Hopp til hovedinnhold
Hjelpehånda og prosessen verktøyet skal brukes fordelt på de fem fingrene

Hjelpehånda

Et problemløsningsverktøy som gir oversikt over tanker og følelser.

Passer for

BarneskoleUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringSkole

Varighet

1-2 timer

Om opplegget

Hjelpehånda er et tankesorteringsverktøy som er utviklet av Psykologspesialist Solfrid Raknes, for å skape oversikt i følelsesmessig utfordrende situasjoner.

Loading...

Forskning har dokumentert helsegevinst av verktøyet på barn og unges psykiske helse.

Hjelpehånda kan brukes både individuelt og i grupper og på alle arenaer for barn og unge. Du som lærer kan se dette videoeksempelet på hvordan Hjelpehånda kan brukes i praksis (start fra minutt 8.33, spill til slutten, 7 minutter).

Introduksjonsøkt

Tidsbruk: 45 min

1. Last ned og skriv ut Hjelpehånda

2. Introduser Hjelpehånda som et verktøy for å skape oversikt over tankene, og ta gode valg.

3. Fyll ut Hjelpehånda i denne rekkefølgen:

4. Vær tydelig på at ingen følelser er feil. Følelser og røde tanker kommer automatisk, og påvirker ofte valgene vi tar, ofte uten at vi er klar over det. Øvelsen handler om å identifisere hvilke følelser og tanker som påvirker deg, og å jobbe frem tanker og handlingsalternativer som kan hjelpe deg i en vanskelig situasjon.

5. Be elevene fylle ut en Hjelpehånd (enten alene eller i grupper) med et eksempel fra egen hverdag (cirka 10 minutter)

Avslutt runden med gjennomgang av ferdig utfylte Hjelpehender, og refleksjoner om sammenhenger mellom situasjoner, følelser, tanker og mestringsstrategier.

Loading...

Tips!

Når du står midt i et problem, kan det være vanskelig å komme på grønne tanker. Ta utgangspunkt i de røde tankene dine, og sjekk om noen av spørsmålene under hjelpe deg med å hente frem grønne tanker:

 • Hvilke tanker kan være mer nyttige nå?
 • Hvilke tanker kan være mer sannsynlige?
 • Hvilke tanker er mer positive og vennlige?
 • Hva ville jeg ha sagt til en venn i en lignende situasjon?
 • Hva tenker jeg når jeg ikke får til aktiviteter jeg vanligvis mestrer godt, som for eksempel et favorittspill?
 • Hva ønsker jeg at de som er mest glad i meg ville ha sagt til meg nå?
 • Hvordan ville en rollemodell ha tenkt for å takle en lignende situasjon? En rollemodell kan eksempelvis være en forelder, en superhelt fra en film eller et spill, en kjendis eller en god venn.

Ha gjerne flere «Hjelpehender» skrevet ut og tilgjengelig for elevene, og heng gjerne en Hjelpehånd opp i klasserommet. Se alderstilpasset opplæring med flere sesjoner basert på Hjelpehånda her..

Denne artikkelen er utviklet i samarbeid med psykologspesialist, Solfrid Raknes.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

 • Vårt mål er å øke kunnskap, åpenhet og forståelse om hva som styrker og svekker den psykiske helsa
 • Vi anbefaler opplegget om tankesortering som et tiltak for å styrke den psykiske helsa, i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa