Hopp til hovedinnhold

Kort Fortalt - til mellomtrinnet

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Passer for

Barneskole

Varighet

Opptil 1 dag

Loading...

 • Tema: Psykisk helse, ensomhet, vennskap utenforskap, mobbing og rasisme
 • Trinn: 5-7. trinn
 • Tidsbruk: 2 x 30 min + 2 x 45 min

Om opplegget

Blå Kors, Mental Helse og Verdensdagen for psykisk helse har samarbeidet om å utvikle et undervisningsopplegg til årets tema basert på seks filmer fra animasjonsserien Kort Fortalt. Filmserien handler om psykisk helse og livsmestring og er produsert i samarbeid mellom Mental Helse, NRK Skole, Blå Kors, Høgskolen Innlandet og TV Intern med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Extrastiftelsen.

Formålet med opplegget er å lære elevene hvordan hver enkelt kan bidra til å øke kunnskap om hva som svekker og styrker den psykiske helsa, og forbedre egen eller andres psykiske helse.

Undervisningsopplegget er utviklet spesielt til markering av Verdensdagen for psykisk helse i uke 39-42, men kan med fordel brukes resten av året også når psykisk helse er et tema i klasserommet. Opplegget er tilpasset kompetansemål i norsk og samfunnsfag for 5-7. trinn.

Del 1: Psykisk helse, vennskap og ensomhet

Psykisk helse (ca 30 min)

Du trenger: 30 min + 45 min, og muligheten til å vise video med lyd og 2-4 nedlastede arbeidsark

Vis filmen «Hva er psykisk helse?», og be elevene reflektere og dele sine tanker om følgende i plenum:

 • Hva er psykisk helse?
 • Hva er viktig for å ha en god psykisk helse?

Lytt til svarene som kommer, og og hjelp gjerne elevene komme på betydningen av vennskap og gode relasjoner for hvordan vi har det psykisk. Dersom du har tid til overs kan du gjerne forberede egne refleksjonsspørsmål om psykisk helse, tilpasset din klasse.

Vennskap og ensomhet (45 min)

 • Vis filmene «Vennskap» og «Ensomhet».
 • Del klassen i to eller fire grupper, avhengig av hvor stor klassen din er. Bruk «en – to/fire» telling på elever for å få gruppene godt blandet.
 • Del ut arbeidsarkene «Vennskap» til halvparten av gruppene og «Ensomhet» til den andre halvparten.
 • Velg gjerne en gruppedeltaker til å lese arbeidsarket høyt for hele gruppa, og be dem om å velge en som skal notere innspill underveis.

Velg gjerne en gruppedeltaker til å lese arbeidsarket høyt for hele gruppa, og be dem om å velge en som skal notere innspill underveis.

Loading...

Lærerinstruks

«En av dere skal være ansvarlig for å gå gjennom alt som står på arket. Les hele arket høyt først, før dere går gjennom det steg for steg. En annen i gruppa skal sørge for å lytte til og skrive ned alle innspill som kommer i gruppa, og fylle ut svarfeltet med tre felles forslag før gruppa skal ha en presentasjon.»

Hvis elevene står fast, så kan du bidra med å reflektere over hva som er typiske følelser i gitte situasjoner. For vennskapsoppgaven kan du f.eks. snu dilemmaet og reflektere over hvordan det hadde vært for elevene hvis de var interessert i noe som vennen deres ikke brydde seg om?

Del 2: Utenforskap, mobbing og rasisme

Føler du deg utenfor? (ca 30 min)

Du trenger: 30 min + 45 min, og muligheten til å vise video med lyd og 2-4 nedlastede arbeidsark

Vis filmen «utenforskap», og be elever reflektere og dele sine tanker om følgende i plenum:

 • Hva er utenforskap?
 • Hva er viktig for at en person skal oppleve felleskap eller føle tilhørighet?

Lytt til svarene som kommer, og hjelp gjerne elevene komme på betydningen av å høre til og å føle seg inkludert for hvordan vi har det psykisk.

Mobbing og rasisme (45 min)

 • Vis filmene «Mobbing» og «Rasisme»
 • Delklassen i to eller fire grupper, avhengig av hvor stor klassen din er. Bruk «en – to/fire» telling på elever for å få gruppene godt blandet.
 • Del ut arbeidsarkene «Mobbing» til halvparten av gruppene og «Rasisme» til den andre halvparten.
 • Velg gjerne en gruppedeltaker til å lese arbeidsarket høyt for hele gruppa, og be dem om å velge en som skal notere innspill underveis.

Loading...

Lærerinstruks

En av dere skal være ansvarlig for at gruppen får gått gjennom alt som står på arket. Les hele arket høyt for hele gruppa først, før dere går gjennom det steg for steg. En annen i gruppa skal sørge for å lytte til og skrive ned alle innspill som kommer i gruppa, og fylle ut svarfeltet med tre felles forslag før gruppa skal ha en presentasjon.

Hvis elevene står fast, så kan du bidra med å reflektere over hva som er typiske følelser i gitte situasjoner. For mobbeoppgaven kan du f.eks. snu dilemmaet tilbake på elevene, og reflektere over hvordan det hadde vært for elevene hvis de hadde vært i den sårbare situasjonen at andre snur ryggen til dem eller løper bort når de ber om å bli med, eller stiller et spørsmål?

Loading...

Hvorfor har vi utviklet dette undervisningsopplegget?

Vi ønsker at årets markeringer av Verdensdagen for psykisk helse bidrar til å øke kunnskap om psykisk helse, og til å minne oss på betydningen av å høre til et fellesskap. Det innebærer å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Undervisningsopplegget ble utviklet i 2022, som del av vårt flerårige arbeid mot ensomhet og utenforskap. Innholdet er tilpasset årets tema: Vi trenger å høre til. #lagplass

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa