Hopp til hovedinnhold

Fortellinger fra dusjen

Fortellinger fra dusjen er en kort film med refleksjonsoppgaver fra Norsk Filminstitutt om ungdommens opplevelser i skolegarderober over hele Norge.

Passer for

UngdomsskoleVideregående

Loading...

Tema: Identitet og mobbing
Trinn:
8. trinn - vg3
Tidsbruk:
25 min +

Om opplegget

Dagens ungdom har flere alternativer for å uttrykke identiteten sin, men det er få som forteller om et bekymringsløst forhold til kropp og fellesdusj. Filmen "Fortellinger fra dusjen" tar oss gjennom et uunngåelig kapittel i alle ungdommers liv – nemlig skolegarderoben.

De følgende spørsmålene er ment som en oppfølging til dokumentarfilmen, og er utviklet av Per Olav Heimstad for Norsk Filminstitutt (NFI). Vurder om det er hensiktsmessig om skolens helsesykepleier deltar på filmvisningen og etterarbeidet.

Del 1: Pubertet, kjønn og identitet

Ut fra filmen så skjønner vi at selv om mange elever er vante til å dusje sammen på barneskolen, så blir dette noe mange sluttet med det året man begynte på ungdomsskolen. Dette blir blant annet forklart med at man kommer i puberteten, og selv om man kjenner mange av de andre i garderoben fra før, så blir man utrygg fordi en selv og de rundt seg har kropper som forandrer seg mye i denne perioden. Man blir, til tross for at man egentlig kjenner hverandre, fremmede for hverandre.

Refleksjonsoppgaver

 1. Filmskaper Teresia Fant har bl.a. stått for både regi, manus og kameraarbeid ved tilblivelsen av denne filmen. I filmens pressemateriale stiller hun dette spørsmålet: Hva om hun selv hadde vokst opp uten erfaringer med felles dusjanlegg? Ville hun da ha vært like komfortabel som det hun opplever seg selv som i dag? Eller ville det, om hun vokste opp med separate dusjbåser på skolen sin, ha gitt henne et helt annet forhold til sin egen og andres nakne kropp? Snakk sammen om dette. Vil erfaringen med å vise frem din egne nakne kropp, sammen med andre nakne kropper, kunne gi deg en erfaring som kan være viktig for selvopplevelsen din i dag og senere i livet?
 2. Gutte- og jentegarderobene kan ofte være det eneste stedet i løpet av en skoleuke hvor gutter bare kan være sammen med gutter og jenter bare kan være sammen med jenter, en stakket stund. Snakk sammen om hva som kan være bra ved at jenter og gutter kan være helt adskilte en gang i blant. Hvilke fordeler kan dette gi? Noen ulemper?
 3. Samfunnet vårt i dag blir stadig mer og mer tolerant overfor mennesker som definerer seg selv som homoseksuelle, eller som har - det man kan kalle - en utradisjonell kjønnsidentitet. Imidlertid, uansett hvor åpent og aksepterende et samfunn kan være når det gjelder dette, kan det være utfordrende for noen som ikke definerer seg som heterofil gutt eller jente, å forholde seg til det å dele garderobe og dusj med medelever. Snakk sammen i klassen om hvordan en slik utfordring kan bli møtt på best mulig måte i ditt skolemiljø.
 4. I filmen hører vi en homofil gutt fortelle om hvor vanskelig han synes det har vært å dele garderobe med heterofile gutter. Hvis du skulle ha gitt han et godt råd, hva ville det ha vært?

Del 2: Mobbing og trakassering

Ingenting er mer privat og sårbar enn sin egen, nakne kropp. Derfor er det dessverre vanlig at mobbere tyr til å sjikanere sine ofres kropper for å skade.

Refleksjonsoppgaver

 1. En av jentene i filmen forteller at hun en gang fant ut at det var blitt delt et filmopptak av henne fra jentegarderoben, på internett .- og hun visste ikke engang hvordan opptaket så ut. Tenk deg til at det samme skjedde med deg. Hva ville du da ha følt – og gjort?
 2. En av grunnene til at mange vegrer seg for å dusje i felles dusjanlegg, er frykten for å bli fotografert eller filmet. ”Alle” har jo med seg en mobiltelefon med kamera. Er det straffbart å fotografere og filme andre, med eller uten klær? Bruk internett og finn ut av hva lovverket vårt sier om dette.
 3. I filmen forteller en gutt at han i stedet for å si at han blir lei seg, når andre slenger sårende kommentarer, så forteller han dem heller at han blir irritert. Hvorfor tror du han har valgt denne strategien? Hva synes du om denne måten å respondere overfor mobbing på? Snakk sammen i grupper.
 4. I filmen hører vi noen ungdommer unnskylde mobbing. Det blir fortalt om at man i guttegarderoben ofte kommenterer at noen for eksempel er feit, men at man bare sier det ”for artig”, og at den som får høre det sier han ikke bryr seg. Hva hvis du var tilhører i en slik situasjon i din skolegarderobe, hva ville du da ha gjort og sagt?
 5. Vi hører en jente si at hun en gang fikk en kommentar fra en annen jente på at hun var tykk. Etter det vegret hun seg for å vise frem kroppen sin flere ganger. Dette forteller oss at en eneste liten kommentar kan ødelegge selvbildet til et menneske for lang, lang tid. Tenk gjennom om du noen gang har gitt en slik kommentar til et annet menneske.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

 • Vårt mål er å kunnskap, åpenhet og forståelse om hva som styrker og svekker den psykiske helsa
 • Vi mener denne filmen og det tilhørende undervisningsopplegget kan bidra til å sette i gang gode og ærlige samtaler om blant annet følelser, identitet, ensomhet og utenforskap

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa