Hopp til hovedinnhold

Kort Fortalt - til videregående skole

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Passer for

Videregående

Varighet

Opptil 1 dag

Loading...

 • Tema: Psykisk helse, ensomhet, vennskap, utenforskap, rasisme og mobbing
 • Trinn: videregående
 • Tidsbruk: 45 min x 4 (5)

Om opplegget

Blå Kors, Mental Helse og Verdensdagen for psykisk helse har samarbeidet om å utvikle et undervisningsopplegg til årets tema for Verdensdagen, basert på fem filmer fra animasjonsserien Kort Fortalt. Filmserien handler om psykisk helse og livsmestring, og har vært et samarbeid mellom Mental Helse, NRK Skole, Blå Kors, Høgskolen Innlandet og TV Intern med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Extrastiftelsen.

Formålet med opplegget er å lære elevene hvordan hver enkelt kan bidra til å øke kunnskap om hva som svekker og styrker den psykiske helsen, og forbedre egen eller andres psykiske helse. Undervisningsopplegget er utviklet spesielt til markering av Verdensdagen for psykisk helse i uke 39-42, men kan med fordel også brukes resten av året når psykisk helse er et tema i klasserommet.

Opplegget er delt inn i fem deler, og kan gjennomføres samlet på en dag, eller over flere dager. Opplegget kan følges kronologisk, og lærerinstrukser er inkludert i alle bolker.

Tema 1: Hva er psykisk helse? (45 min)

Denne timen tar for seg temaet psykisk helse. Elevene skal få jobbe på forskjellige måter gjennom å se korte videoer, jobbe i grupper, og diskutere i plenum. Undervisningen starter med å visningen av en kort video om psykisk helse.

 • Vis den korte filmen om psykisk helse
 • Presenter følgende fakta om psykisk helse:

Loading...

 • Det er viktig å lære om psykisk helse fordi det påvirker våre tanker, følelser og handlinger.
 • Psykisk helse har innvirkning på hvordan vi tar valg, takler stress og forholder oss til andre.
 • Psykisk helse er noe alle er og som er viktig hele livet, både som barn, ungdom, voksen og eldre
 • Del inn i grupper på tre.
 • Be elevene reflektere i grupper hva som kan styrke og svekke den psykiske helsa.
 • Ta en felles gjennomgang, og få gruppene til å presentere det de snakket om i plenum.
 • Oppsummer kort det viktigste som er kommet frem i timen.

Dilemmaoppgaver

Spør klassen om de vet hva et dilemma er. Husk å anerkjenne forslagene.

Forklar at dette er en måte å undersøke og oppleve ulike situasjoner som kan oppstå i det virkelige liv. Det finnes ikke noe rett eller galt i dilemmaoppgavene, målet er å utforske situasjonene. Det er ingen vurdering eller bedømmelser i denne øvelsen.

Forklar fremgangen i diskusjonen.

Loading...

Slik går du frem i diskusjonen

 1. Dere skal snakke om hva dere kunne gjort i denne situasjonen. Kom gjerne med både gode og dårlige forslag.
 2. Dere skal reflektere rundt hvordan det føles å være i en slik situasjon. Hvordan føles det å være «deg» og hvordan føles det å være «den andre» personen?
 3. Dere skal reflektere rundt hvilke konsekvenser det kan komme av handlingen som blir gjort. Hvordan føles det da, når konsekvensene viser seg?
 4. Dere kan fortsette dypere inn i temaet ved å reflektere rundt motivasjonen og behovet for å gjøre ulike handlinger, og følelser de sitter igjen med.

Noter følgende ord på tavla: Å gjøre, følelse, konsekvens, motivasjon og behov.

 • Elevene diskuterer i gruppene mens du går rundt i klasserommet og lytter. Diskusjonen kan vare i omtrent fem minutter, eller til du hører at diskusjonen sporer av/avtar i flere grupper.
 • Gruppene presenterer én og én hva de snakket om i plenum.
 • Oppsummer kort det viktigste som er kommet frem i timen.

Tema 2: Mobbing (45 min)

Denne timen tar for seg temaet mobbing. Som sist starter undervisningen med en kort video om temaet.

 • Vis den korte filmen om mobbing
 • Presenter fakta om mobbing.

Loading...

 • Mobbing kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og blant annet føre til selvmordstanker, søvnproblemer og hodepine.
 • Over 1 av 3 av de som blir mobbet på skolen, forteller at det ikke er noen voksne som vet om mobbingen
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.

Dilemmaoppgave

 • Spør klassen om de husker hva et dilemma var fra forrige time.
 • Anerkjenn forslagene og les definisjonen igjen om det er nødvendig.
 • Del inn i grupper på tre

Forklar fremgangen i diskusjonen, og sørg for å nevne det nye punktet elevene skal ta utgangspunkt i.

Loading...

Slik går du frem i diskusjonen

 1. Dere skal snakke om hva dere kunne gjort i denne situasjonen. Kom gjerne med både gode og dårlige forslag.
 2. Dere skal reflektere rundt hvordan det føles å være i en slik situasjon. Hvordan føles det å være «deg» og hvordan føles det å være «den andre» personen?
 3. Dere skal reflektere rundt hvilke konsekvenser det kan komme av handlingen som blir gjort. Hvordan føles det da, når konsekvensene viser seg?
 4. Dere kan fortsette dypere inn i temaet ved å reflektere rundt motivasjonen og behovet for å gjøre ulike handlinger, og følelser de sitter igjen med.
 5. NYTT PUNKT: Reflekter over hvorfor mobbing skjer, og hvordan en mobbekultur kan skapes.

Noter følgende ord på tavla: Å gjøre, følelse, konsekvens, motivasjon, kultur og behov.

 • Elevene diskuterer i gruppene mens du går rundt i klasserommet og lytter. Diskusjonen kan vare i rundt 10 minutter, eller til du hører at diskusjonen sporer av/avtar i flere grupper.
 • Gruppene presenterer én og én hva de snakket om i plenum.
 • Oppsummer kort det viktigste som er kommet frem i timen.

Fordypningstema (45 min)

I denne delen skal elevene fordype seg i ulike tema om psykisk helse, basert på årets tema for Verdensdagen for psykisk helse.

Vis de fire filmene under om vennskap, ensomhet, rasisme og utenforskap-

 • Del inn i grupper på tre (tilfeldige eller forhåndsbestemt, ut fra det du tenker er best i din klasse).
 • Gi elevene noe tid til å lage en prioriteringsliste. Samle inn arkene og fordel tema så hvert tema dekkes av ca. to grupper.
 • Del oppgavebeskrivelsen med elevene.

Loading...

Fordypningsoppgave

Oppgavebeskrivelse til 10 minutters presentasjon:

 1. Definer temaene
 2. Presenter faktasetninger om temaene og hvordan de henger sammen med psykisk helse.
 3. Forklar hvordan temaene er knyttet til hverandre – hvordan påvirker den ene den andre?
 4. Finn et eksempel på en situasjon/case hvor begge temaene er aktuelle på en negativ måte. Dere kan finne denne på internett, eller lage en selv.
 5. Presenter forslag på hvordan situasjonen i casen kan bedres/løses.
 6. Lag punkter til en liste over miljøtiltak som kan igangsettes for å skape god psykisk helse, i lys av de temaene du har valgt.

Presentasjon (45 min x 2)

Gi hver gruppe 10 minutter til å presentere

Etter presentasjonene: Bruk 20 minutter på slutten til å samle miljøtiltakene i en felles liste. Gå gjennom denne i plenum i klassen. Heng den opp på veggen i klasserommet, og/eller andre steder på skolen. Den kan også deles på skolens nettside og/eller deles med foresatte for å vise hvordan klassen/skolen fokuserer på psykisk helse.

Loading...

Hvorfor har vi utviklet dette undervisningsopplegget?

Vi ønsker at årets markeringer av Verdensdagen for psykisk helse bidrar til å øke kunnskap om psykisk helse, og til å minne oss på betydningen av å høre til et fellesskap. Det innebærer å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Undervisningsopplegget ble utviklet i 2022, som del av vårt flerårige arbeid mot ensomhet og utenforskap. Innholdet er tilpasset årets tema: Vi trenger å høre til. #lagplass

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa