt i øyet. Kanskje dette foredraget kan bidra til at nettopp du vil gi andre 8 minutter hver dag?

Foredragene rettes mot særlig leder og HR-medarbeidere i arbeidslivet, og mot alle som vil ha økt innsikt i hvordan utenforskap skapes, oppleves og håndteres. Ikke minst hvordan du som leder, kollega, venn eller partner kan bidra til en bedre hverdag for de som måtte føle seg utenfor

Elin har videre jobbet i offentlig sektor i over 30 år, og har innehatt både fag- og lederstillinger på ulike nivå, også nasjonalt. Hun utviklet en egen modell som kan bidra til økt fokus på vår viktigste ressurs, nemlig menneskene rundt oss.

Målgruppe: Arbeidslivet
Region: Alle
Booking: Les mer om Eirik og book foredrag

Eirik Lundblad Næsheim

Inkludering, frivillighet mobbing, selvbilde

Om foredraget
Eirik dekker tema som inkludering, frivillighet, mobbing, det digitale ungdomslivet, å gjemme seg bak fasaden og selvbilde og selvfølelse.

Eirik er daglig leder i Anthonstiftelsen, en stiftelse som har som formål å jobbe med inkludering for alle unge, og skape arenaer for å oppleve mestring og tilhørighet, og har gjennom dette tett kontakt med mange unge som faller utenfor, som strever med utenforskap, ensomhet og manglende mestringsfølelse. Han er tidligere politi, og har blant annet jobbet i Ungdomsavsnittet i Oslo, og har også lang fartstid som nødhjelpsarbeider internasjonalt gjennom Leger uten Grenser og Røde Kors.

Målgruppe: Ungdomsskole, videregående, universitet/høyskole, foreldre, frivillige organisasjoner, næringsliv
Region: Alle
Booking: Les mer om Eirik og book foredrag

Frode Thuen

Endring og omstilling i arbeidslivet – hva gjør det med oss, og hvordan mestrer vi det?

Profilbilde av Frode Thuen

Om foredraget
Foredraget retter seg særlig mot ansatte i bedrifter og organisasjoner som er under endring og omstilling i en eller annen forstand. Her vektlegger jeg hva slike endringer innebærer for ansattes psykologisk trygghet, tillit og tilhørighet på jobb. Dette er faktorer som lett kan komme i spill når arbeidssituasjonen endres. Derfor er det særlig behov for å fokusere på hvordan alle parter kan bidra til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø i perioder med raske endringer og store omstillinger.

Frode Thuen er professor i psykisk helsevern ved Høgskolen på Vestlandet, og en av landets mest profilerte psykologer. Både gjennom sin forskning og formidling er han særlig opptatt av psykisk og relasjonell helse – både hjemme og på jobb, og hvordan vi best kan forebygge psykiske og relasjonelle problemer i samfunnet.

Målgruppe: Foredraget retter seg særlig mot ansatte i bedrifter og organisasjoner som er under endring og omstilling i en eller annen forstand.
Region: Alle
Booking: Les mer om Frode og book foredrag

Glenn Ditlev Rolfsen

Baksnakking, psykososialt arbeidsmiljø og kultur

Profilbilde av Glenn Ditlev Rolfsen som er foredragsholder for Verdensdagen for psykisk helse 2024.

Psykisk helse handler mer enn hvordan man selv har det. God psykisk helse handler ikke bare om ens egen opplevelse i privat sammenheng, i familien, blant venner eller i jobb. God psykisk helse handler om relasjonene man er endel av eller ikke er en del av.

Baksnakking er noe de aller fleste av oss gjør av ulike grunner. Uansett grunn, årsak, eller hensikt - så skaper baksnakking to vesentlige opplevelser.

 1. Tilhørighet
 2. Utenforskap

Fenomenet beskrives av WHO som et av de vesentligste elementene som skaper utenforskap, det har resultert i Glenns TEDx talk. Hvorfor snakker vi ikke om baksnakking? « fordi vi alle gjør det, og det er ikke noe vi kan gjøre noe med». Dette er en myte som vi bør, skal, kan og må bryte for å kunne redusere utenforskap på under #8minutter.

Glenn er TedX talker, WHO-speaker, og utdannet Psykoterapeut MNGF -med praksis på et legesenter i Oslo siden 2003. Glenn har jobbet som høgskolelærer for gestalt- psykoterapeuter, og i en av Norges største bedriftshelsetjenester.

Målgruppe: Alle
Region: Alle
Booking: Les mer om Glenn og book foredrag

Guro Brakestad

Gi mot til å ta plass!

Profilbilde av Guro Brakestad som er foredragsholder for Verdensdagen for psykisk helse i 2024.

Om foredraget
Det er ikke mer enn ett menneske som skal til. Én samtale. Ett spørsmål. Samtalen som forandret måten jeg selv tok plass på, varte bare noen få minutter. Det er vanskelig å ta plass.

Ofte stoppes vi av ubehag, tanken på hva andre vil si eller gjøre. Risikoen det kan innebære. Hva kan åtte minutter bety for et menneske, som trenger mot til å ta plass? Gjennom foredraget «Gi mot til å ta plass» presenteres faglig kunnskap, undersøkelser og gjenkjennelige hverdagshistorier, som belyser ulike dilemmaer omkring vårt behov for anerkjennelse og det å høre til. Men også hvordan få minutter kan gi et menneske nok mot til å ta viktige valg. Valg som kan forandre liv.

Guro Brakestad er utdannet familieterapeut og har over 20 års erfaring med undervisning og samtaler med ungdom og studenter, og har de siste 10 årene veiledet foreldre og andre voksne rundt barn og unge.

Målgruppe: Ungdom/konfirmanter, universitet/høyskole, folkehøyskole, foreldre, frivillige organisasjoner
Region: Alle
Booking: Les mer om Guro og book foredrag

Helene Back

Profilbilde av Helene Back

Om foredraget
Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Hva gjør du når livet føles mørkt, og du ikke ser noen grunn til å leve lengre?

Helene Back har en sterk historie om psykisk sykdom bak seg. I hennes foredrag får du høre hvordan hun har jobbet med seg selv for å få tilbake gleden i livet og å føle seg bra nok. Dette gjør hun med nærhet og inderlighet, hun viser sårbarhet og tar publikum med på en sterk reise. Helene forteller om verktøyene hun har som gjør at hun er sterkere rustet i livet og om hverdagsgleder. Foredraget er svært relevant for årets tema #gi8minutter, og hva vi selv kan gjøre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

Helene har Fagskoleutdanning i psykisk helse og rusarbeid og har flere års erfaring med arbeid i psykisk helseteam i kommunen og DPS døgnavdelingen, hvor hun per dags dato arbeider.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov.
Region: Alle
Booking: Les mer om Helene og book foredrag

Hilde Johanne Aafoss

Hvordan finne mening gjennom ekte møter. #gi8minutter

Profilbilde av en smilende Hilde Johanne Aafoss som er foredragsholder for Verdensdagen for psykisk helse 2024.

Om foredraget
Vi kan tåle mye usikkerhet og store påkjenninger så lenge vi kjenner mening. Uten en følelse av mening blir livet sårbart.

Carl Gustav Jung sa: "Vår tids største folkesykdom vil bli meningsløshet”. Vi lever i en tid hvor vi er travle og ytrestyrt, hvor vi hele tiden eksponeres for mange inntrykk. Det er lite tid og rom til å vende blikket innover. Når fokuset bare blir på ytre prestasjoner og det vi gjør, mister vi fort kontakten med den vi er. Dette gjør at mange plages av meningsløshet, ensomhet og at de ikke strekker til.

Dette foredraget lærer du å lytte oppmerksomst til andre, uten fordommer og agenda. Dette skaper rom for ekte møter hvor vi kan kjenne ro og felleskap som styrker kontakten med den vi er. Gir du åtte minutter av din tid hver dag hvor du lytter oppriktig, skaper du mening for den andre og deg selv.

Hilde Johanne Aafoss er gründer og Norges eneste fortellerpsykolog. Hun har de siste 20 årene praktisert som klinisk psykolog. De siste 18 årene har hun også arbeidet som foredragsholder og profesjonell muntlig historieforteller. Aafoss brenner for å skape rom for ekte møter mellom mennesker, hvor det deles meningsfulle historier som gir en dypere kontakt med en selv og andre. Hennes foredrag er en spennende kombinasjon av psykologisk fagkunnskap og relevante historier.

Målgruppe: Frivillighetssentraler, biblioteker, offentlige og ideelle organisasjoner, foreninger, helse- og omsorgstjenester i kommuner med mer.
Region: Alle
Booking: Les mer om Hilde Johanne og book foredrag

Ivar Goksøyr

Dritten må ut. Mental helse, tilknytning, autentisitet og undertrykte følelser: Kan jeg være meg sammen med deg?

Om foredraget
Spørsmål som belyses gjennom Ivar sitt foredrag:

 • Hva er de mest grunnleggende, universelle driverne for psykisk uhelse
 • Hvordan sår og traumer overføres fra generasjon til generasjon og gjennom kulturen.
 • Hvordan kroppen har evne til å lege psykiske sår, akkurat som fysiske

Ivar Goksøyr er psykologspesialist, grunnlegger av Psykologvirke og forsker ved Psykforsk - Innovativ Behandingsforskning ved Sykehuset i Østfold. Han er spesialist i dybdepsykologi, relasjonell traumatisering og psykedelisk terapi. Ivar er en ettertraktet foredragsholder med en gripende formidlingsevne.

Målgruppe: Tverrfaglige organisasjoner og arbeidsplasser involvert i psykisk helsearbeid
Region: Alle
Booking:
Send forespørsel om foredrag til ivar@psykologvirke.no

Karianne Wahlstrøm

Hva kan du og jeg gjøre for å skape meningsfulle relasjoner? Vi kan starte med å #gi8minutter!

Profilbilde av en smilende Karianne Wahlstrøm som holder foredrag.

Om foredraget
Bestefaren Han Zicheng fra Kina ble verdenskjent i 2017 da han hang opp en lapp i et busskur der han søkte en snill person eller familie som ville adoptere han, fordi han var ensom. Forskningen er krystallklar, vår viktigste og mest avgjørende kilde til mening er våre sosiale relasjoner, derfor er det et problem at 1 av 5 ikke har noen å henvende seg til når de står i noe vanskelig. Hva kan du og jeg gjøre for å skape meningsfulle relasjoner? Vi kan starte med å #gi8minutter!

Foredrag med Karianne er tankevekkende og inspirerende. Hun bidrar til å løfte blikket og se sosiale relasjoner i en større sammenheng, samtidig hva som helt konkret skal til for å få en bedre relasjon til oss selv og de rundt oss. Du vil sitte igjen glad og motivert til å gi det lille ekstra!

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Booking: Les mer om Karianne og book foredrag

Kyrre Dyregrov

Selvhevdelse og grensesetting: Hvorfor er det så vanskelig for oss å sette grenser og å si ifra? Og hvordan bli bedre på det?

Profilbilde av psykolog Kyrre Dyregrov

Om foredraget
Foredraget omhandler de to temaene jeg som psykolog aller oftest ender opp med å tematisere i terapi, nemlig grensesetting og selvhevdelse. Dette er vanskelig for svært mange, og for noen er det særlig vanskelig. Manglende selvhevdelse og grensesetting kan medføre at man plasserer seg utenfor fellesskapet, at man opplever stor slitasje i relasjoner, og at man sliter seg selv ut, fordi man ikke klarer å ta egne følelser og behov på alvor.

Mange er redd for å være en byrde, bli avvist, eller være til bry for andre. Med dette foredraget håper jeg å hjelpe deg å forstå deg selv og dine mønstre bedre, og også hjelpe deg å bli bedre i stand til å ta vare på deg selv.

Kyrre Dyregrov jobber til daglig som klinisk psykolog, med særlig interesse for traumefeltet. Han holder også foredrag og underviser, og formidler psykologisk kunnskap, blant annet gjennom Verdensdagens podkast Åpne Forhold.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Booking: Les mer om Kyrre og book foredrag på kyrre.dyregrov@onlinepsykologene.no

Lars Zachariassen

8 minutter er ingenting. 8 minutter er alt.

Profilbilde av en smilende Lars Zachariassen, som er foredragsholder i Verdensdagen for psykisk helse 2024

Om foredraget
Å overleve tidsklemma og kaotiske hverdager er en stor prestasjon. Men, er det nok for deg? Tvilsomt! Du vil trolig mestre, og vinne, flere titler enn som så. I rollen som ansatt eller sjef. Lærer eller elev. Vinne som forelder, lagleder eller FAU-representant. Vinne som venn, nabo og kjæreste. For søren er det gøy å vinne! Likevel - den som vil vinne alt, taper. Lars Zachariassen har forsøkt - det gikk dårlig.

Foredraget gir et unikt innblikk i Lars sin egen reise, hans erfaringer og kunnskap. Det blir presentert nyttige verktøy for ditt fysiske og psykiske jeg - ikke for at du skal vinne OL-gull, men for å forme en robust, utviklende og hyggelig høst - på dine premisser.

Lars er fysioterapeut og kognitiv terapeut, jobber med toppidrettsutøvere, næringslivet og "hvermansen" for å skape endring, livstrivsel og prestasjoner.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Booking: Les mer om Lars og book foredrag

Mari Norman

Profilbilde av Mari Norman

Om foredraget
I dette foredraget kan du lære mer om hvordan vi kan være der for hverandre når livet røyner på.

 • Hvordan få andre til å føle seg sett og hørt?
 • Hvordan møte en kollega eller venn som ikke har det så bra?
 • Hvordan følge opp en sykemeldt kollega på best mulig måte?
 • Hvordan skape en inkluderende arbeidsplass med rom for dem som opplever at livet for tiden er ganske vanskelig?

Mari er opptatt av å engasjere publikum, og at lytterne skal sitte igjen med konkrete verktøy og ideer som de lett kan ta i bruk i sin organisasjon. Mari skreddersyr gjerne foredraget til din organisasjon sitt behov.

Mari Norman er psykologspesialist, grunder og brenner for et arbeidsliv med rom for alle. Hun mener at et trygt og inkluderende arbeidsmiljø er en viktig brikke i forebyggingen av psykisk uhelse og sykefravær.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Oslo-området
Booking: Les mer om Mari og book foredrag

Stine Skatvold Gåsø

Vi alle kan være den ene.

Profilbilde av Stine Skatvold Gåsø

Om foredraget
Jeg vil gi innblikk i min egen historie, med konkrete verktøy om hva den ene gjorde for å få meg til å se lyst på livet igjen. Tenk at vi alle kan være den ene for hverandre ved å #gi8minutter.

Sammen med faktabasert innhold rundt årets tema vil jeg bruke historier og erfaringer for å vise hvor lite som skal til, men som kan hjelpe stort. Jeg er opptatt av at vi skal kunne løfte blikket og se hverandre. Ta opp telefonen og ringe. Eller stikke innom hverandre for en prat. Men jeg tror det handler om bevissthet rundt det. Jeg ønsker å skape dette gjennom mine foredrag og gi lytteren egne refleksjoner. Med et glimt i øyet og balanse mellom alvor og humor vil vi kunne komme innom vårt følelsesregister, men avslutte med en godfølelse.

Stine har selv opplevd mye motgang, og har lært mye om seg selv og andre, og spesielt om egen psykiske helse. Hun har i tillegg utdanning i sosialt arbeid, jobber som sosiallærer ved barne- og ungdomsskole og er fast medlem i kommunens kriseteam.

Målgruppe: Ungdom, unge voksne, organisasjoner og bedrifter
Region: Alle
Booking: Les mer om Stine og book foredrag

Venn1 – ungdom og psykisk helse

Et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge.

Bilde av mange smilende unge voksne fra undervisningsprogrammet Venn 1.

Venn1 er et dialogbasert undervisningstilbud fra Mental Helse, og består av presentasjon, dilemmaoppgaver, et erfaringsforedrag om egne utfordringer i ungdomstiden, lek og refleksjoner i plenum. Ungdommene får også utlevert en liten brosjyre med oppsummert informasjon.

Venn1 kan bestilles av skoler, fritidsklubber og andre aktører som jobber med ungdom mellom 13-20 år.

Venn1 tilbys til klasser/grupper opp til 40 elever og varer i 90 minutter, eller større forsamlinger og varer i 60 minutter (aktiviteter og dilemmaoppgaver utgår i kort versjon). Pris er 2000 kr per foredrag, pluss reise- og oppholdskostnader for to personer. Det er mulig å bestille 2 stk foredrag per dag.

Målgruppe: Skoler, fritidsklubber og andre aktører som jobber med ungdom mellom 13-20 år
Region: Alle
Booking: Les mer og book Venn1

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa