Hopp til hovedinnhold

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Informasjon om hva psykologisk trygghet er, etterfulgt av en gruppeoppgave til arbeidsgruppen/teamet.

Passer for

Arbeidsplassen

Varighet

1–2 timer

Loading...

Hva er psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet handler om hvordan vi møter hverandre. Det er en opplevelse av at du kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du forventer negativ reaksjoner tilbake. Du opplever å bli møtt med velvilje og takhøyde fordi alle vil hverandre vel og vil det beste for oppdraget.

Om opplegget

Idébanken har utviklet en ressursside med informasjon og en gruppeoppgave knyttet til psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Gruppeoppgaven omhandler hvordan psykologisk trygghet kan bli en sentral del av arbeidsmiljøet på din arbeidsplass, og oppgaven er ment å gjøres i team/arbeidsgrupper. Oppgavene baserer seg på å øke kunnskapen om psykologisk trygghet gjennom lesing, og refleksjonsoppgaver rundt en kort video som demonstrerer dette fenomenet.

Hvorfor anbefaler vi dette?

Loading...

  • Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse handler om fellesskapets innvirkning på den psykiske helsa.
  • Vi anbefaler denne gruppeoppgaven om psykologisk trygghet på arbeidsplassen til alle som et tiltak for å styrke fellesskapet på jobb.

Les mer om årets tema

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Fem grunner til å markere Verdensdagen

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
  • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
  • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
  • Du styrker din egen psykiske helse