Hopp til hovedinnhold
Skjermbilde av undervisningsprogrammet "Influensernes helseråd". På beige bakgrunn er det illustrert et hus med en bok, en grønn snakkeboble med tre prikker i, og en blå skjerm med "play"-knapp.

Influensernes helseråd

Undervisningsprogram som skal gi elevene gode verktøy til å vurdere en influensers troverdighet og faktasjekke påstander.

Passer for

UngdomsskoleVideregående

Varighet

1-2 timer

Tema: Helseråd fra influensere
Trinn: Ungdomsskole, VGS
Tidsbruk: 1 time

Influensere har stor påvirkning og gir gjerne råd om helse, kosthold og livsstil. Dette undervisningsopplegget skal gi elevene verktøy de kan bruke til å sjekke om disse er til å stole på. Opplegget er utviklet av Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, som blant annet jobber med å kommunisere kildebevissthet og kritisk mediebruk på flere ulike måter og arenaer.

Mål

Gjennom dette undervisningsopplegget skal elevene lære følgende:

 • Hva en influenser er og gjør
 • Forstå hva en påstand er
 • Faktasjekke påstander
 • Avgjøre påstandens troverdighet

Om undervisningsopplegget:

Opplegget består av en times opplegg i klasserommet hvor elevene får spørsmål om hvilke influensere de følger, hvilke råd de pleier å dele og om elevene har kommet over helseråd de har reagert på tidligere. I tillegg spørres det hvordan man kan sjekke troverdigheten på disse.

Etter felles introduksjon blir elevene bedt om å gjøre oppgaver som handler om hva en influenser er og hva poenget med troverdighet og faktasjekk er. I tillegg skal de gjøre en analyse av et av fire tidligere eksempler på helseråd fra influensere.

Avsluttes med diskusjon i plenum. Ved ønske kan en også la elevene lage en egen video om faktasjekk.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa